CERC MISIONAR ÎN PAROHIA ALDEŞTI

Duminică, 25.10.2015, preoții din cercul misionar-pastoral Sebiș I, Protopopiatul Sebiș, conduși din încredințarea ÎnaltPreasfințitului Timotei Seviciu, de pr. Valentin Herbei s-au întrunit la Parohia Aldești.

Întrunirea, a avut loc în biserica parohială cu hramul „BunaVestire” din localitate, unde în conformitate cu tematica anului omagial, Pr. Ioja Beni de la Parohia Sebiș I a susținut referatul cu tema: „Implicarea activă a mirenilor în viața parohiei”.

În cadrul referatului principal, pr. Ioja beni a subliniat faptul că participarea  mirenilor (laicilor) la viața activă a Bisericii Ortodoxe este un element constitutiv în lipsa căruia nu poate fi închipuită existența acesteia. Nu poate exista Biserică fără mireni, așa cum nu se poate închipui nici fără starea clericală cu cele trei treptele de instituire divină, la care se adaugă cele instituite de Bisericã dar fără necesitate absolută lucrãrii mântuitoare.

Laicii au participat activ de-a lungul istoriei creștinismului la îndeplinirea exercitării puterii bisericești reunitã sub cele trei forme: învățătorească, sfințitoare, jurisdicțională, cu pondere în cele trei funcții ale ramurii de conducere sau jurisdicționale.

În acest sens există nenumărate mărturii despre participarea mirenilor la activitatea legiuitoare a Sinoadelor Ecumenice și locale, contribuția lor fiind dintre cele mai utile trăirii vieții bisericești de-a lungul timpului în contextul de epocă

Dacă prin Taina Sfântului Botez, credincioșii devin membrii ai trupului tainic al lui Hristos, devenind parte activă a întregii lucrări mântuitoare săvârșăta de Biserică ca subiecți ai îndatoririlor și drepturilor prevăzute de starea constitutiva obligatorie din care fac parte, în mod nemijlocit, credincioșii participă la păstrarea adevărului revelat al cărui păstrător este Biserica în totalitatea Sa, iar împreună cu clerul se implicã la exercitarea puterii învățătorești, sfințitoare, și conducătoare.

Prin calitatea harică dobândită la Sfântul Botez și alte Sfinte Taine, credincioșii sunt cu adevărat stâlpi ai credinței, iar împreună cu slujitorii Bisericii care au dobândit o stare harică superioară, formeaza ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește „stâlpul și întărirea adevărului” (I Tim .3,15)

Biserica Ortodoxă valorifică autentic participarea credincioșilor la viaț  parohiei. Ea cunoaște și subliniază apostolatul laic, utilizând pentru aceasta pe credincioșii ei fervenți la lucrarea sa misionară. Aceștia pot fi grupați în diferite organisme parohiale care trasează și țelurile fundamentale ale activității lor: înzestrarea și înfrumusețarea bisericilor și a instituțiilor bisericești, organizarea acțiunilor cu caracter social-cultural, asistentei sociale.

În acest sens s-a amintit contribuția însemnată avută de mitropolitul Andrei Șaguna în elaborarea statutului șagunian, prin care se acordă o deosebită importanță principiului sinodalității.

Părintele referent a subliniat totodată atât necesitatea cât și utilitatea implicării active a mirenilor în viața parohiei care poate fi de un real folos în vederea dinamizării activităților pastoral misionare derulate la nivel parohial.

În cele ce au urmat, au avut loc discuții referitoare la fenomenul migrației și modul în care Biserica poate contribui la estomparea fenomenelor negative cauzate de acest fenomen.

De asemenea în cadrul întrunirii, a fost evocată personalitatea complexă a  preotului arădean Dimitrie Țichindeal – preot, scriitor, traducător și pedagog- și importanța preparandiei arădene la formarea elitei arădene.

Întrunirea s-a încheiat prin participarea la o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Pr. Valentin Herbei

20151029_195159 20151029_195621