Cerc misionar în parohia Crocna

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei,  de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei de duminecă 9 august, la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din parohia  Crocna, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşii din parohia Crocna şi parohiile învecinate.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” și „An comemorativ a Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”,  preotul Petcuț Tuțu de la parohia Secaș a susținut următoarele teme:

1.Rolul misionar-pastoral al parohiei ortodoxe în propovăduirea și păstrarea unității de credință.2.Apostolatul misionar al credincioșilor în parohie.3.Cum înțelegem și ce este mișcarea ecumenică.

În susținerea temei părintele Petcuț arăta că experiența pastorală ne convinge din ce în ce mai mult că pulsul vieții unei Biserici naționale este dat de pulsul unității de bază care este parohia.În sensul acesta parohia trebuie să fie o comunitate vie, educatoare pentru viața comunitară creștină, școala unde se învață a trăi drept cu frică și iubire de Dumnezeu, cu iubire și respect față de semeni, fiind o binecuvântare și pentru societatea civilă.Bineânțeles zicea părintele că problemele cu care parohia și preotul se confruntă în zilele noastre sunt tot mai diverse, de aceea răspunsul la aceste probleme trebuie să fie reactualizarea în forme noi și adecvate a Duhului misionar al Bisericii dintotdeauna, aplicat la realitățile din zilele noastre.Este nevoie de o implicare tot mai mare a credincioșilor și a tinerilor în viața Bisericii și a parohiei.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Moanea Ștefan  a mulţumit tuturor pentru participare.Ziua s-a încheiat cu o agapă fraţească.

Moţ Aurelian Iulian

IMG_0011 IMG_0018