Ceas aniversar pentru corul parohiei Arad-Șega II

Pentru parohia Arad-Șega II, zilele acestea au adus momente de sărbătoare, prilejuite de aniversarea unui deceniu de slujire a formației corale a parohiei de către dirijorul acesteia, profesorul Nicolae Bărnău.

Domnia sa s-a născut în data de 23 octombrie a anului 1936, în localitatea Sînnicolau Mic, județul Arad. A urmat Școala Medie Tehnică de Comerț, apoi, timp de cinci ani a urmat cursurile la Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității București. În activitatea profesională a activat ca dascăl de limba și literatura română pentru clasele de gimnaziu, având în același timp, vreme de 25 de ani și calitatea de director coordonator al unității școlare.

Prilejul oferit de această aniversare, ne-a dat posibilitatea realizării unei frumoase conversații cu distinsul maestru.

Pr. Filip Albu: Cum a apărut dragostea de muzică și de dirijat?

Prof. Nicolae Bărnău: A apărut încă de timpuriu când am dirijat corul de copii, în cadrul serbărilor organizate ocazional. Cu prilejul festivalului „Cântarea României” am format un grup vocal feminin de 20 de persoane, pe trei voci, cu care am obținut locul al II-lea pe faza județeană. Din punctul de vedere al pregătirii muzicale am urmat cursurile de canto la Școala Populară de Artă, sub îndrumarea renumitului profesorului Mircea Emandi. În perioada anilor 1978-1985 am participat regulat la cursurile de dirijat, în timpul vacanțelor de vară, cu profesori ai școlii amintite

Ce înseamnă pentru dumneavoastră munca de dirijor al unui cor bisericesc?

Între anii 1994-2004 am dirijat corul bisericii parohiei din localitatea Șofronea, cu care am fost invitați să cântăm în bisericile și mănăstirile arădene. Îmi aduc aminte de onoarea avută atunci, de a cânta în prezența Majestății Sale, Regele Mihai al României, la una dintre vizitele sale de la mănăstirea Hodoș-Bodrog. Trebuie să amintesc aici că 90% dintre membri acelui cor erau tineri.

Începând cu luna martie a anului 2005, am preluat corul mixt al parohiei Arad-Șega II. Aici am simțit că trăiesc la cota maximă satisfacția, pasiunea pentru muzica religioasă ortodoxă corală, reușind să-mi pun în valoare talentul creator muzical-literar în domeniul dirijoral și compozițional.

Ce realizări mai importante ați obținut cu această formație corală?

Realizările muzicale sunt multiple: am creat cântări noi în răspunsurile muzical-liturgice (aproximativ 80% din repertoriul coral); armonizarea pricesnelor și a colindelor, pe patru voci, pentru cor mixt, la care se adaugă pricesne noi pe texte biblice. Toate acestea sunt datorate unei munci intense de perfecționare muzicală autodidactă. Chitara și orga m-au ajutat în toată activitatea dirijorală.

Credeți că un dirijor de cor bisericesc ar trebui să aibă calități speciale?

Evident că da! El trebuie să cunoască tipicul desfășurării Sfintei Liturghii; să îmbine exigența interpretativă a partiturilor corale cu înțelegerea potențialului muzical al coriștilor; să manifeste pasiune, trăire emoțională și o bună tehnică dirijorală, cu un auz muzical bine conturat și cu posibilitatea intonării corecte a partiturilor specifice fiecărei voci.

Cum se îmbină pasiunea componistică a unui dirijor cu faptul că dirijorul este „limitat” în exprimare de către partitura din fața sa?

Este adevărat că dirijorul este obligat să respecte cerințele impuse de notele partiturii. Contribuția sa pune în valoare valențele interpretative, culorile emoționale ale melodiei. Poate că din acest punct de vedere, Dumnezeu mi-a dat acea posibilitate de a trăi emoțional frumusețea cântării religioase. Nu mi-am spus ultimul cuvânt în privința activității corale bisericești interpretative și creative, prin care să aduc mulțumire, laude și preamărire Părintelui Ceresc.

Vă mulțumesc pentru bunăvoința de a participa la acest dialog, iar dorința exprimată în final să vă fie împlinită de Hristos Domnul.

La rândul său, preotul paroh Zaharia Gheorghe Iova ne-a evidențiat, în câteva cuvinte, bucuria pe care o trăiește parohia cu acest prilej: „Biserica parohială Arad-Șega II, cu hramul „Înălțarea Domnului”, închinată totodată și Eroilor martiri ai neamului, își află mereu împlinirea pe mai multe planuri. În plan edilitar, construcția monumentalei noi biserici parohiale fiind încheiată este urmată, actualmente, de finisajele cerute, fiind întreprinse lucrări de zidărie și tencuieli, pe interior. La exterior au fost finalizate deja mai multe acțiuni. Astfel, deasupra celor 7 turle, gata îmbrăcate în tablă de cupru, se scaldă în soare tot atâtea cruci din inox galvanizat în aur, în vara aceasta preconizându-se a se finaliza procesul de acoperire a naosului cu același material de cupru. În conformitate cu programul stabilit, sunt inventariate acum și diversele posibilități de realizare a instalației electrice și a celei de sonorizare, la care au fost asociate și cele referitoare la mobilierul fix: ferestrele și ușile de intrare, unele dintre acestea fiind deja montate.

Însă pe lângă „partea Martei”, de interes primordial deocamdată, Consiliul și Comitetul parohial dovedesc implicare și în planul cultural. Așa se face că zilele acestea se împlinesc 10 ani de activitate corală sub bagheta dirijorală a neobositului ostenitor prof. Nicolae Bărnău, absolvent al Facultății de Filologie a Universității București, ajuns acum la frumoasa vârstă de 80 de ani. Menționăm faptul că activitatea corală în parohia noastră, care a luat ființă după anul 1948, are continuitate de peste 60 de ani.

În decada amintită, domnia sa a instruit, în cadrul repetițiilor, 126 de piese muzical-corale, dintre care, în proporție de 98% fiind armonizate pe patru voci de către dirijor însuși. Amintim aici, din cele 23 de creații proprii la Sfânta Liturghie, următoarele: Ectenia mare, 6 piese Dă-ne Doamne, Veniți să ne închinăm…, Ca pe Împăratul…, Pe Tatăl și pe Fiul…, Sfânt, Sfânt, Sfânt…, Pe Tine de Lăudăm…; din cele 40 de pricesne menționăm aici: Duhul Tău cel Sfânt…, Rugăciune (după versurile lui Mihai Eminescu), Lăudați pe Domnul, La muntele Sinaiului, Cămara Ta…, Imn al Învierii, Iartă-mă, Acatist (închinat Maicii Domnului), Iisus Prunc; la care se adaugă 60 de colinde: Moș Crăciun (în două variante, una după versurile lui Octavian Goga și alta creație proprie), Colinda Bobotezei, An Nou, Flori dalbe de măr, Bună sara gospodari, glasuri de copii, Hai ler, Doamne ler, Vine Crăciunul etc. Toate acestea încântă și înnobilează sufletele enoriașilor parohiei, fie în duminici și sărbători, fie cu prilejul serbărilor, aniversărilor și misiunilor la care participă.

Strădalnicului prof. Nicolae Bărnău, membrilor coralei parohiale și tuturor celor care-i ascultă, rugându-se astfel în paraclisul parohiei, dă-le Doamne sănătate și răsplată, iar din partea noastră îi asigurăm de sinceră recunoștință”.

Pr. Filip Albu

poza 4 poza 5