Slujire arhierească şi hirotonii la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

În ziua de sâmbătă, 26 martie 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”, a Mănăstirii Hodoş-Bodrog. Cu acest prilej chiriarhul a oficiat hirotonia întru Ieromonah a ierodiaconului Veniamin Ioan Stan, vieţuitor la această mănăstire şi întru diacon a tânărului teolog Florin Bej, pe seama Parohiei Crocna, Protopopiatul Sebiş.

În cadrul slujbei au fost înălţate rugăciuni pentru sănătatea celor afectaţi în urma atentatului care au avut loc la Bruxelles. De asemenea, la ectenia pentru cei adormiţi, a fost pomenit şi părintele Alexandru Moţoc, Inspector general bisericesc la Cancelaria Sfântului Sinod.

Pe lângă obştea monahală a mănăstirii, la Sf. Liturghie au mai participat preoţi şi credincioşi din vecinătate, apropiaţi de sfânta mănăstire.

La finalul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţia Sa a amintit faptul pentru care a dorit să slujească în această zi la Sfânta Mănăstire, pentru a oficia hirotonia celor doi slujitori, unul monah şi celălalt laic, pentru a îmbina în acest fel misiunea parohiei şi a mănăstirii în lumea contemporană. Totodată, chiriarhul a vorbit despre demnitatea, îndatoririle şi bucuria slujirii preoţeşti şi i-a îndemnat pe noii hirotoniţi să urmeze pilda marilor slujitori şi duhovnici ai Bisericii stămoşeşti.

Un cuvânt de mulţumire a fost rostit şi de către părintele stareţ, protosinghelul Grigorie Timiş, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru toată purtarea de grijă şi pentru că a născut duhovniceşte un nou slujitor al altarului pentru nevoile duhovniceşti ale mănăstirii.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a asistat la Slujba Parastasului de obşte săvârşit cu prilejul Pomenirii morţilor.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

5