Târnosirea bisericii mănăstirii din satul Roşia

În Duminica a 19-a după Rusalii, Mănăstirea ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş, s-a aflat în zi de mare sărbătoare, întrucât biserica mănăstirii a fost sfinţită. Slujba de sfinţire a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte şi părintele Alexandru Botea, protopopul Sebişului, părintele arhim. Nestor Iovan de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi arhid. Tiberiu Ardelean, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

După sfinţirea lăcaşului de cult, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în altarul de vară din curtea mănăstirii, timp în care credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să intre în sfântul altar şi să se închine.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a rostit cuvântul de învăţătură pus sub titlul ,,Adevărata virtute” (cf. citirilor scripturistice ale duminicii: 2 Cor. 11 şi 12; Luca 6), exemplificată, adică, cu iubirea vrăjmaşilor de care dă dovadă creştinismul, fapt arătat de Mântuitorul prin Jertfa Sa pe Cruce când S-a rugat pentru cei ce-L răstigneau. Tot aşa, Sfântul Apostol Pavel, prin viaţa sa, când a iertat pe toţi duşmanii săi pentru iubirea lui Hristos, fiind răsplătit cu bogăţia descoperirilor minunate. Sfinţii din Biserica triumfătoare, îndeamnă, dându-se pe ei înşişi pildă de împlinire a acestei virtuţi; la fel şi creştinii în comuniunea Bisericii. Sfinţirea unei biserici pune în evidenţă acest fapt, perindarea credincioşilor în faţa sfintei mese fiind semnul participării la jertfa mântuitoare care se aduce neîncetat pe aceasta. Virtutea de referinţă trebuie arătată, aşadar, în viaţa morală a întregii obşti, a mai adăugat Chiriarhul arădean.

Tot astăzi, părintele Ioan Dărău, a fost felicitat de către Înaltpreasfinţitul Timotei cu ocazia împlinirii a 50 de ani de slujire preoţească şi 15 ani de când slujeşte la sfânta mănăstire, iar maica stareţă Haritina Cârdei pentru deosebitele merite de înfrumuseţare şi de bună administrare a sfintei mănăstiri, a fost răsplătită de către Ierarhul locului cu distincţia de stavroforă.

Maica stareţă Haritina a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru distincţia oferită şi pentru bucuria prilejuită obştii monahale de maici şi tuturor pelerinilor veniţi la această bucurie duhovnicească precum şi tuturor preoţilor, ctitorilor şi donatorilor care au sprijinit mănăstirea.

Mănăstirea din satul Roşia a luat fiinţă în anul 1990, pe locul unde se află fosta biserică a satului ce datează din anul 1896. Mănăstirea este situată pe soşeaua Arad – Brad, la 100 km nord-est de Arad şi la 5 km din şosea. Cu trenul din Arad sau Brad se merge până la gara Joia Mare. Din gară la Revetiş, pietonal, un kilometru pe o potecă betonată, iar din Revetiş la Roşia, 4 km pe drum asfaltat. Faţă de comuna Dieci se află la 5 km sud-est. În apropiere, peste deal, se găseşte staţiunea balneoclimaterică Moneasa. Aşezământul este ridicat în mijlocul satului Roşia. Dacă ne aruncăm privirea de pe dealul pe care este construită biserica spre sud, se oferă ochiului o frumoasă panoramă cu satul Revetiş şi biserica lui în vale, iar peste sat, culmile împădurite ale Zărandului. La est, în depărtare se vede culmea muntelui Găina.

Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mănăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mănăstire, care a fost desfiinţată de Maria Tereza şi generalul Bukow.

Cererea credincioşilor a primit o rezolvare favorabilă din partea Arhiepiscopiei Aradului, prin binecuvântarea întâistătătorului Eparhiei, ÎPS Timotei, avându-se în vedere şi faptul că în satul Roşia era biserică, dar nu exista preot, slujbele fiind ţinute o dată pe lună, de preotul paroh al satului Revetiş.

Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obştii fiind format din maicile Haritina Cârdei şi Elefteria Gudea, de la mănăstirea Timişeni, judetul Timiş. La început, obştea a vieţuit în fosta casă parohială.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mănăstirii a fost înfrumuseţată prin pictura bisericească, executată de pictorul Radu Jitariu şi soţia sa, pe parcursul câtorva ani.

Protos. Iustin Popovici

1 2 3 4 5 6 7 8 9