PREOTUL ICONOM STAVROFOR IOAN HORNEA A FOST INMORMÂNTAT

Sambată, 3 septembrie, la biserica parohială cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt din parohia Arad-Şega 1 a avut loc slujba de înmormântere a Părintelui iconom stavrofor Ioan Hornea. Slujba a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi, în sobor slujind şi Pr.Prof. univ. Dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie din Sibiu, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.
În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a elogiat slujirea preoţească a părintelui Ioan, pilduitoare şi jertfelnică până la sfârşitul vieţii, neobosit propovăduitor al Cuvântului, misionar şi călăuzitor şi pentru Oastea Domnului, prin talantul pe care l-a înmulţit prin versurile şi cugetările care au văzut şi lumina tiparului. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat activitatea Părintelui Ioan pe tărâmul educaţiei tineretului care în acest an omagial este în mod deosebit reliefată, şi în aceste zile desfăşurându-se întâlnirea tinerilor ortodocşi de la Bucureşti.
Părintele Profesor Vasile Mihoc a evocat în lumina sfintelor Scripturi, trăirea Evangheliei pe care vrednicul Preot Ioan Hornea a ilustrat-o în întrega viaţă, zbuciumul suferiţelor pe care le-a primit cu demnitate ca vrednic ostaş al lui Hristos, rugător pentru toţi cât a trăit pe pământ, şi de astăzi înainte în ceruri.
Preotul paroh Aurel Bonchiş a zugrăvit în cuvinte tablou vieţii pământeşti a Părintelui Ioan, cărarea sa spre Împărăţia cerurilor, şi a rostit îndătinatele iertăciuni.
Părintele Ioan Hornea s-a născut la data de 15 decembrie 1929, în comuna Şeitin din judeţul Arad, în casa şi familia bunilor săi părinţi Petru şi Persida. A copilărit la Şeitin unde a urmat şi şcoala primară. A urmat studiile liceale în Arad, la Liceul Economic. Aici, cu trei zile înaintea absolvirii (5 iunie 1948) este arestat şi condamnat sub acuzaţia de a fi ajutat familiile deţinuţilor politici. Eliberat din închisoare după un an şi jumătate, se înscrie la Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, urmând cursurile acestuia până în anul III când, din nou este arestat, de această dată sub acuzaţia de a fi purtat corespondenţă religioasă. Este închis pentru un an şi jumătate, apoi trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan (Viişoara-Ialomiţa) unde rămâne trei ani (1954-1957). Revine la Sibiu, continuând studiile teologice, absolvind în 1958, cu teza de licenţă ,,Cugetări creştine despre moarte, în lumina Vechiului Testament”, cu calificativul ,,excepţional”. S-a căsătorit cu Florica Sechel din localitatea Nădab jud. Arad, având doi copii. Este hirotonit în 15 martie 1959 pe seama parohiei Vânători din Protopopiatul Criş, unde slujeşte până în 1970 când se transferă la parohia Fiscut, Prot. Arad. După cinci ani de rodnică slujire, în 1975 este transferat la parohia Arad- Grădişte, slujind atât la biserica parohială cât şi în filia de pe Calea 6 Vânători. La data de 2 septembrie 1979 este instalat ca preot slujitor la parohia Arad-Şega 1, unde va sluji până la pensionare în 1997. În paralel, a desfăşurat activitate administrativă în cadrul Protopopiatului Arad ca şi contabil şi casier.
Misionar desăvârşit, blând şi înţelept, smerit şi cumpătat, propovăduitor al Cuvântului ,,cu timp şi fără de timp”(2Tim. 4,2). A predat Religia la Şcoala generală nr. 6 din cadrul parohiei, fiind iubit de elevi, respectat şi apreciat de cadrele didactice şi părinţii copiilor. S-a preocupat îndeaproape ca strada pe care se află biserica parohială să poarte numele ctitorului ei, vrednicul de pomenire Preotul Ilarion V. Felea. De asemenea, a ridicat în curtea bisericii o cruce în memoria Părintelui martir Ilarion V. Felea – ctitorul bisericii ,,Pogorârea Duhului Sfânt”.
Activitatea misionară a Părintelui Ioan Hornea s-a concretizat şi prin săptămânalele vizite pastorale în spitalele din Arad şi în aşezămintele de ocrotire socială, ducând şi propovăduind lumina lui Hristos care luminează tuturor.
A scris şi publicat cugetări şi poezii creştine, luminând Cărarea Împărăţiei până la sfârşitul vieţii.
Trupul Părintelui Ioan a fost condus şi înhumat spre odihnă în cimitirul ,,Eternitatea”
Veşnică să-i fie pomenirea din neam in neam!
Pr. Aurel Bonchiş

image

image

image

image