Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului sărbătorit la străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, constituie an de an un binecuvântat moment de bucurie duhovnicească pentru obştea Mănăstirii Hodoş-Bodrog, cea mai veche mănăstire cu viaţă monahală neîntreruptă din secolul XI, deoarece la această dată serbează hramul bisericii celei vechi. Bucuria vieţuitorilor acestei mănăstirii şi a pelerinilor veniţi în număr mare, a fost desăvârşită prin prezenţa şi slujirea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de soborul de slujitori ai sfintei mănăstiri şi ostenitori de la Centrul Eparhial.

Chiriarhul  a fost întâmpinat de părintele stareţ Grigore Timiş şi de întregul sobor, la poarta mănăstirii.

La Ectenia întreită din cadrul Sfintei Liturghii, s-au înălțat rugăciuni speciale pentru toți cei bolnavi, care se află în spitale și pe patul de suferință, pentru grabnica vindecare, precum și pentru dezrădăcinarea urii și a toată răutatea și înmulțirea binelui și a dragostei dintre oameni, iar la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți și s-au înălţat rugăciuni pentru veşnica odihnă a tuturor celor care s-au stins din viață , prin moarte năprasnică, în incendiul din capitală.

În cuvântul de învăţătură pus sub titlul ,,Biserică sfinţită” (în baza citirilor scripturistice ale praznicului: Evr. 7; Lc. 10-11), Ierarhul arădean a arătat că Maica Domnului este Biserica din care facem parte ca şi membrele unui corp al cărui Cap este Însuşi Domnul. Ea însăşi, cum o numeşte imnografia ortodoxă, este deci Biserică sfinţită, Preacurat Templu al Mântuitorului, Cămara cea de mult preţ, a cărei prefigurare în Legea Veche este Templul din Ierusalim în al cărui altar a şi fost consacrată într-o zi ca cea a sărbătorii de astăzi. Apostolul zilei adânceşte simboalele acestui templu iar Sfânta Evanghelie, prin cele două surori care primesc pe Domnul în casa lor, duce cugetarea şi la cele două Testamente, Vechiul şi Noul, unul de pregătire, altul de împlinire a misiunii mântuitoare. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu L-a primit pe Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, El rămânând cu noi în Biserică, înţelegând pe cea din cer cât şi cea de pe pământ, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La finalul slujbei, părintele stareţ protos. Grigore Timiş, a adresat cuvântul de bun venit Chiriarhului și a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţa și slujirea în această străveche mănăstire, în fiecare an la această sărbătoare, de când este arhipăstor al Aradului, şi pentru aleasa purtare de grijă faţă de întreaga obşte monahală.

Biserica mănăstirii Hodoş-Bodrog este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc, datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV şi în Ţările Române. Prin purtarea de grijă şi neobosita trudă a stareţului Nestor Iovan, în ultimii ani s-au executat aici ample lucrări de restaurare a picturii. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, de către Nicodim Diaconul.

Protos. Iustin Popovici

DSC_0045 DSC_0067 DSC_0080