Sărbătoarea Sfântului Nicolae în Parohia Buhani

An de an ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae, reprezintă o zi de aleasă sărbătoare pentru comunitatea parohială din Buhani.
Pregătirea pentru această aleasă zi de sărbătoare a început încă din ajun, când după obiceiul îndătinat în cadrul parohiei încă de acum 3 ani, tinerii parohiei au derulat acțiunea educativ-socială „O pâine în dar nu este în zadar ”, menită pe de-o parte să dezvolte în viața tinerilor virtuți cu caracter creștin precum virtutea milosteniei, iar pe de altă parte cercetarea și ajutorarea persoanelor singure și vârstnice precum și a familiilor cu probleme sociale, din cuprinsul localității Buhani dar și a filiei Minead care au beneficiat de un număr de 60 de pâini.
Spre ceas de seară s-a oficiat slujba Vecerniei cu litie, în biserica parohială din Buhani, iar în prima parte a zilei de însăși prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii.
În cea de-a doua parte a zilei, potrivit obiceiului parohial îndătinat încă de acum 3 ani, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, urmată de împărțirea darurilor de Sfântul Nicolae copiilor prezenți.
Bucuria din acest an fost cu atât mai mare cu cât Taina Sfântului Maslu a fost oficiată de un sobor alcătuit din 11 preoți ai Cercului Misionar Sebiș I, în prezența unui însemnat număr de credincioși și copii.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de Pr. Slăv Andrei de la Parohia Berechiu, care a dat curs invitației preotului paroh, și care în cuvinte frumoase a prezentat viața pilduitoare a Sfântului Ierarh Nicolae, subliniind că prin virtuțile bunătății, blândeții, milosteniei, apărării credinței cu care și-a împodobit viața, Sfântul Ierarh Nicolae ne este tuturor pildă în credință și viețuire mai ales în perioada postului care ne călăuzește spre Măritul Praznic al Nașterii Domnului.
Cu adevărat înălțătoare au fost momentul în care soborul preoțesc alături de credincioșii prezenți au intonat colinda „O ce veste minunată ”, urmată de urarea de „Mulți și fericiți ani ”, tuturor românilor, precum și tuturor celor ce poartă numele și ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, printre care și preotul paroh, precum și momentul când grupul de copiii prezenți care au intonat colindul „Deschide ușa creștine ”.
Ca răsplată pentru atașamentul, participarea, răbdarea și colindul oferit, copiilor prezenți, li s-au împărțit cele 100 de pachete pregătite de parohia gazdă pentru acest eveniment.
În încheiere preotul paroh a adus mulțumiri tuturor celor prezenți preoților, oficialităților și credincioșilor care au contribuit la crearea unei atmosfere înălțătoare în sânul parohiei Buhani.
În partea a doua a întâlnirii, preoții Cercului Misionar Sebiș I, au făcut o analiză a activităților educative în rândul tinerilor derulate la nivelul fiecărei parohii, pe parcursul anului, în contextul anului omagial 2016 închinat ​„Educației religios-morale a tineretului creștin ”.
În acest sens amintim atelierul de pictură derulat cu tinerii de către preotul paroh la nivelul parohiei Susani, pregătirea grupurilor de tineri colindători la nivelul parohiilor Dezna, Ignești, Taberele de vară din cadrul stațiunii Moneasa la care și-au adus aportul atât Schitul Moneasa, cât și Parohia Moneasa, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, și alți parteneri, colaborarea cu școala materializată prin asistență religioasă în cadrul Școlii și ore deschise la nivelul Parohiei Dezna, etc.
Sera s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Pr. Herbei Valentin-Nicu

image

image

image

image