Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 25 de ani de la redeschiderea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 30 octombrie -2 noiembrie 2016.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad la moment aniversar – 25 de ani de existenţă

Aniversarea împlinirii a 25 de ani de la redeschiderea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Aurel Vlaicu” din Arad este un prilej de recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi cei care au contribuit la formarea şi creşterea prestigiului acestei instituţii, punând în slujba ei pregătirea, talentul şi timpul lor. Este un moment istoric, menit să puncteze alte momente istorice, importante în evoluţia societăţii româneşti în condiţii de libertate.

Continuatoare şi păstrătoare a tradiţiei teologice ortodoxe din vestul României, această instituţie de învăţământ teologic superior are rădăcinile fixate la începutul secolului al XlX-lea, prin înfiinţarea Preparandiei (1812) – şcoală ce conţinea în structura ei discipline teologice, mulţi dintre absolvenţii acesteia fiind hirotoniţi preoţi; a Institutului Teologic (1822) şi mai târziu, a Academiei Teologice (1927).

în perioada de la începutul secolului al XlX-lea, până la desfiinţarea Academiei Teologice (1948) şi instaurarea regimului comunist-ateu în România, diferitele forme ale învăţământului teologic ortodox de la Arad au fost slujite de episcopi şi profesori de teologie de prestigiu, cu contribuţii semnificative la dezvoltarea teologiei ortodoxe române.

După căderea regimului comunist totalitar, Biserica Ortodoxă Română a desfăşurat, la nivelul întregii ţări, o intensă şi necesară activitate de renaştere a învăţământului teologic, fiind preocupată de promovarea unei teologii pastorale şi misionare profund înrădăcinată în Tradiţia Sfinţilor Părinţi şi a poporului român, dar şi larg deschisă spre cultură şi spre universal; o teologie care să unească spiritualitatea şi ştiinţa, credinţa şi cultura, contribuind astfel la eforturile de renaştere morală a societăţi româneşti.

Acest demers şi-a propus să redea teologiei locul şi demnitatea de care a fost privată de-a lungul timpului, să-şi redescopere şi mai mult vocaţia ei de conştiinţă dinamică, profetică şi slujitoare a Bisericii în misiunea sa într-o lume secularizată. Astăzi, avem confirmarea utilităţii şi importanţei unui astfel de demers, vital pentru formarea teologică a viitorilor preoţi, a restauratorilor operelor de artă, a profesorilor de religie şi asistenţilor sociali. Legătura dintre comunitatea academică ştiinţifică şi ştiinţa teologiei s-a dovedit a fi de bun augur pentru studenţii şi profesorii din universităţi în general, prin programele comune, promovarea dialogului interconfesional şi interreligios şi dezvoltarea unei solide colaborări dintre teologie şi ştiinţă.

Acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate, slujitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad se află la momentul când se văd roadele muncii, culese cu bucurie şi speranţă. Dar pentru că studiul teologiei înseamnă răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, deopotrivă profesori şi studenţi, sunt chemaţi şi mai mult să intensifice activitatea de formare reînnoind entuziasmul misiunii Bisericii în societate prin lucrarea pastorală a preoţilor în ţară şi străinătate, să contribuie la formarea de caractere în rândul copiilor prin orele de educaţie religioasă, să organizeze programe social-filantropice, să restaureze şi să promoveze operele de artă bisericească. Toate acestea înseamnă o responsabilitate sporită în activitatea viitoare, promovând un învăţământ teologic deodată academic şi practic, orientat pastoral, care să răspundă nevoilor şi exigenţelor spirituale ale credincioşilor Bisericii lui Hristos.

Felicităm pe cei care au organizat seria de manifestări aniversare sub titlul „25 de ani de asumare a tradiţiei, de formare teologică şi cercetare ştiinţifică în Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, pe profesorii şi studenţii acestei facultăţi. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să binecuvânteze şi să întărească lucrarea academică a celor care se ostenesc în cadrul acestei instituţii universitare, dăruindu-le sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, spor în activitate şi fericire în viaţă, întru mulţi şi buni ani!

†  DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

poza-mapa