Duminica a 7-a după Paşti la Catedrala Veche din Arad

În Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Veche a Aradului.

Cuvântul de învăţătură a fost pus sub titlul ,,Unitatea Ortodoxiei” (bazat pe citirile scripturistice ale duminicii: Fp.Ap. 20; Ioan 17 şi Cazania duminicii), adică privind credincioşia faţă de lucrarea Mântuitorului şi învăţătura Sa, rodind în trăirea adevărată creştină. Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic aminteşte strădania continuă a Ortodoxiei de a păstra comuniunea dorită între bisericile ei nu doar în vremea sinoadelor ecumenice ci şi mai apoi până în vremea noastră prin legături frăţeşti evidente. În contemporaneitate pregătirea cu mare răspundere a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe ce se ţine în acest an tocmai la praznicul Pogorârii Sfântului Duh, ce aminteşte de întemeierea Bisericii, dă o nouă perspectivă afirmării misiunii ortodoxe în lume. Biserica Ortodoxă Română înscrie o contribuţie însemnată la eveniment, îndemnând pe toţi slujitorii şi credincioşii ei la rugăciune stăruitoare pentru ajutorul ceresc la această împlinire, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul ,,Armonia” al Catedralei Vechi, dirijat de prof. Ovidiu Boaru.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de soborul slujitor, a săvârşit Slujba Parastasului de 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a domnului Vasile Băltean, fost ostenitor la Centrul Eparhial timp de peste 40 de ani, aducând cuvântul cuvenit de cinstire pentru meritele sale.

Protos.dr. Iustin Popovici

DSC_0001

DSC_0029

DSC_0038

DSC_0043