Slujire arhierească la parohia Chișineu-Criș I

Biserica cu hramul ,,Înalțarea Domnului’’ din parohia Chișineu-Criș I, protopopiatul Arad, a îmbrăcat duminică, 24 mai 2015, straie de sărbătoare.

La invitația preotului paroh Daniel-Mirel Dumitru, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a poposit în mijlocul credincioșilor parohiei pentru a săvârși Sfânta Liturghie cu ocazia prăznuirii hramului acestei sfinte biserici. La orele 09:30, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei, însoțit de părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean, a fost întâmpinat în fața bisericii de copii și de mulțimea credincioșilor, avându-l în frunte pe părintele paroh, care a adresat Înaltului oaspete un cuvânt de bun venit.

A urmat apoi Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, la momentul cuvenit Înaltpreasfințitul Timotei a rostit un bogat cuvânt de învățătură, pus sub titlul ,,Virtuţile creştine şi misiunile Bisericii”, bazat pe citirile duminicale (Fapte 20; Ioan 17), arătând cum toate acestea au strălucit prin Sfinţii Părinţi, următori ai propovăduirii şi trăirii apostolilor Mântuitorului, care au adus la credinţă lumea vremilor, lucrarea continuând pe temelia pusă pentru veacuri. Duminica a şaptea după Paşti, între praznicele Înălţării Domnului şi cel al Pogorârii Sfântului Duh, aminteşte istoria misiunii creştine şi a statornicirii adevărului de credinţă prin simbolul Sinoadelor Ecumenice a căror mărturisire oglindeşte unitatea Bisericii împotriva oricăror încercări dezbinatoare, a subliniat Chiriarhul.

După încheierea Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat lucrările de reparații și renovare efectuate la interiorul casei parohiale, lucrări care au început în vara anului trecut și au fost finalizate la începutul acestui an.

În după-amiaza aceleiași duminici, la Chișineu-Criș a avut loc și întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș, coordonați din încredințarea Înaltpreasfințitului Timotei de către părintele Daniel-Mirel Dumitru din parohia Chișineu-Criș I. Începând cu orele 18:00, cei 14 preoți prezenți au oficiat Taina Sfântului Maslu, în cadrul căreia părintele Mihai Oprea, de la parohia Țipari, a rostit cuvântul de învățătură legat de Evanghelia Duminicii a VII-a după Paști, arătând legătura dintre Rugăciunea lui Iisus și pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.

Tema cercului a fost susținută de părintele paroh Daniel-Dumitru și a cuprins trei subiecte: 1. Importanța parohiei pentru misiune. Unitatea dintre parohie și Biserica locală; 2.  Considerații teologice pe marginea rugăciunilor Sfântului Ioan Gură de Aur din rânduiala Sfintei Împărtășanii; 3. Cultul eroilor.

Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

Biserica parohiei Chișineu-Criș I a fost zidită în anul 1770, pe locul unei vechi biserici de lemn. În anul 1950, pe vremea păstorii protopopului Dimitrie Cuzman, biserica a fost pictată de către pictorul bisericesc Cornel Cenan din Cluj. Pictura a fost restaurată în anul 2001 de către profesorul Alexandru Munteanu din Chișineu-Criș, pe vremea păstoririi părintelui Liviu Savulov.

Din luna mai 2014, parohia este păstorită de către părintele Daniel-Mirel Dumitru.

Pr. Mihai Oprea, Parohia Țipari

20150524_092516 20150524_101414 20150524_180813 20150524_193641