Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului la Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi instalarea noului stareţ

De sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos, 6 august 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în altarul de vară al Mănăstirii Hodoş-Bodrog.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Chip şi asemănare” (conform citirilor scripturistice ale praznicului: II Petru 1; Matei 17), Chiriarhul a arătat că numirea sărbătorii, aşa cum se păstrează în Biserica noastră, redă adevărul privind continua strădanie a credinciosului de a se schimba în mai bine potrivit scopului pentru care a primit lumina vieţii, adică tinzând spre asemănarea cu Acela după chipul Căruia a fost creat, a Însuşi Creatorului. Harul necreat a lui Dumnezeu ajută ca şi credinciosul prin faptele bune să poată reflecta în fiinţa sa însăşi lumina dumnezeiască aşa cum pilduitor au dovedit şi sfinţii Bisericii, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii diaconul Ionel-Silviu Cristea a fost hirotonit întru preot pe seama bisericii cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva” din Parohia Guravăii, Protopopiatul Sebiş. La momentul cuvenit părintele Macarie Deleu, vieţuitor al mănăstirii şi noul hirotonit preotul Ionel-Silviu Cristea au fost hirotesiţi de către Înaltpreasfinţitul Timotei întru duhovnici.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI l-a instalat pe noul stareţ al mănăstirii, părintele protosinghel GRIGORIE Timiş, în prezenţa întregii obşti şi a unui număr însemnat de pelerini. Părintele GRIGORIE Timiş şi-a propus ca în noua ascultare să  intensifice viaţa duhovnicească a mănăstirii şi să îndrume obştea pe calea mântuirii, continuând bogata activitate începută de părintele arhim. Nestor Iovan, fost stareţ al mănăstirii. Părintele protosinghel GRIGORIE Timiş s-a născut în data de 23 noiembrie 1961, în oraşul Borşa, jud. Maramureş. În anul 1993 a intrat în obştea Mănăstirii Hodoş-Bodrog, iar din 2007 a fost transferat la Schitul de maici ,,Cuvioasa Parascheva” din satul Bodrogul Vechi, unde a dat dovadă de părinte înţelept şi bun gospodar, prin bogata activitate administrativă desfăşurată la acest aşezământ monahal.

Noul stareţ, părintele protos. GRIGORIE Timiş a făgăduit că se va strădui să continue bogata activitate începută de părintele arhim. Nestor Iovan, în urmă cu mai bine de 24 de ani, încredințându-se ocrotirii Maicii Domnului și în ascultarea și dragostea părinților mănăstirii.

Părintele arhim. Nestor Iovan, fost stareţ al mănăstirii din anul 1991, a decis să se retragă din funcţia de conducere a mănăstirii din motive binecuvântate. Activitatea desfăşurată de părintele Nestor Iovan este una foarte vastă. În cei peste 24 de ani de stăreţie s-a preocupat să intensifice viaţa duhovnicească a mănăstirii, precum şi opera de binefacere, filantropică, având o permanentă grijă faţă de credincioşii care participă la slujbe, mai ales la duminici şi sărbători; dar şi în plan gospodăresc, după cum poate constata orice pelerin care trece pragul sfintei mănăstiri.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a mulţumit părintelui arhim. Nestor Iovan pentru toată munca depusă, atât în plan duhovnicesc cât şi gospodăresc, arătând legătura de suflet pe care au avut-o pentru bunul mers al treburilor administrative din mănăstire şi a prezentat obştii monahale şi credincioşilor prezenţi pe noul stareţ.

După aceasta, părinţii Mănăstirii Hodoş-Bodrog au făcut metanie şi au luat binecuvântare de la noul stareţ, conform rânduielii.

La finalul slujbei, precuviosul părinte stareţ protos. Grigorie Timiş a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest eveniment deosebit din viaţa mănăstirii.

 

Părintele protos. GRIGORIE Timiş, a fost ales prin vot secret de către obştea mănăstirii Hodoş-Bodrog, în ziua de 5 august 2015. După săvârșirea Sfintei Liturghii, în biserica veche a mănăstirii, Înaltpreacuviosul Părinte Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc şi exarh, delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului, a prezentat obștii hotărârea de a organiza alegerea de stareț în conformitate cu rânduielile prevăzute în Statutul Bisericii Ortodoxe Române și Regulamentul de organizare a vieții monahale.

 Potrivit acestei rânduieli, au fost chemați să voteze toți ieromonahii, monahii și rasoforii cu o vechime mai mare de trei ani în mănăstire.

 În  urma voturilor exprimate de către obște, s-a constatat că Protosinghelul GRIGORIE Timiş a fost dorit de către majoritatea obștii, întrunind cel mai mare număr de voturi. Luând act de rezultatul acestei alegeri, Înaltpreasfințitul Părinte TIMOTEI a binecuvântat gândul exprimat de către părinți și a împlinit rânduiala instalării noului stareț în ziua de praznic a Schimbării la Faţă a Domnului.

Protos. Iustin Popovici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13