Simpozionul Școlii doctorale și lansarea revistei anuale Studia doctoralia

În cea de-a patra zi a manifestărilor aniversare dedicate împlinirii celor 25 de ani de la reînființarea Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, au avut loc mai multe evenimente.
Primul dintre acestea a fost consacrat întâlnirii absolvenților, reuniți conform cutumei universitare în ceea ce se numește Alumni, unde cei prezenți au depănat amintiri frumoase legate de perioada anilor de studenţie.
În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu, a avut loc lansarea noului volum al doctoranzilor arădeni, intitulat Studia Doctoralia, moment ce a premers și deschiderea oficială a simpozionului școlii doctorale.
În debutul acestui eveniment, preacucernciul părinte profesor Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie din Arad, a salutat prezența chiriarhului, subliniind purtarea de grijă pe care aceasta o manifestă faţă de Facultatea de Teologie, precum şi implicarea ÎPS Sale în buna organizare a zilelor teologie arădene. A urmat o scurtă prezentare a dezideratelor şi exigenţelor academice şi ştiinţifice ale Şcolii Doctorale de la Arad.
Despre Studia Doctoralia a vorbit preacucernciul părinte profesor Constantin Rus, Directorul Școlii Doctorale: „Ne bucurăm că astăzi suntem reuniți aici, în aceste zile frumoase de sărbătoare pentru școala noastră. Tocmai de aceea, în momentul când s-a pus în discuție programul acestor manifestări, am răspuns cu drag inițiativei părintelui decan de a organiza simpozionul Şcolii Doctorale şi a edita acest volum. Ca urmare, având binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, am început conturarea volumului pe care-l avem în fața noastră. El a fost gândit ca o revistă de studii, cu apariție anuală, revistă în care fiecare student doctorand are posibilitatea să-şi publice rezultatul cercetărilor, astfel încât, acestea să intre în arena dezbaterilor, până la finalizarea tezei. Așadar, primul nostru volum cuprinde un număr de 18 studii, reunite în cele 417 pagini, prefațate de părintele decan cu un frumos cuvânt introductiv intitulat: Școala doctorală – o împlinire a învățământului teologic ortodox din Arad. ”
După această lansare a urmat prezentarea referatelor în ordinea programată: Pr. dr.Alin-Nicuşor ACHIM, Implicaţiiexistenţiale în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae; Ierom. Drd. Nectarie ARVAI, Istoria şiimportanţa traducerii Filocaliei pentru Teologia românească; Drd Protos. Drd. Calinic DRĂGHICI, Regulile Sfântului Vasile cel Mare și influența lor în Apus; Laurenţiu-Victor CHILIBARU, Activitatea tămăduitoare a Bisericii oglindită în scrierile Sfântului Vasile cel Mare; Drd. Ioan-Veniamin GEOLDEŞ, Semnele înnoirii discursului teologico-sacramental în cadrul dialogului ortodoxo-catolic; Drd. Stelian-Laurenţiu GEORGESCU, Celebrarea euharistică în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul; Pr. drd. Ioan LAZĂR, Aspecte aleHristologiei reflectate în textele liturgice ale Penticostarului; Pr. drd. Marcov MARINCO, Trei lucrări canonice de referinţă pentru viaţa monahală; Drd. Traian NOJEA, Granițele Bisericii în viziunea teologului rus Georges Florovsky: între Tradiție și actualitate; Drd. Răzvan PERŞA, Natura canoanelor şi a Dreptului Canonic în viziunea lui Nicodim Milaș; Pr. drd. Cristian RĂDULESCU, Contribuţia profesorului Nicolae Chițescu la aprofundarea unor teme dogmatice din perspectivă ecumenică; Arhid. Drd. Vicenţiu ROMÂNU, Filosofia practică sau prãxis în spiritualitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul; Arhim. Drd. Casian RUŞEŢ, Justiție și dreptate în spiritualitatea ortodoxă. O abordare canonică și duhovnicească; Drd. Ioan-Alexandru STOIENESCU, Dumnezeu și timpul în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul; Drd. Teodor-Daniil STOIENESCU, Aspecte dogmatice în gândirea Părinților Apostolici; Drd. Vasile-Eugen SUCIU, Despre Biserică. Fiinţaşi unitatea ei, într-o abordare ecumenică a teologului Paul Evdokimov; Ierom. Drd. Iachint VARDIANU, Conceptul bunurilor pământeşti reflectate în Sfânta Scriptură; Protos. Drd. Teodor VID, Relaţiile dintre Biserică şi Stat şi problema libertăţii cultelor după dreptul românesc.
În cadrul acestui eveniment, ÎPS Dr. Timotei Seviciu, a adresat cuvânt de felicitare studenţilor doctoranzi pe care i-a îndemnat totodată la seriozitate, la fidelitate faţă de tradiţie şi Biserică. Dacă la Arad, în perioada interbelică, acordarea examenului de licenţă rămâne doar la nivelul unui deziderat, astăzi, după 25 de ani în Universitate, Facultatea noastră a ajuns la performanţa organizării examenelor de doctorat şi a acordării titlului de doctor în teologie.

Pr. Filip Albu

image

image