Vizită chiriarhală în Parohiile Apateu şi Seleuş

Duminică, 13 decembrie 2015, a fost zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii din Parohia Apateu, Protopopiatul Ineu. Bucuria a fost prilejuită de slujirea Sfintei Liturghii în biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” , la invitaţia preotului paroh Constantin Ilica şi a Consiliului parohial, a Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Din sobor au făcut parte, pe lângă părintele paroh, pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului, pr. Simion Mladin, ecleziarhul Catedralei arhiepiscopale din Arad, fost preot în această parohie şi arhid. Tiberiu Ardelean.

La orele dimineţii, Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în faţa bisericii de către Părintele Adrian Zaha, protoiereul Ineului, care a rostit cuvântul de ,,Bun venit!”, preotul paroh Constantin Ilica, de oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbit credincioşilor prezenţi sub titlul ,,Chemarea Bisericii” (cf. citirilor scripturistice ale duminicii: Col. 1; Luca 14 şi a Cazaniei ,,Despre îndreptăţire), tratând despre trebuinţa răspunderii necondiţionate la chemarea sfântă pe care Dumnezeu o face tuturor credincioşilor la mântuire şi nejustificarea oricărei şovăieli în a o urma. Această chemare răsună în cuget mai ales în ajunul marilor sărbători creştine când se face şi bilanţul faptelor bune ca mărturisitoare ale credinţei adevărate prin dragostea faţă de Dumnezeu şi aproapele, acum într-un an închinat misiunii Bisericii, prin parohiile şi mănăstirile ei, având în vedere şi pilda Sfinţilor Strămoşi, cum este numită duminica prezentă, ca şi a marilor duhovnici pentru care Sfântul Ioan Gură de Aur este călăuză dreaptă, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

În încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Constantin Ilica a adus mulţumiri ÎPS Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii din Parohia Apateu, precum şi preoţilor slujitori, oficialităţilor prezente şi tuturor credincioşilor care au luat parte la Sfânta Liturghie.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul mixt al parohiei, unul dintre coruri de renume din Arhiepiscopia Aradului. La sfârşit, corul dirijat de părintele paroh, a oferit Înaltpreasfinţiei Sale şi credincioşilor prezenţi un buchet de colinde cu ocazia apropierii Praznicului Nașterii Mântuitorului Hristos.

Scurt istoric al bisericii

Biserica a fost construită în perioada iulie 1909 – noiembrie 1910, în stilul tradițional al bisericilor din regiunea Aradului, fără cupolă. În exterior are forma de navă cu abside laterale (stranele). Partea superioră a turnului (turla) este acoperită cu tablă și este o adevărată bijuterie în stilul barocului vienez, bine proporționat, bogat ornamentat, cu motive geometrice. Biserica a fost pictată între anii 1977-1978 de către pictorul Ioan Căzilă în tehnica a fresco, stil neobizantin. Biserica a fost renovată în anul 2010 când s-a și pavat împrejurul bisericii. În 2011 a fost pardosit interiorul cu marmură, iar în 2012 s-a refăcut acoperișul, fiind acoperită cu tablă.

Sărbătoarea duhovnicească a credincioșilor din Apateu s-a încheiat cu o agapă frățească la care a participat și Înaltpreasfinția Sa împreună cu soborul slujitor și credincioșii parohiei. Aici Înaltpreasfinția Sa, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul  Aradului, a felicitat pe părintele paroh, pentru frumoasa și călduroasa primire în parohie, pentru întreaga activitate desfăşurată în această parohie, și nu în ultimul rând i-a urat un sincer, călduros și părintesc ,,La mulți ani!„ , părintelui paroh Constantin Ilica cu ocazia zilei sale de naștere.

20151213_092344

20151213_120024

20151213_124816

Popas duhovnicesc în Parohia Seleuş

În după-amiaza zilei de duminică, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală în Parohia Seleuş, Protopopiatul Ineu, la invitaţia preotului paroh Ştefăniţă Muţ şi a credincioşilor. În biserica parohială cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” , după ce un sobor de preoţi, alcătuit din preoţii Ştefăniţă Muţ, Ioan Daşcău şi Ovidiu Daşcău au săvârşit Taina Sfântului Maslu, s-a desfăşurat cea de a şasea ediţie a Concertului de colinde intitulat „Colindăm Domnului Bun”, la care au participat coruri de colindători din parohiile învecinate.

În încheierea festivităţii Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adus cuvenitele aprecieri din partea Centrului Eparhial, preoţilor, dirijorilor şi membrilor corurilor prezente. De asemenea, Chiriarhul a amintit faptul că Duminica Sfinţilor Strămoşi este un prilej binevenit de-a urma versul colindei prin care interpreţii împreună cu corul moşilor şi strămoşilor cântă întreaga tradiţie a pământului lor după legea sau limba şi credinţa acestuia. Între sfinţii cinstiţi astăzi, ca pildă de trăire creştină şi românească, stă Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, lucrător neostenit în câmpul culturii şi spiritualităţii noastre, a mai amintit Înaltpreasfinţia sa.

Părintele paroh Ştefăniţă Muţ a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru acest popas în mijlocul credincioşilor din Seleuş precum şi tuturor participanţilor şi interpreţilor şi a amintit că scopul organizării acestui concert de colinde este acela de a promova colindele noastre strămoşeşti şi de a încuraja pe urmaşi să ducă mai departe această tradiţie a poporului român.

Protos. Iustin Popovici

12364323_1210608038956389_355336314_o

12375530_1210607385623121_1601265792_o

12394712_1210607658956427_1989162473_o

12394731_1210607762289750_1483039778_o