Milostenie la început de post

La începutul Postului Nașterii Domnului, elevii Seminarului Teologic Ortodox din Arad au adus bucurie în sufletele beneficiarilor Cantinei Sociale „Sf. Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului. În contextul campaniei intitulată „Săptămâna fructelor și a legumelor donate” din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, seminariștii și-au îndreptat gândul spre cei sărmani, aducându-le mai multe daruri constând în fructe, legume și alimente necesare pregătirii mesei celor 70 de beneficiari ai cantinei. Programul social a fost implementat de Părintele Prof. Codin Șimonca coordonator școlar SNAC în cadrul seminarului.

Seminariștii au vizitat cu această ocazie Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului”, Cabinetele medicale „Sf. Dr. Cosma și Damian” și Centrul de Incluziune Socială aflând, de la părintele consilier Gabriel Mariș, mai multe informații despre activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe. Din dorința lor de a se pune în slujba semenului, seminariștii și-au manifestat dorința de a se implica în acțiuni de voluntariat desfășurate de Sectorul Social Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Aradului.

Acţiunea Comunitară este o activitate voluntară care se desfăşoară cu regularitate şi este certificată în programa şcolară a Liceelor.

Acţiunea Comunitară implică stabilirea unei legături între Licee, pe de o parte şi Şcoli Speciale, Centre de Plasament şi Instituţii, Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şi Spitale – pe de altă parte.

SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în pericol.

Sectorul Social Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Aradului