Concerte Pascale din repertoriul ”Cel de Sus”

1.  „Iată Mirele vine

     Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane din Craiova
    dirijor: Psalt și Profesor Victor Șapcă
19 aprilie 2016, Sala Ferdinand a Primăriei Aradului, ora 18
2. „Spre Lumina Învierii”
Psalta Otilia Simeria,  Portalul Doxologia – Mitropolia Moldovei și Bucovinei
21 aprilie 2016, Sala Ferdinand a Primăriei Aradului, ora 18

filocalia II-apr 2016 landscape (1)