Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad are un nou decan: Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop TIMOTEI al Aradului și în urma concursului organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, este desemnat în funcția de decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, funcție pe care preacucernicia sa o va deține pe timpul unui mandat de patru ani.
Misiunea încredințată părintelui profesor Cristinel Ioja, aceea de a coordona activitatea teologică, didactică, de cercetare şi administrativă a Facultății de Teologie arădene, se înscrie în slujirea pe care preacucernicia sa o desfășoară la catedră din anul 2000 și la Sfântul Altar din anul 2014. Această nouă postură a părintelui decan devine cu atât mai mult importantă cu cât, în toamna acestui an, facultatea noastră va împlini 25 de ani de la reînființarea sa. De altfel, prin funcția pe care o deține, preacucernicia sa se înscrie în prestigiosul șir al directorilor, rectorilor și decanilor, pe care această instituție de cultură ecleziastică arădeană i-a avut de la înființarea sa (1822) și până în prezent. Dintre cei care au slujit Institutul Teologic și veche Academie Teologică din Arad amintim pe: Roman Ciorogariu, viitorul episcop al Oradiei (director al Institutului Pedagogic-Teologic, 1901-1917); dr. Teodor Botiș (primul rector al Academiei Teologice arădene, 1918-1938); preotul martir dr. Ilarion V. Felea (rector al Academiei arădene, 1947-1948).
Părintele profesor Cristinel Ioja s-a năcut în data de 09 martie 1974 în Lipova, judeţul Arad din părinţii Gheorghe şi Aurica, buni credincioşi ai Bisericii. Studiile gimnaziale le face în orașul natal după care urmează Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeş (1990-1995), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad (1995-1999) cu licenţa elaborată la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, Studii Aprofundate în cadrul Secţiei Sistematice cu lucrare de disertaţie la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (1999-2000), studii de doctorat la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din Bucureşti sub coordonarea Pr. Prof. Acad. Dumitru Popescu (2002-2007). Susţine teza de doctorat Raţiune şi Mistică în Teologia Ortodoxă în anul 2007 la Universitatea Bucureşti. În anul 2005 este membru în Grantul de cercetare Leonardo Da Vinci intitulat Formare de formatori în studii misiologice şi ecumenice, cu stagiu de cercetare la Oslo (Norvegia), primul grad internaţional de cercetare din teologia ortodoxă română.
În ce privește activitatea sa academică, parcurge următoarele stadii: preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad (2000-2002), asistent universitar (2002-2006), lector universitar (2006-2009), conferenţiar universitar (2009-2013), profesor universitar (2013), conducător de doctorat, doctor habilitat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti (2014) în Teologie Dogmatică Ortodoxă. În perioada 2012-2016 ocupă funcția de Preşedinte al Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Parcursul clerical începe cu treapta de cântăreţ bisericesc (1997-2004). Sub directa sa implicare a fost construită Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad (2002-2004). În anul 2014 este numit preot slujitor la Parohia Arad-Centru de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei. Pentru întreaga sa activitate academică și științifică precum și pentru recunoașterea sa pe plan național și internațional, este distins de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei, cu cel mai înalt grad în preoție: iconom-stavrofor (2015).
Activitatea ştiinţifică: A) Cărţi autor unic: Raţiune şi mistică în Teologia Ortodoxă (teză de doctorat), Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, 467 p.; Homo adorans. Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, 329 p.; Cosmologie şi soteriologie în gândirea Părinţilor Răsăriteni, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2008, 417 p.; Dogmatică şi dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe Române în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, Editura Marineasa, Timişoara, 2008, 615 p.; Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, Editura Marineasa, Timişoara 2010, 330 p.; O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, Editura Prouniversitaria, București, 2013, 622 p.; B) Cărţi co-autor: Teologie şi viaţă. Relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, 197 p.; Elemente de istorie, doctrină şi practică misionară: o perspectivă ecumenică, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2006, 621 p; Hristos, Biserică, Misiune. Relevanţa misiunii Bisericii în lumea contemporană (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), redactori Pr. Dr. Lucian Pietroaia, Pr. Drd. Ninel Ţugui, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2011, 150 p.; Apologetica ortodoxă, vol. I, Adrian Lemeni, Răzvan Ionescu, Sorin Mihalache, Cristinel Ioja, Editura Basilica, Patriarhia Romana 2013, 327 p.; Apologetica ortodoxă vol. II, Adrian Lemeni, Răzvan Ionescu, Sorin Mihalache, Cristinel Ioja, Editura Basilica, Patriarhia Româna, 2014, 408 p.
Tot la activitatea sa ştiinţifică se adaugă: 1) co-fondator al Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi din care fac parte profesori de teologie dogmatică ortodoxă la nivel mondial (Europa, America, Asia); 2) Autor a 6 cărţi de unic autor şi 5 cărţi de co-autor, a peste 60 de studii de specialitate şi peste 100 de articole; 3) Participant invitat cu referat la peste 40 de simpozioane naţionale şi internaţionale, susţinând conferinţe la marile Congrese teologice ale Patriarhiei Române, la cele mai importante simpozioane organizate de Facultăţile de Teologie din ţară (Bucureşti, Cluj, Sibiu, Craiova s.a.) şi de centre teologice din străinătate: Oslo (2005), Bruxelles (2011), Tesalonic (2011), Geneva (Consiliul Mondial al Bisericilor (2012), Sofia (2013); 4) Organizator a peste 20 de simpozioane naţionale şi internaţionale pe teme teologice cu invitaţi din ţară şi străinătate, coordonator a peste 15 volume de studii de specialitate în Teologie; 5) Redactor şef al revistei Teologia, revistă recunoscută în Patriarhia Română și în învățământul universitar românesc; redactor al săptămânalului pastoral-misionar Calea Mântuirii, editat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad; 6) Membru în peste 25 de Comisii de Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, specialitatea Teologie Dogmatică; 7) Co-autor al Manualului de Apologetică Ortodoxă pentru Facultăţile de Teologie la nivelul Patriarhiei Române, precum şi a Manualelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă şi Misiologie. Coordonator al textelor de doctrină (dogmatică) din cadrul Dicţionarului de Teologie Ortodoxă al Facultăţilor din Patriarhia Română; 8) Distins cu Diploma şi Placheta Omagială „Pr. Prof. Dumitru Stăniloae” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (2013).
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad se înscrie astfel, între institutiile teologice de învățământ superior din Patriarhia Română, angajându-se pe mai departe în formarea spirituală a viitorilor slujitori ai altarelor și în cercetarea științifică care se impune în plan academic.

Protos. Dr. Iustin Popovici
Consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului

image