Cerc misionar în Parohia Moneasa

Duminică, 25.10.2015, preoții din cercul misionar-pastoral Sebiș I, Protopopiatul Sebiș, conduși din încredințarea ÎnaltPreasfințitului Timotei Seviciu, de pr. Valentin Herbei s-au întrunit la Parohia Moneasa, în Biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.
Întrunirea a debutat prin oficierea Tainei Sfântului Maslu de către un sobor alcătuit din 11 preoți în prezența unui număr însemnat de credincioși.
În cuvântul de învățătură rostit, pr. Valentin Herbei a subliniat importanța menținerii unității în sânul Bisericii, arătând că aceasta este expresia iubirii care trebuie să străbată fiecare mădular al trupului tainic al lui Hristos care este Sfânta Biserică. Unitatea trebuie mărturisită printr-o trăire neâncetată cu Hristos și printr-o împărtășire neâncetată din Tainele Bisericii, care ne ajută să răzbatem printre valurile ispititoare ale vieții prin care diavolul ne îndeamnă în felurite chipuri spre dezbinare.
În acest sens, viața și învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, unul dintre marii păstori de suflete ai Bisericii, rămâne un reper pilduitor, iar exempul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie ne arată că unitatea Bisericii trebuie apărată cu prețul mărturisirii jertfelnice.
Prezența unei parohii și a unei mănăstiri în cuprinsul localității Moneasa poate reprezinta un bun prilej de colaborare misionară cu rezultate deosebite, într-un an omagial al misiunii în parohie și mănăstire, spre împlinirea dorinței Mântuitorului „ca toți să fie una”.
În încheierea cuvântului de învățătură, pr. Valentin Herbei a evocat și jertfelnicia preoților slujitori din localitatea Moneasa, printre care și părintele Ioan Suba, pensionat în acest an, după o lucrare jertfelnică de peste 37 de ani în ogorul viei lui Hristos din această localitate, urând și un bun venit în mijlocul preoților din Cercul misionar Sebiș I, noului preot paroh. Gheorghe Breteanu.
La rândul său, pr. paroh Gheorghe Breteanu a adus mulțumiri preoților și credincioșilor prezenți pentru împreuna rugăciune.
În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica anului omagial, Pr. Romică Confideratu a susținut referatul cu tema: „Rolul misionar-pastoral al parohiei ortodoxe române în propovăduirea, păstrarea şi mărturisirea unităţii de credinţă ortodoxă, într-o lume secularizată.”
În cadrul referatului susținut, s-a arătat că „cea mai urgentă obligaţie misionar – pastorală este restabilirea şi consolidarea unităţii spirituale a parohiei şi întărirea conştiinţei de apartenenţă la comunitatea parohială ca trup eclezial al lui Hristos. Consolidarea unităţii şi a vieţii parohiei, presupune înnoirea mijloacelor şi posibilităţilor misionar – pastorale existente, dar şi crearea unor noi forme de pastoraţie. În principiu, preoţii dispun de toate mijloacele liturgice, pastorale şi misionare, dar ele trebuie să fie folosite în perspectiva unui plan pastoral clarvăzător.
Preotul este trimis în parohie nu să presteze servicii religioase pentru indivizi, ci să adune şi să realizeze o comunitate creştină autentică unită prin aceeaşi credinţă, spiritualitate liturgico – sacramentală, mărturie şi slujire.
În acest sens au fost expuse câteva priorități parohiale, menite să mențină și să consolideze unitatea internă a parohiei dintre care amintim: necesitatea catehizării parohiale, implicarea activă a parohienilor în viața liturgică a parohiei, derularea unor programe cu caracter social-filantropic la nivel parohial și antrenarea credincioșilor în lucrarea filantropică, derularea unor programe cu tinerii din parohie.
De aceea s-a subliniat că principala datorie a preotului paroh este aceea de a reconstrui, menţine şi întări continuu integritatea spirituală a parohiei. El trebuie să facă totul pentru a evita apariţia, în spaţiul parohial, dezbinării, marginalizării sau altor prilejuri de scindare, căci principalele victime ale prozelitismului sunt recrutate tocmai din aceste cauze. De aceea stilul de viaţă parohială, disciplina pastorală, şi îndeosebi coordonarea de către preot a unei diversităţi de „daruri şi slujiri” joacă un rol decisiv.
Sfânta Liturghie, Sfintele Taine şi ierurgiile sunt valori inegalabile prin ele însele, cele mai eficiente mijloace de care se poate folosi preotul în activitatea sa misionară. Cu ajutorul lor preotul este dator să slujească atât oamenilor, cât şi lui Dumnezeu, cunoscând că prin sfintele slujbe se luminează minţile credincioşilor şi se insuflă harul divin, acea putere dată lor spre a putea înţelege binele suprem şi de a propăşi în noua viaţă religios-morală, acea viaţă “în Hristos”.
În cele ce au urmat, au avut loc discuții pe marginea unor aspecte de administrație parohială.
Seara s-a încheiat printr-o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Pr. Costin Sandu

image