Activităţi extracurriculare ale elevilor Seminarului Teologic Ortodox din Arad

Săptămâna trecută elevii Seminarului Teologic Ortodox din Arad au participat la mai multe activităţi extracurriculare, menite să le deschidă orizonturile spirituale, culturale şi intelectuale.

Astfel, vineri, 23 octombrie, la iniţiativa d-nei prof. dr. Florica Faur, elevii seminarişti coordonaţi de pr. prof. Dacian-Emilian Nan şi de către pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa au participat în Palatul Justiţiei la „Ziua Porţilor Deschise”, organizată de Tribunalul Arad împreună cu Judecătoria Arad, cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile. Elevii au avut ocazia să viziteze Palatul Justiţiei şi să cunoască parte din activitatea sistemelor judiciare, informându-se asupra felului în care funcţionează organele judiciare şi asupra modului concret în care se desfăşoară procedurile judiciare. De asemenea, elevii seminarişti au asistat la un concert susţinut în Sala Festivă a Palatului Justiţiei din Arad, susţinut de Cvartetul reprezentativ al Liceului de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, care a interpretat piese muzicale de W. A. Mozart.
De asemenea, în perioada 23-25 octombrie, elevii clasei a XI-a de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad (cărora li s-au adăugat şi câţiva colegi din clasele a X-a şi a XII-a; în total au participat 24 de elevi seminarişti) au participat la o excursie-pelerinaj desfăşurată sub coordonarea pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa. Aceasta a debutat în data de vineri, 23 octombrie, după câteva ore de curs dedicate exclusiv şi cu minuţiozitate pregătirii acesteia în timpul săptămânii precedente.
Sâmbătă dimineaţa, grupul a vizitat Cetatea Alba Iuliei, însoţită de istorici-muzeografi de la Muzeul Unirii din Alba Iulia (Ioan Oprea – îmbrăcat în uniforma legionarului roman –, respectiv Florin Bogdan). Vizita a inclus vizitarea exteriorului cetăţii, a Muzeului „Principia”, ce adăposteşte cartierul general al castrului roman Apulum, Muzeul Unirii, Sala Unirii, Catedrala Reîntregirii, Catedrala Romano-Catolică cu sarcofagul lui Ioan Iancu de Hunedoara, Cetatea Alba Carolina, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, celulele lui Horia şi Cloşca.
După-amiază grupul s-a îndreptat spre mănăstirea „Râpa Robilor” cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud, unde Preacuviosul Părinte stareţ protosinghel Augustin Varvaruc a oferit un extensiv cuvânt de învăţătură privind prezenţa mănăstirii în acest loc, precum şi simbolistica extrem de bogată a întregului ansamblu. Elevii seminarişti au dat slavă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, intonând imnul Axion, în biserica mănăstirii. Toţi participanţii s-au închinat în osuarul alăturat, de dedesubtul monumentului „Calvarul Aiudului”. Apreciem acest moment ca cel mai încărcat de emoţie, semnificaţie şi har din cadrul întregului periplu.
Partea de pelerinaj a excursiei a continuat cu cercetarea Mănăstirii Râmeţ, unde Preacuvioasa maică Eudoxia Manolache, ghidul mănăstirii şi al muzeului, a avut o abordarea extrem de vie şi de personală, vorbindu-le elevilor cu drag şi pricepere. Elevii s-au închinat în cele două biserici ale mănăstirii, apoi au vizitat muzeul.
Seara a continuat vizitarea exteriorului Cetăţii Alba Carolina.
După cină, s-a organizat un concurs cu premii, în care au participat toţi elevii, grupaţi în trei echipe, concurs ce a vizat verificarea şi, mai cu seamă, consolidarea cunoştinţelor dobândite cu prilejul acestei excursii-pelerinaj.
Duminică, 25 octombrie, elevii au participat la Sfânta Liturghie în Catedrala „Sfânta Treime” a Încoronării. După-amiază elevii s-au deplasat la Densuş, unde au vizitat şi s-au închinat în vechea biserică plină de taine de aici. Preacucernicul Părinte Alexandru Gherghel, parohul de aici, ne-a oferit câteva precizări cu privire la ipotezele istoricilor legate de biserica din Densuş. Elevii seminarişti au intonat mai multe imnuri bisericeşti.
De aici grupul s-a deplasat la situl arheologic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde a vizitat întâi sugestivul muzeu al sitului, apoi situl propriu-zis.

Ne exprimăm convingerea legată de câştigul extraordinar pe care îl au toţi elevii participanţi la aceste activităţi ce nu sunt incluse în programul cursurilor, legat de cunoaşterea trecutului neamului nostru, istorie ce se îngemănează cu cea a Bisericii noastre. De asemenea, elevii s-au relaxat într-un mod extrem de creativ.

pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa

image

image