Serile duhovnicești de la Catedrala Veche, a patra manifestare

Seria conferințelor duhovnicești de la Catedrala Veche, a ajuns la cea de-a patra manifestare concretizată prin întâlnirea dintre credincioșii Parohiei Arad-Centru și părintele prof. univ. dr. Cristinel Ioja, președintele senatului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și preot slujitor al Parohiei Arad-Centru. În sala de festivități a parohiei, vineri seara la ora 18, distinsul părinte profesor a prezentat conferința cu tema „Sensul sărbătorii. Creștini într-o lume secularizată”. În deschiderea întâlnirii părintele Traian Micoroi, Parohul Catedralei Vechi, a conturat bogata activitate universitară și de cercetare a părintelui Cristinel Ioja.
Expunerea a început prin argumentarea titlului ales pentru conferința Preacucerniciei sale; o temă actuală, de mare interes duhovnicesc având în vedere provocările lumii de azi, provocări care îi vizează în primul rând pe creștini. Prima parte a conferinței s-a axat pe lămurirea întrebării propuse ca reflecție de către părintele conferențiar, și anume „cine sunt creștinii”? În partea a doua a conferinței, părintele s-a aplecat asupra sensului sărbătorii evidențiind că în sărbătoare omul, timpul și spațiul, se transfigurează. Sărbătoarea este pentru creștinul adevărat spațiu și timp al revelației. În sărbătoare ne sunt arătate finalitatea și sensul lumii și al omului. Finalul părții a doua a adus în atenția auditoriului câteva caracteristici esențiale ale sărbătorii și implicațiile acestora în viața Bisericii și a fiecărui credincios în parte: mărturisirea credinței; disponibilitatea spre jertfă, ceea ce implică lucrarea filantropică a Bisericii; asumarea drumului sfințeniei în bucurie, ca și consecință directă fiind starea de bucurie pe care creștinul o trăiește în sărbătoare. A treia parte a conferinței, a adus în discuție problema sărbătorii într-o lume secularizată, insistându-se asupra deturnării sensului sărbătorii pentru ca în final să se propună soluții concrete în trăirea autentică a sărbătorii, asumarea duhului sărbătorii fiind primul și cel mai important pas.
Conferința părintelui profesor Cristinel Ioja s-a dovedit a fi de un real interes duhovnicesc, dar mai ales de un real folos duhovnicesc. Expunerea clară și lămuritoare, apelul în permanență la Scriptură, Tradiție și Sfinții Părinți au asigurat discursului duhovnicesc al părintelui, interes, autenticitate, autoritate și aplicabilitate, lucru dovedit și de discuțiile avute în încheierea întâlnirii.

Prof. dr. Marcel Tang

image image image