Cerc Pastoral Misionar în Parohia Bocsig, Protopopiatul Ineu

Duminică 08.11.2015, de pomenirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi în ajun de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, făcător de minuni, preoţii din cadrul Cercului Pastoral Misionar Ineu, conduşi din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, de către Pr. Călin Negruţ, paroh la Parohia Gurba şi secretar al Protopopiatului Ineu, sau întrunit în Biserica cu Hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Bocsig, la invitaţia Pr. Paroh Bogdan Oneţ.

Seara duhovnicească a debutat cu Taina Sfântului Maslu, săvârşit de un sobor de 12 preoţi din cadrul cercului însoțiți de Diaconul Vlad Oneț, de la Parohia Micalaca Veche II, fratele părintelui paroh.

În cadrul Tainei s-au înălțat rugăciuni Bunului Dumnezeu pentru sănătatea celor prezenți, și a oamenilor răniți, internați în spitale sau au suferit în urma incendiului din Clubul Colectiv din București, care s-au pomenit nominal.

Părintele Călin Negruț, coordonatorul Cercului Pastoral Misionar Ineu, în cuvântul său desprins și din Evanghelia zilei a arătat importanța tăriei în credința în Mântuitorul Hristos, care pe lângă Doctorul sufletelor și al trupurilor este și Viața și Învierea noastră.

Pe lângă acestea a precizat importanța Cercurilor Pastoral Misionare, care, întâi de toate, ne adună în rugăciune, apoi tratează și temele actuale cu care se confruntă Biserica. În încheiere a rugat ca Dumnezeu să trimită harul Său cel ceresc peste toți cei încercați, pe care să-i vindece șă să-i tămăduiască de toate bolile sufletești și trupești.

Părintele paroh Bogdan Oneț, a adus mulțumire fiecărui preot slujitor în parte, părintelui diacon, doamnei contabile Rodica Tripa, Corului Bisericii, Comitetului Parohial, Primăriei și celor care s-au ostenit pentru buna rânduială și nu în ultimul rând credincioșilor prezenți care sunt mereu alături de sfinția sa în bunul mers al parohiei.

După ungerea cu undelemnul sfințit, Părintele Sever Mocanu de la Parohia Ineu Traian a prezentat un referat cu tema „Mirenii în Biserică“ în care a arătat că mirenii sunt acei credincioșii care după ce au fost botezați au fost unși cu Sfântul și Marele Mir, ca unii care au devenit temple ale Duhului Sfânt, devenind membrii ale Bisericii care au comuniune cu Hristos, ei fiind chemați să facă parte din viaţa Bisericii, să contribuie prin anumite activităţi la zidirea duhovnicească.

În Biserica primului mileniu, au existat laici cu funcţia de a învăţa în Biserică, printre care amintim de didascăli, iar mai apoi de cateheţi. Sfinții Părinţii nu au interzis laicilor să vorbească în Biserici, ci au stabilit doar ca aceştia să o facă cu permisiunea ierarhilor, care au primit prin Taina Hirotoniei puterea de a învăţa, mirenii fiind colaboratorii acestora.

Potrivit spuselor părintelui referent în Biserica Ortodoxă poziția și funcția misionarismului mirean în viața și dezvoltarea Bisericii se fundamentează și se lămurește deplin în baza celor două teze doctrinale: preoția generală și Biserica – Trupul tainic al Domnului.

Contribuția mirenilor la viata bisericească constă mai cu seama în mărturia lor crestină, atât prin propovăduirea cuvântului, cât și prin viata lor în numele Evangheliei.

Concluzionând, părintele precizează că în aceeaşi măsură mirenii trebuie să participe şi la îndeplinirea misiunii învăţătoreşti prin păstrarea, propovăduirea şi apărarea dreptei credinţe, prin difuzarea lucrărilor misionare, prin susţinerea activităţii clericilor, îndeplinindu-şi vocaţia de fii ai Bisericii, cu atât mai mult cu cât societatea se bucură de prezenţa acestor misionari şi în învăţământul public prin acceptarea Religiei ca disciplină de studiu, dar şi prin asistenţa religioasă asigurată în diferite instituţii: spitale, armată, penitenciare etc..

La finalul referatului, preoții s-au retras pentru a dezbate și completa tema propusă pentru această întâlnire, precum și alte teme ale vieții Bisericești la o agapă oferită de parohia gazdă.

Pr. Ciprian-Petru Sălăvăstru

Parohia Moțiori

12196313_1676651959236712_3744175302957395861_n 12214349_915558375148798_294753684_o 12226275_915558565148779_5498270_n