Cerc pastoral- misionar la parohia Vladimirescu I

Duminică, 18 octombrie 2015, biserica Parohiei Vladimirescu I a fost gazda întrunirii preoților din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru, paroh la Parohia Vladimirescu I.

În deschiderea lucrărilor a fost săvârșită slujba Vecerniei, soborul avându-l în frunte pe Preacuviosul Părinte Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, la această întrunire.

După săvârșirea slujbei, Pr. Adrian Murg, de la parohia Horia a susținut lucrarea cu tema Sfântul Ioan Gură de Aur, mare tâlcuitor al Sfintei Scripturi. Părintele a menționat că întâi de toate, Sf. Ioan Gură de Aur a fost el însuşi un mare cunoscător al Sfintei Scripturi. Aceasta şi pentru că mare i-a fost osteneala în vederea împlinirii acestui măreţ scop. El cunoştea Biblia pe de rost. O citează, o explică, o comentează şi recomandă permanent citirea acesteia. În tinereţe, Sf. Ioan se dedică total citirii Sfintei Scripturi şi rugăciunii, ostenindu-se în pustietatea din munții Antiohiei.

Sfântul Ioan Gură de Aur, arată și natura și scopul pentru care a fost scrisă Sfânta Scriptură, întrucât nu ar fi trebuit să avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viață curată încât harul Duhului Sfânt să țină locul Scripturilor în viața noastră. Cu diferite prilejuri, în omiliile sale, Sf. Ioan Gură de Aur recomandă ascultătorilor săi citirea Sfintei Scripturi cu evlavia şi atenţia cuvenite, arătând în acelaşi timp bogatele roade duhovniceşti pe care le dobândeşte creştinul din vieţuirea în strânsă legătură cu conţinutul cărţilor sfinte. Mai ales laicii se sustrăgeau de la citirea Sfintei Scripturi. Ei invocau diferite motive, de pildă exercitarea unei meserii, faptul că sunt căsătoriţi, au copii şi sunt copleşiţi de griji, că nu sunt precum monahii care au renunţat la lume şi cărora le revine de fapt obligaţia de a studia Scriptura.

Sf. Ioan ne-a lăsat cele mai impresionante caracterizări ale Sfintei Scripturi, cu mişcătoare îndemnuri de a o avea, a o citi şi a medita la cuvintele ei. Astfel, într-o omilie Sf. Ioan Gură de Aur îşi începe cuvântarea cu o asemănare a Sfintei Scripturi cu o livadă înflorită are fel de fel de flori. Tot aşa şi dumnezeiască Scriptură are în ea virtuţile drepţilor, nu numai ca să ne desfătăm ca de flori câtăva vreme de buna lor mireasmă, ci ca să culegem din ele necontenit folos. Într-o grădină, numai ce luăm o floare în mână, floarea se şi veştejeşte şi-şi pierde farmecul ei, aici nu-i aşa, ci, când auzim de virtuţile drepţilor şi le aşezăm în sânurile minţii noastre, putem să ne desfătăm, dacă vrem, tot timpul de buna lor mireasmă, a menționat părintele referent.

În încheiere, părintele Adrian Murg a subliniat că citirea Scripturii este nu numai o datorie a fiecărui creştin, dar chiar o necesitate naturală a sufletului omenesc, pentru că ea cuprinde Revelaţia divină. Pe această cale, omul dobândeşte cunoştinţa tainelor divine, îşi aduce aminte de virtutea celor drepţi, înţelege cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu şi cât de multe sunt recompensele pe care El le dăruieşte tuturor celor care-L iubesc pe El.

Preacuviosul Părinte Iustin Popovici a felicitat pe Părintele Adrian Murg pentru frumoasa expunere a documentatului referat și a făcut referire la importanța scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur, a căror actualitate este valabilă și pentru zilele noastre, mai ales în educația tinerilor, vorbind despre pericopa evanghelică ce s-a citit în toate bisericile în această duminică a 20-a după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii. Totodată preacuvioșia sa a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei și a dăruit părintelui Petru Berceanu, precum și d-lui primar al comunei Vladimirescu, Crișan Ioan câte o icoană-copie a Icoanei făcătoare- de- minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Hodoș- Bodrog, amândoi mulțumind pentru aceasta și menționând că aceste icoane vor fi puse la loc de cinste.

În încheiere părintele paroh Petru Berceanu a mulțumit Preacuviosului Părinte Iustin Popovici pentru prezența în mijlocul credincioșilor din parohia Vladimirescu I, precum și preoților și credincioșilor prezenți la acest eveniment frumos din cadrul comunității păstorite de sfinția sa.

Pr Ilota Sorin

Parohia Aluniș

10342465_10200905297309928_1344928303576787879_n 12107245_10200905295989895_6152829783626593691_n 12143182_10200905296749914_47229996052253641_n