„Săptămâna altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” la Seminarul Teologic Ortodox Arad

Săptămâna 18-22 aprilie 2016 a însemnat pentru toate școlile din Învățământul Preuniversitar din România săptămâna activităților extracurriculare, a deschiderii căilor cunoașterii prin alte modalități decât cele obișnuite ale procesului instructiv-educativ Aceasta este un parcurs didactic de extinedre și aprofundare a unor competențe și abilități ale elevilor, context care își propune să dezvolte în afara orelor de curs aptitudini adiacente acestora. Elevii sunt puși în situații noi, în care, expolatând cunoștințele dobândite la diferitlele discipline, abordează inter- și trans-disciplinar teme care le îmbogățesc cultura generală. Nu în ultimul rând, ieșirea din spațiul convențional al școlii și vizitarea unor instituții din oraș, precum și excursiile de studiu au rolul de a-i provoca pe elevi la noi descoperiri și la aplicarea cunoștințelor în contexte noi.

Astfel, elevii seminariști arădeni au avut parte în acest an de multiple posibilități de a-și lărgi orizonturile de cunoaștere spirituală și intelectuală, dar și fizice. Fiecare zi a însemnat pentru aceștia participarea la unele slujbe specifice acestei perioade a anului bisericesc.

Luni s-au săvârșit Ceasurile, urmate de un cuvânt de învățătură al părintelui duhovnic al școlii, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița, privitor tocmai la semnificația specială a Laudelor în viața liturgică a Bisericii, în special a ceasurilor. Marți, elevii au participat la slujba Pavecerniței Mari, bucurându-se de asemenea de un cuvânt de învățătură legat de semnificațiile acesteia. Miercuri s-a săvârșit slujba Acatistului Sf. Mare Mucenic Gheorghe, a cărui prăznuire se face în fiecare an la 23 aprilie. Cuvântul de învățătură al părintelui duhovnic s-a referit la importanța mărturisirii credinței, îm orice condiții, cu orice riscuri privitoare la lumea de aici. Joi elevii au participat la Acatistul „Rugului Aprins”, alcătuit de monahul Daniil (Sandu Tudor) de la Rarău, cuvântul duhovnicului fiind legat de moștenirea Mănăstirii Antim (în anul cememorativ al Sf. Sfințitului Mc. Antim Ivireanul) în secolul al XX-lea, gruparea isihastă „Rugul Aprins”. Vineri s-a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfințite, la care mulți elevi seminariști s-au împărtășit cu Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos.

La aceste activități dihovnicești s-au adăugat și altele, dintre care amintim vizitarea mănăstirii „Sf. Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai, sub coordonarea pr. prof. Dacian Emilian-Nan, a d-nei prof. Anamaria Botezatu și a d-lui prof. Ștefan- Adrian Bugyi; activitățile culturale organizate de d-na prof. dr. Florica Faur (dedicate poetului Ștefan-Augustin Doinaș, dar și legate de activități de creație și expresie plastică, precum și de parteneriat cu Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol” Arad, cu d-na Lucia Bibarț); vizitarea Penitenciarului de maximă siguranță Arad de către elevii clasei a IX-a, coordonați de pr. prof. Dacian Emilian-Nan, dirigintele acestei clase, împlinind astfel cuvântul Mântuitorului legat de cercetarea celor aflați în temniță (Matei 25, 36); la aceasta s-a adăugat cuvintele de învățătură, catehezele pr. prof. Pompiliu Gvara și ale pr. prof. Codin Șimonca-Oprița adresate unui grup de persoane aflate la Penitenciarul Arad, legate de Săptămâna Patimilor și de Învierea Domnului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului (prin pr. Consilier Gabriel Mariș) și cu Penitenciarul Arad (prin dl. Ioan Iovescu); concursul de toacă, sub coordonarea părintelui prof. arhid. Paul-Tiberiu Ardelean și a d-lui prof. Ștefan-Adrian Bugyi, la care a participat și pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului arădean; competițiile sportive, sub coordonarea d-lui prof. Pavel Sîrbu, fost Inspector Școlar General (fotbal, șah); excursia de studiu a clasei a XI-a „De la Ienopola Aradului la Moara cu noroc a lui Ioan Slavici”, desfășurată la Ineu, la hanul „Moara cu noroc”, sub coordonarea pr. diriginte prof. Codin Șimonca-Oprița, în colaborare cu Colegiul Național „Moise Nicoară” din Arad, prin prof. dr. Diana Șimonca-Oprița; vizionarea unor filme educative și discutarea acestora (coordonator: pr. prof. Codin Șimonca-Oprița); alte activități educative, culturale, spirituale.

În felul acesta ultima săptămână din Postul Mare, cea care premerge Săptămânii Mari, s-a constituit pentru elevii seminariști arădeni într-un moment de deschidere a orizonturilor cunoașterii, de parcurgere a unor momente emoționante, pline de semnificații multiple.

pr. prof. Codin Șimonca-Oprița

image