Cerc Misionar în Parohia Moneasa, Protopopiatul Sebiș

Duminică, 16 octombrie, preoții Cercului misionar Sebiș I, s-au întrunit în Parohia Moneasa, Protopopiatul Sebiș.
Întrunirea a debutat prin oficierea Tainei Sfântului Maslu în Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.
În cuvântul de învățătură, Pr. Valentin Herbei de la parohia Buhani, a subliniat menirea Bisericii de a semăna „cuvântul lui Dumnezeu” în ogorul sufletesc al oamenilor. În acest sens prin cuvânt, iconografie și cântare, Biserica ne îndeamnă să urmăm calea sfinților, între care la loc de cinste se găsește și Sfânta Cuvioasă Parascheva, care au primenit ogorul sufletului lor spre a primi cuvântul lui Dumnezeu și l-au păzit ca să rodească întru răbdare și să aducă roadă multă.
Pilda Sfintei Cuvioase Parascheva, ne arată cum trebuie să fie ogorul sufletului omenesc, pentru ca în el cuvântul lui Dumnezeu să odrăslească roadă multă, și tocmai de aceea este foarte important ca ferirea de spinii patimilor să fie o deprindere formată încă din fragedă pruncie ca rod al colaborării eficiente dintre Familie-Școală și Biserică.
În partea a doua a întâlnirii Pr. Ioan Iercoșan de la Parohia Aldești a susținut referatul cu titlul: „Activitatea catehetică a Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul. Didahiile”, subliniind însemnătatea lecturării „Didahiilor” care poate constitui un izvor de inspirație pentru orice preot în activitatea sa catehetică.
În cele ce au urmat, s-au dezbătut atât neajunsuri cu care se confruntă preoții din mediul rural, precum și forme concrete și eficiente de catehizare în rândul tinerilor.
Seara s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de către parohia gazdă.

Pr. Valentin Herbei

image

image