Sfânta Filofteia sărbătorită în Parohia Julița

Preoții din cercul misionar Săvîrșin au prăznuit în mod deosebit pe Sfânta Filofteia de la Argeș (Sfântulița).

La primele ore ale dimineții preoții s-au întâlnit în biserica cu hramul ”Pogorârea Sfântului Duh” din parohia Julița care este așezată pe defileul Văii Mureșului, într-un cadru natural special, unde au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sub protia protopopului locului, preonoratului părinte Ioan Jidoi, protopopul Lipovei.

Înainte de finalul Sfintei Liturghii s-a săvârșit un parastas pentru vrednicii înaintași preoți, donatori, ctitori și închinători trecuți la Domnul, precum și rugăciune de binecuvântare pentru prinoasele aduse în cinstea Sfintei Filofteia.

După închieierea Sfintei Liturghii preoții s-au retras în incinta casei de prăznuire din Julița, unde a avut loc consfătuirea preoților prezitată de protopopul Ioan Jidoi, și s-au facut referiri la anul omagial închinat marilor păstori de suflete din eparhii și parohii, amintindu-se aici vrednicia preoților slujitori din această parohie care au condus turma lui Hristos pe cale mântuirii în vremurile grele din perioada comunist-ateistă, iar cele două biserici – una monumant istoric și cealaltă de zid – sunt cei doi străjeri care deschid porțile cerului pentru toți cei care cu inimă curată și bună trec pragul în aceste anticamere a împărăției cerului.

S-au discutat și probleme administrative și gospodărești ale preoților și implicit a parohiilor, s-au fixat întâlnirile cercului misionar Săvîrșin pentru anul 2016, această întâlnire fiind ultima din 2015 și care nu putea fi încheiat într-un mod mai adecvat decât prin Sfânta Liturghie. Membrii consiliului și comitetului parohial din Julița în frunte cu preotul paroh Casian Blaga au oferit o agapă celor prezenți, ca semn al comuniunii dintre oameni și Dumnezeu.

Coordonator al Cercului Misionar,

Pr. Călin Mădăluță

image

image