CERC MISIONAR LA PAROHIA SLATINA DE CRIȘ

Joi, 30 aprilie, preoții din cercul misionar-pastoral Sebiș I, Protopopiatul Sebiș, conduși din încredințarea ÎnaltPreasfințitului Timotei Seviciu de pr. Valentin Herbei s-au întrunit la Parohia -Slatina de Criș.

Întâlnirea, a avut loc în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din localitate unde, în conformitate cu tematica anului omagial, Pr. Radu Bătrân de la Parohia Dezna a susținut referatul cu tema: „Importanța locașului de cult ca factor de coagulare a comunităților creștine și dezvoltare a parohiei ortodoxe”.

În cadrul referatului principal, s-a a definit noțiunea de „biserică”, făcându-se referiri atât la importanța bisericii ca și lăcaș de cult, cât și la importanța comunității credincioșilor care mărturisesc aceeași credință.

De asemenea s-a arătat faptul că centrul parohiei este sfânta biserică, iar viața ei o constituie lucrările sfinte săvârșite în lăcașul de cult și în spațiul parohiei.

Amplasarea lăcașelor de cult în centrul comunităților subliniază că poporul român, încă din străvechi timpuri, a înțeles rosturile și menirea covârșitoare pe care biserica o are în sânul comunității contribuind la realizarea comuniunii. Ori o comuniune deplină se realizează numai în și prin Hristos.

Lăcaşul bisericesc – spunea părintele Dumitru Stăniloae- este centrul liturgic al creaţiei, sau locul central unde se săvârşeşte şi de unde se răspândeşte peste întreaga creaţie puterea mântuitoare a lui Hristos prin Duhul Său, sau prin energiile necreate ale Lui, şi prin aceasta se promovează înaintarea ei spre unitatea cât mai deplină.”

O mare suferință a omului modern este individualismul, însingurarea, pe care fiecare o resimte într-o măsură mai mică sau mai mare. În aceste condiții este cu atât mai actual mesajul lui Hristos care a venit să-l smulgă pe om din izolarea în care l-a închis păcatul, și să-l facă capabil să se împărtășească de iubire, în comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii, în Biserică.

Parohia este comunitatea concretă în care creștinul este chemat să traiască viața cea nouă în Hristos, în comuniune cu ceilalți membri ai parohiei.

Îîn fața provocărilor și crizelor lumii contemporane, răspunsul pe care Biserica îl poate da este redescoperirea parohiei ca comunitate de iubire prin unirea tuturor în Hristos în Sfânta Liturghie și împreună participare la bucuriile și necazurile fiecăruia ca într-o adevărată familie duhovnicească căci întâlnirea cu Hristos în locaşul bisericii prin Euharistie nu trebuie trăită de credincioşi ca persoane izolate, ci în comunitate, întărind unitatea dintre ei, fără de care nu este mântuire.” (Pr. Dumitru Stăniloae)

Totodată lăcașul de cult este un simbol important al expresiei spirituale și a implicării comunității, care contribuie la definirea identității spațiale și culturale ale acesteia.

Dincolo de rolul primordial, lăcașul de cult, a servit și servește ca loc de întâlnire a populației din zona respectivă, cu ocazia sărbătorilor, a unor evenimente speciale din viața comunității de împărtășire a bucuriilor și a necazurilor, precum și ca sediu ale unor școli eclesiastice, biblioteci, etc.

S-a insistat de asemenea asupra faptului că, mai ales în mediul rural, viața fiecărei comunități gravitează în jurul bisericii care poate și trebuie să joace un rol determinant în coagularea comunităților creștine și de dezvoltare a parohiilor ortodoxe.

În continuare au urmat discuții legate despre implicarea preotului în viața parohiei pornind de la învățătura și pilda Sfinților Trei Ierarhi, precum și despre necesitatea unei catehizări la nivelul fiecărei parohii în care să li se vorbească credincioșilor despre însemnătatea și necesitatea Sfintei Împărtășanii precum și a modului în care aceasta trebuie făcută.

La final, preotul paroh Matcău Avram, a făcut o scurtă prezentare a parohiei Slatina de Criș cu filia Neagra, a lăcașului de cult din localitate, ridicat în anul 1896 și târnosit în anul 1984 de către Episcopul Aradului – Ps. Dr. Visarion Aștileanu.

La plecare preoții prezenți, au făcut un scurt popas la mormântul preotului Viorel Teaha, fiu al localității și fost preot paroh al Bisericii Ortodoxe din Gai, Arad, care își doarme somnul de veci în curtea bisericii.

Întrunirea s-a încheiat prin participarea la o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

a transmis pr. Valentin Herbei

11178421_914383358584789_126451900_n 11186417_914383941918064_1967896363_n 11202670_914383428584782_1107655_o 11208926_914383575251434_33919475_n 11198555_914383541918104_541344264_n