Itinerar chiriarhal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu – pe anul 2016

IANUARIE 

 Vineri, 1 ianuarie  Chiriarhul a slujit şi a predicat la Slujba de Te-Deum la cumpăna dintre ani la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”. În ziua de Anul Nou slujeşte şi predică în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”. Titlul predicii: ,,Praznic obştesc şi creştinesc”. Asistă la Slujba Vecerniei la Catedrala Veche Arad-Centru. Seara are loc tradiţionala recepţie cu prilejul Anului Nou, la reşedinţa arhiepiscopală, oferită ostenitorilor Centrului eparhial, preoţilor, reprezentanţilor autorităţilor locale şi credincioşilor.

Duminică, 3 ianuarie – a slujit şi predicat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai, înconjurat de un sobor de preoţi, diaconi și obştea Mănăstirii. Titlul predicii: ,,Binefacerea apei”.

Miercuri, 6 ianuarie – La sărbătoarea Botezului Domnului, Chiriarhul, a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba Aghiasmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, în prezența a sute de credincioşi. Titlul predicii: ,,Bobotează şi Aghiasma Mare”. Seara participă la Vecernia cu Litie la parohia Arad-Centru.

Joi, 7 ianuarie – Asistă la slujba Utreniei şi a Sfintei Liturghii, la Parohia Arad-Centru. Participă la un program de colinde la biserica sârbească din Arad şi transmite urările cuvenite credincioşilor ortodocşi sârbi, cu prilejul prăznuirii Naşterii Domnului, după calendarul vechi.

Duminică, 10 ianuarie – slujește și predică la Sfânta Liturghie, la Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Arad-Centru, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori. Titlul predicii: ,,Evlavia creştină”.

Luni, 11 ianuarie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.

Joi, 14 ianuarie – Participarea la lucrările Sfântului Sinod, al Bisericii Ortodoxe  Române, în sala sinodală a Patriarhiei Române, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Vineri, 15 ianuarie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente. La ceas de seară, Chiriarhul oficiază la Catedrala Arhiepiscopală slujba Vecerniei în cadrul căreia au fost rostite ectenii speciale pentru pomenirea oamenilor de cultură ai poporului român, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, s-a oficiat un parastas de pomenire a poetului naţional Mihai Eminescu, în acest cadru ținând un cuvânt ocazional.

Duminică, 17 ianuarie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sf. Ap. Petru și Pavel” din cadrul Penitenciarului Arad. La finalul căreia, Chiriarhul a oferit în dar celor prezenți câte o metanie de mână, cu prilejul  cinstirii lanțului Sfântului Apostol Petru.

Miercuri, 20 ianuarie – participă și rostește cuvânt de învățătură la Biserica Ortodoxă Sârbă din Arad în cadrul programului de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Prezidează Permanenţa Consiliului eparhial, în vederea pregătirii şedinţei Consiliului şi Adunării eparhiale.

Joi, 21 ianuarie – primește la reședința eparhială vizita Preasfințitului Părinte Lucian-Episcopul Caransebeșului, în cadrul unei sesiuni de discuții intereparhiale. La ceas de seară participă la un colocviu organizat la Centrul Cultural al Parohiei Arad – Bujac, cu preoții din municipiu.

Vineri, 22 ianuarie – participă la Sfânta Liturghie la Parohia Arad-Centru. Prezidează şedinţa anuală de lucru a Consiliului Eparhial. Oferirea recepţiei la reşedinţa arhiepiscopală, cu prilejul zilei onomastice, tuturor ostenitorilor Centrului Eparhial, reprezentanţilor autorităţilor locale, reprezentanţilor cultelor istorice din municipiu (aflându-ne în Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină), reprezentanţilor  instituţiilor de învăţământ, preoţilor, monahilor şi monahiilor din Eparhia Aradului. În după amiaza zilei prezidează conferința cu Preacucernicii Părinți Protopopi și sinaxa monahală din eparhie. Seara oficiază slujba de stâlpi la Dr. Ioan Crîsnic, profesor universitar și medic arădean. Apoi participă și la recepția oferită de Ing. Gheorghe Falcă- primarul Aradului cu ocazia zilei sale de naștere.

Sâmbătă, 23 ianuarie –  Asistă la slujba de Te-Deum în Paraclisul Reşedinţei Eparhiale, cu prilejul deschiderii lucrărilor Adunării Eparhiale. Prezidează  lucrările anuale ale acesteia și oferă recepţia tradiţională, la reşedinţa eparhială.

Duminică, 24 ianuarie – Participă la festivităţile organizate de Prefectura Judeţului Arad, pe platoul din faţa Palatului administrativ, cu prilejul zilei Unirii Principatelor Române, unde oficiază slujba de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt festiv apoi slujeşte şi predică la biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasa Parascheva”, din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, alături de un sobor de preoți și în prezența a numeroși credincioși, a bolnavilor din spital dar și a reprezentanților din partea instituției medicale, săvârșind și sfințirea raclei cu moaștele Sf. Grigorie Teologul, primite în dar de la Catedrala „Sf.Petru” din Roma-Italia. Predica cu titlul: ,,Vedere spirituală”.

Luni, 25 ianuarie – Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente. În după amiaza zilei participă și rostește cuvânt potrivit  la Catedrala Romano-Catolică din Arad în cadrul programului de rugăciune pentru unitatea creştinilor.

Miercuri, 27 ianuarie – Slujeşte la Sfânta Liturghie împreună cu Preasfinţitul Părinte Episcop Lukian Pantelici, în Biserica Sârbească din Arad, cu prilejul pomenirii Sfântului Sava, cu rostirea unui cuvânt festiv.

Joi, 28 ianuarie – Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente. Participă și rostește un cuvânt festiv, la serbarea organizată de Seminarul Teologic Ortodox în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, a Zilei Unirii Principatelor și a marelui poet național Mihai Eminescu.

Sâmbătă, 30 ianuarie –  cu prilejul hramului şcolilor teologice ,,Sfinţii Trei Ierarhi”, Chiriarhul slujeşte şi predică la Catedrala Veche din Arad, în fruntea soborului de preoţi şi diaconi, dascăli ai Facultăţii şi Seminarului arădean. La momentul cuvenit Chiriarhul a acordat distincții onorifice, prin hirotesia întru iconom stavrofor, pentru preacucernicii părinți profesori din cadrul Seminarului și Facultății de teologie Ortodoxă pentru strădaniile depuse. Programul manifestărilor, a continuat în aula facultăţii în cadrul căreia a rostit un cuvânt festiv.

Duminică, 31 ianuarie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la biserica ortodoxă din Șeitin cu hramul „ Sfântul Ierarh GrigorieTeologul” înconjurat de un ales sobor de preoți și în prezența a numeroși credincioși. A fost adusă spre închinare racla cu sfintele moaște ale Sfântului Grigorie Teologul de la biserica „Sf. Cuv. Parascheva” din incinta Spitalului Clinic Județean Arad. Titlul predicii: ,,Firea şi Harul”.

FEBRUARIE

Marți, 2 februarie  – cu prilejul praznicului Întâmpinării Domnului, Ierarhul slujeşte şi predică la Mănăstirea Hodoș- Bodrog, fiind întâmpinat de obştea sfintei mănăstiri în frunte cu Preacuviosul Părinte stareţ protos. Grigorie Timiş, precum şi de numeroşi credincioşi care frecventează mănăstirea. Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi rostind cuvânt de învățătură sub titlul ,,Vechi şi Nou Testament ”.

Joi, 4 februarie  – participă și prezidează ședința Consiliului profesoral al Seminarului Teologic Ortodox arădean.

Duminică, 7 februarie  –  Slujeşte şi rostește cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Măsura darului”  în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Paraclisul cu hramul ,,Sfântul Arhidiacon Ştefan”, din incinta Spitalului Clinic Municipal Arad, Secţia Boli Cronice unde pacienții şi credincioşii din zonă vin să se roage. În fiecare an Chiriarhul în itinerarul pastoral a inlus cel puțin o vizită canonică la acest aşezământ legat dintru început de Eparhia arădeană.

Luni, 8 februarie– prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

 

Joi, 11 februarie  – participă la lucrările ședinței de lucru a Sinodului Mitropolitan, la convocarea  Înaltpreasfințitul Părinte Ioan- Mitropolitul Banatului, la Reședința mitropolitană din Timișoara.

Duminică, 14 februarie – Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Feredeu, din Protoeria Lipova, fiind întâmpinat de obştea sfintei mănăstiri, în prezenţa unui număr mare de pelerini, precum şi de numeroşi credincioşi care frecventează mănăstirea. Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi rostind cuvânt de învățătură sub titlul ,,Stăruință în săvârșirea binelui” potrivit citirilor și mai ales a învățăturii Evangheliei zilei.

Luni,15 februarie–prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

 

Joi, 18 februarie  – participă la manifestările organizate de Casa Majestății Sale Regele Mihai I la împlinirea a 100 de ani de la trecerea la cele veșnice a Reginei Elisabeta a României, oficiază slujba de pomenire alături de un sobor de preoți în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Săvârșin, cu rostirea unui cuvânt de omagiere a Reginei Elisabeta a României.

Duminică, 21 februarie  – Slujeşte şi rostește cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Îndreptare şi înălţare”  la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica cu hramul ,,Naşterea Domnului”, a parohiei Arad-Micalaca Veche II, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită o panihidă spre pomenirea lui Constantin Brâncuşi şi a lui Emanuil Gojdu. Săvârşește slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, înconjurat de soborul de slujitori catedrali, urmată de oficierea slujbei Parastasului pentru Emanuil Gojdu şi Constantin Brâncuşi, personalități marcante, amintind aportul pe care l-au avut pentru neamul românesc şi cu referinţa aparte la contribuţia lui Emanuil Gojdu pentru Eparhia Aradului.

Luni,22 februarie–prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

Miercuri,24 februarie – Participarea la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti, în Palatul  Patriarhiei, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Joi,25 februarie – Participarea la lucrările Sfântului Sinod, al Bisericii Ortodoxe Române, în sala sinodală a Patriarhiei Române, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Vineri,26 februarie  – prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

Duminică, 28 februarie  – Slujeşte la Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arh. Mihail şi Gavriil” a Parohiei Arad-Grădişte, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Oficiază slujba de pomenire pentru fratele Moise Velescu, rostind un cuvânt de învățătură cu titlul ,,Templul Duhului Sfânt” în care s-a amintit despre  lucrarea misionară a Oastei Domnului cât şi de contribuţia celor care s-au numărat merituos în rândurile ei în unitatea  Bisericii, având pilda unor vrednici înaintaşi şi răspunzători pentru activitatea acesteia. Participă la adunarea comemorativă a Oastei Domnului, întrunită cu prilejul împlinirii a 8 ani de la trecerea la cele veşnice a fratelui Moise Velescu, fost preşedinte al Oastei Domnului.

Luni, 29 februarie – săvârșește slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu cu prilejul împlinirii a nouă ani de la înființarea Cantinei Sociale „Sfântul Ierarh Nicolae” al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și ostenitori ai acestui instituții. La slujbă au participat și câțiva copii ai Centrului de zi „Nașterea Maicii Domnului”, un aşezământ social dat în folosință în același timp cu cantina.

MARTIE

Vineri, 4 martie- Participă la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al Parohiei „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Arad-Bujac la conferința Părintelui Nicolas Sakharov de la Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Essex (Anglia), cu titlul „Iubesc, deci exist”, înscrisă în manifestările internaționale „Filocalia”.

Sâmbătă, 5 martie – Participă la Etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie ortodoxă pentru clasele VII – XII, desfăşurată  la  Seminarul Teologic Ortodox Arad, Chiriarhul a felicitat şi încurajat pe elevii concurenţi calificaţi la această „etapă eparhială” şi pe profesorii coordonatori, evidenţiind faptul că această activitate extraşcolară se înscrie în şirul activităţilor desfăşurate în parteneriatul Biserică – Şcoală, relaţie devenită tradiţională în eparhia Aradului.

Duminică, 6 martie  – Slujeşte şi rostește Cuvânt de învățătură, având ca titlu ,,Semnul Fiului Omului şi Judecata de apoi”, la Sfânta Liturghie, în paraclisul cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” aparținând Centrului eparhial, împreună cu pr. Adrian David, care deservește așezământul și cu arhid. Tiberiu Ardelean, în prezența unui mare număr de credincioși şi a ctitorilor acestei biserici, a săvârșit slujba de sfințire a clopotelor ce vor fi montate pe turla bisericii.

Duminică, 13 martie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie în biserica din incinta Spitalului Municipal din Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, cu participarea şi a ctitorilor bisericii din cadrul spitalului și  personal medical. Chiriahul rostește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Întâietatea celor spirituale”, în cadrul Liturghiei Arhierești a fost hirotonit întru diacon teologul Sebastian-Mihai Rocsa, pe seama Parohiei Pescari, Protopopiatul Sebiş. La ceas de seară  participă la slujba Vecerniei şi la Taina Sfântului Maslu la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Luni, 14  martie  – participă în calitate de membru fondator, la ședința Fundației Universitare „Vasile Goldiș” al universității arădene. Chiriarhul participă la slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s-a citit Canonul cel Mare sau a Sfântului Andrei Criteanul, la Mănăstirea de maici Sfântul Simeon Stâlpnicul din cartierul Arad-Gai, cu rostirea unui cuvânt de învățătură.

Marți, 15 martie – Chiriarhul a luat parte la slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s-a citit Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, la Mănăstirea de maici Sfântul Simeon Stâlpnicul din cartierul Arad-Gai, rostind un bogat cuvânt de învăţătură, prin care a pus înaintea ochilor sufletului celor prezenţi însemnătatea slujbei săvârşite şi foloasele duhovniceşti ce decurg din aceasta.

Miercuri, 16 martie  – Chiriarhul slujește la slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s-a citit Canonul cel Mare sau a Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, rostind la sfârşit un cuvânt de învăţătură despre respective slujbă.

Joi, 17 martie –În ultima seară a canonului, Chiriarhul participat la activitatea cu titlul „săptămâna duhovnicească” în mijlocul teologilor şi seminariştilor, slujind la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, la momentul rânduit  rostind cuvânt de învățătură.

Sâmbătă, 19 martie – Chiriarhul a slujit și a rostit cuvânt de învățătură la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, slujba  a fost înfrumusețată de hirotonia  în treapta diaconiei a teologului Cosmin Roman pe seama parohiei Țărmure din Protopopiatul Sebiș  și în treapta preoției pe diaconul Sebastian-Mihai Rocsa pe seama parohiei Pescari, Protopopiatul Sebiş.

 Duminică, 20 martie – Slujeşte Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, în cadrul căreia, Pr.Gheorghe Gogan a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, în cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Prezenţa lui Dumnezeu în viaţa creştină”, Chiriarhul a vorbit în legătură cu textele scripturistice ale zilei şi cu Pastorala Sfântului Sinod. La momentul rînduit a hirotonit  în treapta de diacon pe teologul Adrian Hanţiu, pe seama Parohiei Vânători, Protopopiatul Arad și întru  preot pe diaconul Cosmin Roman, pentru Parohia Ţărmure, Protopopiatul Sebiş.

Miercuri, 23 martie –În seara zilei participă la slujba de priveghi a regretatului  George Vlai, fost prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, rostind cu acest prilej un emoţionant necrolog.

Vineri, 25 martie – slujește de sărbătoarea Bunei Vestiri, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia, la Schitul de maici Cuvioasa Parascheva din satul Bodrogu Vechi, care și-a serbat hramul paraclisului de iarnă, rostind cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Rânduiala sărbătorii” .  La momentul rânduit a hirotonit întru preot pe diaconul Adrian Hanţiu, pe seama Parohiei Vânători, Protopopiatul Arad, iar pe monahul Veniamin Stan, vieţuitor la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, l-a hirotonit ierodiacon.

Sâmbătă, 26 martie Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, în biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”, a Mănăstirii Hodoş-Bodrog alături de preoţi şi credincioşi din vecinătate, apropiaţi de sfânta mănăstire. Cu acest prilej Chiriarhul a oficiat hirotonia întru Ieromonah a ierodiaconului Veniamin Ioan Stan, vieţuitor la această mănăstire şi întru diacon a teologului Florin Bej, pe seama Parohiei Crocna, Protopopiatul Sebiş. În cadrul slujbei au fost înălţate rugăciuni pentru sănătatea celor afectaţi în urma atentatului ce a avut loc la Bruxelles, la ectenia pentru cei adormiţi, a fost pomenit şi părintele Alexandru Moţoc- Inspector general bisericesc la Cancelaria Sfântului Sinod. Asistată la Slujba Parastasului de obşte săvârşit cu prilejul Pomenirii morţilor. Chiriarhul a asistat la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” la manifestarea „Marșul pentru viață” adresând participanților un cuvânt de întărire duhovnicească.

Duminică, 27 martieSlujeşte şi rostește cuvânt de învăţătură cu titlul, după Cazania Duminicii a 2-a din Post, ,,Dumnezeu ajută neputinţelor noastre” la Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt” a Parohiei Arad – Şega I, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul a hirotonit pe diaconul Florin Bej întru preot pe seama Parohiei Crocna- Protopopiatul Sebiş, iar pe tânărul teolog Ovidiu Oprişa întru diacon pe seama Parohiei Rogoz-Protopopiatul Ineu.

Luni, 28 martie  –  participă la manifestările organizate cu prilejul aniversării a 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, la invitația organizatorilor, cu oficierea slujbei de sfințire, la spitalul TBC Arad, a plăcii ce îl comemorează pe Vasile Stroescu, cel care a fost finanțatorul întregii construcții care, inițial, a fost „Școala Superioară de Fete” din Arad (1912), cu rostirea unui cuvânt solemn.

APRILIE

Duminică, 3 aprilie – slujește Sfânta Liturghie la în biserica cu hramul ,,Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului” a Mănăstirii Arad – Gai, rostind cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Calea şi viaţa creştină”. La momentul rânduit a hirotonit pe monahul Antonie Oanea întru ierodiacon pe seama Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi pe diaconul Ovidiu Oprişa întru preot pe seama Parohiei Rogoz, Protopopiatul Ineu.

Marți, 5 aprilie – Chiriarhul slujește la Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș, într-un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, avându-l în fruntea soborului pe Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului. A fost săvârșită și slujba Parastasului, la împlinirea a două decenii de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire episcop Emilian Birdaș care a reînființat Episcopia Caransebeșului.

Vineri, 8 aprilie – Chiriarhul a rostit un cuvânt solemn și a săvârșit o slujbă de binecuvântare a unui monument ridicat în cinstea Academicianului Cornelia Bodea, în incinta Spitalului Clinic de Urgență Județean Arad, în prezența mai multor oficialități, toți cei prezenți s-au strâns în biserică, unde personalități de seamă au ținut să scoată în evidență drumul spre excelență, evoluția, sacrificiul de sine în slujirea adevărului istoric și opera „marii doamne a istoriografiei românești”.

Duminică, 10 aprilie  – Chiriarhul a săvârșit slujba de binecuvântare a lucrărilor de renovare executate la sfântul locaş, renovarea exterioară a bisericii, sfinţirea noii picturi şi a noului iconostas, a stranelor şi mobilierului nou  din biserica parohială din Sintea Mică. A săvârşit Sfânta  Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în biserica cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Răscumpărarea timpului” în baza Cazaniei şi a citirilor scripturistice ale duminicii, Chiriarhul a evidențiat pregătirea pentru sfintele sărbători, prin spovedire şi împărtăşire, stăruind în rugăciune, post şi fapte bune, punând în lumină frumuseţea sufletească a credinciosului. În după amiaza zilei, Chiriarhul a fost prezent în Parohia Cintei pentru a deschide Săptămâna duhovnicească din această parohie, devenită o tradiţie de mai mulţi ani.

 Luni, 11 aprilie – Chiriarhul participă la ședința comună a Consiliului Director și a Membrilor fondatori ai Fundației Universitare „Vasile Goldiș” din Arad.

Miercuri, 13 aprilie – Slujește Sfânta Liturghie la Parohia Arad-Centru, la momentul rânduit hirotesește întru duhovnici preoții nou hirotoniți ce vor pleca în parohiile unde vor sluji. După amiaza, Chiriarhul a slujit Denia Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. în biserica mănăstirii de maici Arad- Gai.

Duminică, 17 aprilie – Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe” a Parohiei Aradul Nou, înconjurat de un sobor de preoţi. Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost ,,Dragostea nedespărțită de smerenie”. La momentul rânduit a hirotesit cu distincția de iconom stravrofor pe părintele Gabriel Cosmin Mariș- consilier social al Arhiespiscopiei Aradului și slujitor al acestei biserici pentru bogata activitate socială desfășurată în parohie și pe părintele Silviu Nicolae Faur-secretar eparhial și preot slujitor la Parohia Arad – Șega I.

Miercuri, 20 aprilie – Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente. Chiriarhul a primit la Centrul eparhial preoții nou hirotoniți în ultima perioadă, pentru a-i îndruma și povățui la începutul misiunii și pastorației în  parohiile pe seama cărora au fost hirotoniți. În după amiaza zilei participă și săvârșește slujba de binecuvântare a lucrărilor la „Terminalul de plecări” din cadrul Aeroportului Arad alături de un sobor de preoți, rostind un cuvânt în deschiderea acestor manifestări.

Joi, 21 aprilie – Slujitorii altarelor din cuprinsul Protopopiatul Ortodox Arad au fost primiţi la Sfânta Taină a Mărturisirii oficiată de Ierarh la Biserica Parohiei Arad-Centru. Chiriarhul participă la concertul de pricesne din Postul Mare a coralei preoților din Arhiepiscopia Aradului organizat la Catedrala Arhiepiscopală.

Vineri, 22 aprilie – paticipă la ședința Consiliului Director al „Asociației pentru ridicarea Monumentului Unirii ” la Arad, desfășurat la Muzeul Memorial „Vasile-Goldiș”. Chiriarhul a luat parte la  recepția organizată cu ocazia zilei onomastice a d-lui Ing. Gheorghe Falcă- Primarul Aradului.

Sâmbătă, 23 aprilie – Slujeşte și rostește cuvânt de învățătură cu titlul ,,Două nume din istoria biblică şi cea bisericească” la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Feredeu la prăznuirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă cu ocazia prăznuirii unuia dintre hramuri, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Chiriarhul slujește la slujba de sfințire a clopotelor și a crucilor ce se vor monta la capelele mortuare din localitățile Ghioroc, Miniș și Cuvin. Chiriarhul a săvârşit slujba Vecerniei în Parohia Scânteia – Domeniul Lupaş cu rostirea unui cuvânt de învățătură, unde s-a desfăşurat un tradiţional Pelerinaj de Florii, urmat de o procesiune menită să păstreze frumoasele tradiţii străvechi din părţile Aradului. După rânduiala Vecerniei a urmat rostirea rugăciunii de binecuvântare a sălcuţelor care au fost apoi luate de credincioşi spre aşezarea lor acasă.

Duminică, 24 aprilie – slujește Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi ai catedralei cu rostirea predici sub titlul ,,Ramuri şi flori”. În seara zilei, Chiriarhul a participat la Denia de la Catedrala Veche din Arad și la concertul Corului mixt ,,Armonia”, dirijat de maestrul Ovidiu Boar, adresând cuvânt de învățătură.

Marți, 26 aprilie – Chiriarhul a asistat la Denia din Sfânta şi Marea Marţi, la Catedrala Arhiepiscopală.

Miercuri, 29 aprilie – Chiriarhul slujește Sfânta Liturghie la parohia Arad-Centru, urmată de săvârșirea slujbei de sfințire a vechiului și celui dintâi chivot la acestei bisericii, cunoscut în istoria locală sub nume de Chivotul lui Bosioc, cu rostirea unui cuvânt solemn.

Joi, 28 aprilie – Participă la ceremonialul militar și religios ce a avut loc în Piața Avram Iancu la ,,Ziua Veteranilor de război” , la Monumentul Ostașului Român cu o slujbă de pomenire a celor care și-au dat viața pentru țară și credință cu rostirea  unui cuvânt solemn. Asistă la Sfânta Liturghie la Parohia Arad-Centru. Chiriarhul a slujit la  slujba Deniei din Sfânta și Marea Vineri, numită și a celor 12 Evanghelii, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, în prezenţa a numeroşi credincioşi. La final a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit şi despre însemnătatea acestor Denii din Săptămâna Mare

Vineri, 29 aprilie – slujește la Catedrala Arhiepiscopală slujba ceasurilor împărătești. La ceas de seară a săvârşit în Catedrala Arhiepiscopală, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Denia Prohodului Domnului, rostind un cuvânt de învăţătură arătând semnificaţia duhovnicească a Vinerii Sfintelor Pătimiri, îndemnându-i pe cei prezenţi la rugăciune şi la meditaţie în aşteptarea bucuriei pascale.

Sâmbătă, 30 aprilie – În seara zilei, la Catedrala Arhiepiscopală, Ierarhul a întâmpinat delegaţia ce a adus  și în acest an la Arad, Lumina Sfântă de la mormântul din Ierusalim al Mântuitorului, alături de preoţi, dar și de primari sau reprezentanți ai orașelor și comunelor din județ, fiind împărțită  tuturor, pentru a o duce în bisericile în care slujesc, pentru a fi dată credincioșilor la slujba de Înviere, menționând în cuvântul Său, celor care au venit să ia lumina de la Ierusalim despre importanţa acesteia. Chiriarhul a săvârşit slujba Învierii Domnului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, adresând, la momentul potrivit, un părintesc cuvânt de învăţătură.

MAI

Duminică, 1 mai  – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad. Participă la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru, urmată de oferirea tradiţionalei recepţii de praznicul Învierii Domnului, ostenitorilor Centrului eparhial, preoţilor din municipiu şi reprezentanţilor mănăstirilor arădene, la reşedinţa chiriarhală, la care au participat şi reprezentanţi ai mass-media locală şi alţi credincioşi.

Luni, 2 mai – în a doua zi de Paști, slujeşte Sfânta Liturghie  în biserica parohială Arad-Centru cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, alături de preoții slujitori ai acestei biserici și în prezența oficialităților locale și a  unui număr mare de credincioși, Cuvântul de învăţătură a fost pus sub titlul ,,Vedere sfântă”. După sfânta slujbă participă la o agapă pascală oferită de conducerea Oficiului parohial.

Marți, 3 mai  – în cea de-a treia zi a praznicului Învierii Domnului, slujeşte Sfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai. A rostit cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Liturghia cuvântului și a tainei”.

Vineri, 6 mai – la sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”, slujește la Sfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai şi rostește cuvânt de învățătură cu titlul ,,La izvoarele milostivirii”.

Duminică, 8 mai  –slujește Sfânta Liturghie solemnă cu ocazia hramului Catedralei – Învierea Domnului din Episcopia Caransebeșului, oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan-Mitropolitul Banatului, alături de un sobor de Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.

Luni, 9 mai –a oficiat serviciul religios prescris  pentru manifestările militare, religioase și culturale organizate în Piața Avram-Iancu din Arad cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenţei de Stat a României şi Zilei Europei precum şi Zilei Comemorării şi Reconcilierii, evocând în cuvântul de învățătură semnificația acestei zile. În după amiaza zilei, Chiriarhul a întâmpinat  delegația Parohiei „Sf. Gheorghe Nou” –Biserica Sfinților Martiri Brâncoveni din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, ce a adus spre închinare la Arad, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae, ce au fost așezate spre închinare în incinta Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Treime”, în prezența unui ales sobor de preoți și diaconi și numeroși credincioși veniți cu evlavie la racla cu mâna dreaptă Sfântului Ierah Nicolae.

Marți, 10 mai – a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din cartierul Arad-Gai, unde a fost adusă  spre închinare racla cu mâna dreaptă Sfântului Ierarh Nicolae în ceea de-a doua zi a pelerinajului în Eparhia arădeană, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, rostește cuvântul de învățătură la care s-a adăugat și panegiricul zilei de către Pr. Prof.dr. Emil Nedelea Cărămizaru.

Miercuri, 11 mai –  participă la ședința comună a Consiliului Director și a Membrilor fondatori ai Fundației Universitare „Vasile Goldiș” din Arad.

Joi, 12 mai –  prezidează Comisia Examenului de Certificare a competențelor profesionale în învățământul liceal la Seminarul Teologic Ortodox Arad.

Duminică, 15 mai – Slujeşte şi predică cu titlul ,,Slujire aleasă” la Sfânta Liturghie, în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Dud, Protopopiatul Ineu. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul înconjurat de soborul de preoți slujitori și în prezența oficialităților locale, a săvârşit o slujbă de sfințire a muzeului etnografic din satul Dud.

Marți, 17 mai – participă la Simpozionul internațional „Educație, artă și formare” aflat la ediția a VIII-a, organizat la Seminarul Teologic Ortodox din Arad. Participă la festivitatea de final de studii al absolvenților Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină dentară, specializarea Medicină dentară din cadrul „Universității de Vest Vasile Goldiș” , organizată la sala EXPO Arad.

Miercuri, 18 mai – Participă la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” care a comemorat pe doi foști profesori – Cristian Moisescu și Dr. Ioan Crîsnic, manifestări care au debutat, cu ceremonia de dezvelire a unor plăci comemorative, la sediul Facultății de Științe Socio Umane și Educație Fizică și Sport în Campusul Facultății de Medicină din cadrul acestei instituții arădene, sfințite de Chiriarh, înconjurat de un sobor de preoţi.

Joi, 19 mai – participă la festivitatea de final de studii al absolvenților Facultății de Medicină Generală promoția 2016, din cadrul „Universității de Vest Vasile Goldiș”, organizată la sala EXPO Arad.

Vineri, 20 mai  – Slujește la slujba de Te- Deum la Monumentul marelui corifeu al Unirii -Vasile Goldiș, participă și i-a cuvântul la evenimentul cultural organizat de Universitatea de Vest din Arad cu prilejul celei de-a 26 –a ediții a „Zilelor Academice Arădene”.

Sâmbătă, 21 mai– Chiriarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica din Parohia Zădăreni, Protopopiatul Arad cu hramul ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, de oficialităţile locale şi de tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare. La momentul rânduit, Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Educaţia religioasă în vremea şi împărăţia Sfântului Constantin cel Mare”. După Sfânta Liturghie, participă la întrunirea preoţilor din cadrul Cercului pastoral-misionar, nr. 5 Vinga. Aceasta a debutat cu înconjurarea bisericii după care a urmat slujba de Te-Deum de mulţumire. Potrivit tradiţiei locale, s-a binecuvântat colacul şi celelalte prinoase aduse cu ocazia sărbătoririi hramului.

Duminică, 22 mai – Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială Sânnicolau Mic, Protopopiatul Arad, cu hramul ,,Sf. Mare Mc. Gheorghe”, înconjurat de soborul slujitor şi în prezenţa oficialităţilor locale şi a mulţimii de credincioşi. Cuvântul de învăţătură al Ierarhului a fost pus sub titlul ,,Dumnezeu este aproape fiecărui credincios”. După săvârşirea Sfintei Liturghii, Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diacon a oficiat slujba de sfinţire a capelei mortuare, construită de enoriaşi şi cu sprijin de la autoritățile de stat centrale și locale.

Luni, 23 mai – Chiriarhul prezidează în Aula Facultăţii de Teologie din Arad, conferinţa preoţească de primăvară a preoților din Protopopiatul Arad  care a debutat cu slujba de Te-Deum oficiată în Biserica parohiei Arad-Centru. Prezidează prima ședință a noului Consiliu Profesoral având în componență noile structuri de conducere ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” Arad, pentru mandatul 2016-2020.

Joi, 26 mai – Participă la festivitatea de absolvire a Facultății de Teologie Ortodoxă “Ilarion Felea” Arad, specializarea Teologie ortodoxă Pastorală promoția 2016, urmat de cursul festiv ce a avut loc în aula Facultăţii de Teologie.

Vineri, 27 mai  – slujește Sfânta Liturghie la în biserica parohială Arad-Centru. La momentul rânduit a hirotonit pe teologul Andrei-Petrișor Slăv întru diacon pe seama Parohiei Berechiu, Protopopiatul Ineu.

Duminică, 29 mai – Chiriarhul  înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Sf. Prooroc Ioan Botezătorul din localitatea Berechiu, Protopopiatul Ineu,  rostind cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Universalism creştin. La momentul rânduit a hirotonit întru preot pe seama prezentei parohii pe diaconul Andrei-Petrișor Slăv şi pe teologul Nicolae Vidican întru diacon pe seama Parohiei Mişca. După aceasta, Ierarhul înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Parastasului de 40 de zile pentru vrednicul preot Alexandru Pop, fost preot paroh în această parohie timp de 19 ani. La ceas de Vecernie, Chiriarhul a fost prezent în mijlocul credincioșilor  parohiei Comlăuş, din Protopopiatul Arad, înconjurat de un sobor de preoți a oficiat slujba de sfințire a capelei mortuare, construită de enoriași, prin grija  preoţilor, cu sprijinul conducerii autorităților oraşului Sântana. După slujba de sfinţire a capelei, a fost săvârșită slujba de pomenire a tuturor celor răposaţi în cimitirul parohiei.

Marți, 31 mai- slujește Sfânta Liturghie la în biserica parohială Arad-Centru. La momentul rânduit a hirotonit pe teologul Teodor Zbîrcea întru diacon pe seama Parohiei Mădrigești și în treapta preoției pe diaconul Nicolae Vidican pe seama Parohiei Mişca. Participă la manifestarea organizată de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ Filiala Arad „Ziridava“ alături de personalități și autorități publice locale, cu rostirea  unui cuvânt solemn.

IUNIE    

Miercuri , 1 iunie – Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente. La ceas de seară asistă la slujba Vecerniei la parohia Aradul-Nou și participă la cea de-a doua ediție a programului special prilejuit de Ziua Internațională a copiilor, cu rostirea unui cuvânt de învățătură.

Joi , 2 iunie  – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie în biserica parohială a Parohiei Arad-Centru înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la momentul rânduit diaconul Teodor-Gheorghe Sbîrcea a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Mădrigeşti, Protopopiatul Sebiş. În cadrul Sfintei Liturghii, noii preoţi hirotoniţi în această perioadă au fost hirotosiţi duhovnici de către Chiriarh. După Sfânta Liturghie, toţi slujitorii Catedralei Vechi au săvârşit Slujba de Te Deum de mulţumire, înălţând rugăciuni de mulţumire către Atotmilostivul Dumnezeu pentru Întâistătătorul Eparhiei, Pr.Traian Micoroi-parohul Parohiei Arad-Centru, a rostit un emoţionant cuvânt de preţuire. Primirea invitaților în sala de festivități a Centrului Eparhial la recepția organizată cu ocazia zilei de naștere a Întâistătătorului Eparhiei.

Vineri, 3 iunie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.

Duminică, 5 iunie  – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie în capela din incinta Spitalului Municipal din Arad La momentul cuvenit, Chiriarhul a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Lumina Învierii”.

Luni, 6 iunie – Participarea la lucrările Sfântului Sinod la Palatul Patriarhal precedate de săvârşirea Sfintei Liturghi şi a unui TeDeum în deschiderea lucrărilor  şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, în Catedrala Patriarhală, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Marți, 7 iunie  – Participarea la cea de-a doua zi a şedinţei  Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe la Palatul Patriarhal la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Joi, 9 iunie –  Slujeşte şi rostește cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Înălţare sfântă”, la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală şi oficierea parastasului închinat cinstirii eroilor neamului. Participarea la festivităţile prilejuite de Praznicul Înălţării Domnului-Ziua Eroilor, prin deplasarea şi slujirea la Monumetul Revoluției din fața Palatului Administrativ din Arad, la Monumentul Ostașului Român cu depuneri de coroane din Piaţa Avram Iancu, apoi la cimitirul Pomenirea din Arad pentru eroii români şi sovietici căzuţi în cele două războaie mondiale, cu rostirea unui cuvânt solemn.

Vineri, 10 iunie  –   Primirea în audiență a preoților nou hirotoniți cu prezentarea de către Chiriarh a exigențelor misiunii pastoral-misionare  în parohiile încredințate spre păstorire. În după amiaza zilei Chiriarhul participă în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea” Arad, la festivitatea de premiere a elevilor olimpici și a profesorilor care predau disciplina Religie, apreciind meritul profesorilor care se datorează activităţii lor la catedră dar şi în activităţile extraşcolare, cât şi a rezultatelor obţinute de către elevii coordonaţi de către aceştia la olimpiada de religie judeţeană şi la nivel național.

Sâmbătă, 11 iunie – Chiriarhul a săvârșit slujba de sfințire a unei Plăci Memoriale, dedicată poetului Mihai Eminescu, care a fost aşezată pe clădirea Românul din Arad. Participă în Aula istorică „Ştefan Cicio Pop” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, la manifestările dedicate centenarului Marii Uniri cu simpozionul internaţional „150 de ani de la debutul lui Eminescu în presa literară”.

Duminică, 12 iunie – Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica parohială a Parohiei Arad-Centru înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, rostește cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Unitatea Ortodoxiei”. La finalul Sfintei Liturghii, Chiriarhul, înconjurat de soborul slujitor, a săvârşit slujba Parastasului de 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a d-lui Vasile Băltean, fost ostenitor la Centrul Eparhial timp de peste 40 de ani, aducând cuvântul cuvenit de cinstire pentru meritele sale. În după amiaza zilei Chiriarhul slujește la Taina Sfintei Cununii a fiicei P.C. Pr. Ponta în Parohia Iratoșu.

Luni, 13 iunie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

Miercuri, 15 iunie – Chiriarhul participă, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod care se desfășoară, în perioada 17 – 26 iunie, în Creta. În această zi delegația Patriarhiei Române, care participă la Sfântul și Marele Sinod, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, și din care face parte a plecat în Creta. Lucrările Sfântului și Marelui Sinod vor începe în ziua de 17 iunie și se vor încheia în data de 26 iunie 2016.

Miercuri, 29 iunie – Slujeşte la Sfânta Liturghie cu ocazia hramului „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, la paraclisul arhiepiscopal din cimitirul ,,Pomenirea”, din Municipiul Arad, rostește cuvântul de învăţătură sub titlul  ,,Apostolicitatea Bisericii”. La sfârşitul Sfintei Liturghii, s-a săvârşit o slujbă de pomenire a ctitorilor sfântului lăcaş, mutaţi la Domnul după care, potrivit tradiţiei, s-a făcut înconjorul bisericii.

IULIE   

 Vineri, 1 iulie  – Chiriarhul participă la depunerea jurământului al promoției de absolvenți teologi promoția 2016, în capela Facultății de Teologie, cu rostirea unui cuvânt de învățătură. Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente.  Participă la manifestările organizate cu ocazia zilei de naștere a D-lui Prof.Univ. Dr. Aurel Ardelean- Președinte al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Sâmbătă, 2 iulie – Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de  preoţi şi diaconi, la hramul aşezământului monahal din Tămand, protopopiatul Ineu, continuând o tradiţie deja îndătinată. În cuvântul de învăţătură adresat pelerinilor prezenţi, Chiriarhul a vorbit despre ,,Istoria odoarelor Maicii Domnului”, îndeosebi a veşmântului, cu îndemnul de cinstire pentru darurile lor de folos credincioşilor şi însoţirea cu rugăciuni spre mijlocire. Monahia Serafima, stareţa schitului, a oferit tuturor celor prezenţi o agapă creştinească în cinstea hramului. În după amiaza zilei, participă alături de numeroase autorități județene și locale și rostește un cuvânt solemn la deschiderea festivalului „Emil Monția” organizat în Muzeul memorial „Ioan Slavici” din Șiria.

Duminică, 3  iulie  – Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica schitului monahal, având hramul „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea balneoclimaterică Moneasa, Protopopiatul Sebiş. Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul: ,,Întărirea Ortodoxiei”. După Sfânta Liturghie, Ierarhul, înconjurat de soborul slujitor şi în prezenţa oficialităţilor şi a credincioşilor prezenţi, a sfinţit noua trapeză a schitului, adresând un cuvânt de mulţumire şi apreciere la adresa celor care au contribuit la ridicarea acestui locaş mănăstiresc. Chiriarhul a efectuat o vizită canonică în parohia Almaș din Protopopiatul Sebiș.

Marți, 5 iulie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

Miercuri, 6 iulie – ​În seara zilei, Chiriarhul înconjurat de soborul slujitor al parohiei, a săvârşit slujba de sfinţire a Oficiului parohial al parohiei arădene Micalaca Veche II, la momentul rânduit a adresat un cuvânt preoţilor parohiei şi membrilor din Consiliul şi Comitetul parohial, în care a subliniat importanţa unui asemenea edificiu pentru viaţa bisericească, culturală şi filantropică.

Joi, 7 iulie –  Chiriarhul a participat alături de Preasfințitul Părinte Dr. Lucian Mic-Episcopul Caransebeșului în  Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, la susținerea a tezei de doctorat a  Preacuviosului Părinte Arhim. Casian Rușeț cu titlul „Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-le-a” sub coordonarea P.C. Pr. Prof. Dr. Constantin Rus. Chiriarhul a adresat un cuvânt de felicitări pentru noul doctor în teologie cât și pentru părintele coordonator, în legătură cu cercetarea întreprinsă.

Vineri, 8 iulie  – Participă la depunerea jurământului, în capela Facultății, a absolvenților programelor de studii teologice masterale: Teologie Practică și Teologie Sistematică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad care și-au susținut examenul de disertație. Chiriahul în cuvântul de învățătură a salutat această generație de absolvenți de master, proveniți din mai multe centre eparhiale.

Duminică, 10 iulie – Chiriarhul a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Arad – 6 Vânători din Municipiul Arad, înconjurat de soborul slujitor, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Cuvântul de învăţătură al Ierarhului a fost pus sub titlul ,,Creaţie şi providenţă”, arătând că omul ca şi încununare a creaţiei trebuie să conlucreze cu harul lui Dumnezeu. Chiriarhul oficiază alături de soborul slujitor al Catedralei Vechi la Taina sfintei Cununii a tinerilor Sebastian și Anamaria Tulcan, din familia P.C.Pr.prof. univ.dr. Tulcan Ioan, cu rostirea unui cuvânt de învățătură. Participă alături de alte personalități arădene, la cea de-a treia ediție a Festivalului Minorităților din Covăsânţ, organizat de către Parohia Ortodoxă Covăsînț sub coordonarea P.C.Pr.Paroh Blaj Mihai. În alocuţiunea rostită cu acest prilej, Chiriarhul a apreciat talentul tinerilor participanţi şi a amintit despre bunele relaţii interetnice şi interculturale existente dintotdeauna în această parte a ţării.

Marți, 12 iulie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente.

Miercuri, 13 iulie – Chiriarhul participă la invitația P.C. pr. prof. dr. Cristinel Ioja-Decanul Facultății la ședința de lucru a Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”, rostind un cuvânt la începerea lucrărilor ședinței

Joi, 14 iulie  – Chiriarhul participă la  Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, la un eveniment academic cu prilejul organizării unui concurs pentru promovarea în ierarhia universitară a trei cadre didactice ale acestei facultăţi prestigioase.

Sâmbătă, 30 iulie –Chiriarhul oficiază alături de soborul slujitor la Mănăstirii Arad-Gai, Taina sfintei Cununii a tinerilor Ilie și Elena Marocico, cu rostirea unui cuvânt de învățătură.

Duminică, 17 iulie – Slujeşte şi predică precedând sărbătorirea hramului acestei biserici, la Sfânta Liturghie în Biserica parohiei Șega I cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din  cartierul Silvaş-Cadaş, protopopiatul Arad, alături de preoții slujitori ai parohiei,  rostind cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Caracterul religios-moral al creştinului”.

Marți, 19 iulie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea  problemelor curente.

Miercuri, 20 iulie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântului slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul la hramul Mănăstirii Feredeu din protopopiatul Lipova, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în prezenţa unui număr mare de pelerini. La momentul cuvenit, Chiriarhul, pe baza citirilor scripturistice ale sărbătorii, a adresat un înălţător cuvânt de învăţătură, pus sub titlul: ,,Importanţa profeţilor biblici”, stăruind asupra locului celui prăznuit.

 

Sâmbătă, 23 iulie –Chiriarhul oficiază alături de soborul slujitor la biserica Parohiei din localitatea Șiria, Taina sfintei Cununii a tinerilor Vlad și Marcela Ghilea,  din familia d-lui prof. Marcel Priescu, cu rostirea unui cuvânt de învățătură.

Duminică, 24 iulie – Chiriarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Șiștarovăț, Protopopiatul Lipova, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi, rostind la momentul cuvenit cuvântul de învățătură sub titlul ,,Cântarul conștiinței” adică a vredniciei și nevredniciei omenești în fața prezenței divine. În după-amiaza zilei, Chiriarhul a efectuat un popas duhovnicesc la biserica parohială ,,Sfântul Ilie” din satul Labașinț, unde a fost așteptat de credincioșii parohiei în frunte cu preotul lor paroh, a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Ilie și a adresat celor de față un cuvânt de învățătură despre viața și activitatea ocrotitorului lor spiritual. În seara zilei participă la lucrările Cercului misionar din Parohia Neudorf, rostind în cuvântul de învățătură despre datoria Bisericii de a instrui și educa pe credincioși, insistând asupra celor tineri, potrivit Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.

Luni, 25 iulie – Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente.

Miercuri, 27 iulie – Participă la Manifestările organizate de autoritățile locale, alături de un sobor de preoți, dedicate Imnului Naţional al României care a debutat cu oficierea unei slujbe religioase și rostirea unui cuvânt solemn.

Vineri, 29 iulie – Participă la Manifestările organizate de autoritățile locale, alături de un sobor de preoți, dedicate Imnului Naţional al României care a debutat cu oficierea unei slujbe religioase și rostirea unui cuvânt solemn.

Sâmbătă, 30 iulie – Chiriarhul  oficiază înconjurat de un sobor de preoți, o slujbă de parastas pentru toți preoții și protopopii care au slujit de-a lungul timpului în Parohia Vinga. Participă în sala de ședințe a Consililui local Vinga, alături de alte personalități județene, la un Simpozion consacrat aniversării a 90 de ani de la Sfințirea noii biserici ortodoxe din Vinga, Chiriarhul le-a vorbit celor prezenți despre importanţa localităţii din punct de vedere bisericesc insistând asupra legăturilor cu importantele centre, între care se află Timişoara şi Aradul.

Duminică, 31 iulie – Chiriarhul a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia ,,Sfântul Nicolae”, Arad-Faleza Sud, înconjurat de preoţii acestei parohii şi mulţime de credincioşi, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica aflată în construcţie. La momentul rânduit, Chiriarhul, a vorbit celor prezenţi despre ,,Puterea lui Dumnezeu”, ca însuşire a fiinţei Sale din care a dat şi oamenilor, făcându-se referire la iertarea păcatelor prin Mântuitorul şi la succesiunea apostolică, adică ierarhia bisericească. La ceas de seară Chiriarhul slujește la slujba Vecerniei la Catedrala Arhiepiscopală și împreună cu preoţii catedrali şi în prezenţa a numeroşi credincioşi, a săvârşit o slujbă de sfinţire a sfintei cruci ce va fi aşezată în sfântul altar al catedralei şi a unei icoane cu Învierea Domnului.

AUGUST   

Luni, 1 august – Program de audienţe. Rezolvarea problemelor curente. Slujeşte şi predică la ceas de seară, în Catedrala arhiepiscopală împreună cu preoţii catedrali şi în prezenţa a numeroşi credincioşi, a săvârşit o slujbă de pomenire în cinstea Majestăţii Sale Regina Ana a României. La finalul slujbei, Chiriarhul a evocat prin cuvinte alese viaţa şi personalitatea  Reginei Ana a României, amintind că de multe ori a vizitat aceste părţi ale Aradului, mai ales în preajma sărbătorilor creştine şi nu numai, având reşedinţa la Săvârşin.

Sâmbătă, 6 august –  Slujeşte în ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului la hramul Paraclisului de iarnă al Sfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog. Cu acest prilej, înconjuraţi de soborul slujitor, au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al mănăstirii. În cadrul slujbei, ierodiaconul Antonie Oanea a fost hirotonit ieromonah pe seama sfintei mănăstiri, iar la finalul slujbei acesta împreună cu ieromonahul Veniamin Stan au fost hirotesiţi duhovnici. Chiriarhul a adresat un cuvânt de  mulţumire Întâistătătorului Mitropoliei Banatului pentru vizita efectuată în Eparhia Aradului şi pentru împreuna slujire la străvechea mănăstire din părţile Banatului.

Duminică, 7 august – Chiriarhul, înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”,  în prezenţa Altețelor Lor Regale- Principesa moștenitoare Margareta şi Principele Radu al României şi a numeroşi credincioşi. Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Îndatoriri creştineşti”. La finalul sfintei slujbe, înconjurat de soborul slujitor şi în prezenţa Alteţelor Lor Regale şi a numeroşi credincioşi din parohie, din localităţile învecinate precum şi din alte judeţe ale ţării, a săvârşit o slujbă de pomenire a Majestăţii Sale Regina Ana a României, la împlinirea a şapte zile de la trecerea sa la cele veşnice. Cu acest prilej Chiriarhul rostind un cuvânt de omagiere.

Miercuri, 10 august – Slujeşte şi predică la slujba Vecerniei și a Paraclisului Maicii Domnului, împreună cu soborul preoților slujitori ai Catedralei Vechi din Arad, a săvârțit slujba de sfințire a două proschinitare (tetrapoade) care au fost așezate în pronaosul bisericii spre închinare.

Duminică, 14 august – Slujeşte şi predică la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială din strada Mihai Eminescu,  împreună cu părinții slujitori ai acestei parohii, asistați de un număr mare de credincioși. Cuvântul rostit de către Chiriarh a avut ca titlu ,,Hrana spirituală” conform citirilor scripturistice ale duminicii. La ceas de seară, a săvârșit slujba Privegherii la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, la paraclisul de vară, înconjurat de soborul de slujitori ai sfintei Mănăstiri, rostește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Nume universal”.

Luni, 15 augustSlujeşte şi rostește cuvânt de învăţătură sub titlul ,,Masa Pâinii vieţii” la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi şi preoţi de la parohiile învecinate, cu prilejul hramului, la finalul sfintei slujbe, părintele ieromonah Macarie Deleu, vieţuitor în această Sfântă Mănăstire, a fost hirotesit de către Chiriarh, întru protosinghel. În după amiaza aceleași zile, Chiriarhul a efectuat o vizită pastorală în Parohia Firiteaz, Protopopiatul Arad, continuând o tradiţie de ani de zile. Cu acest prilej, a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrările de renovare care s-au făcut la exteriorul bisericii parohiale, după care a săvârşit slujba Vecerniei, în fruntea unui sobor de preoţi  de la parohiile învecinate, arătând prin acest itinerar, legătura strânsă care există între mănăstire şi parohie.

 

Marţi, 16 august – În ziua pomenirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni, Chiriarhul slujeşte Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi rostește cuvânt de învăţătură sub titlul ,, Marginalii la un Sinaxar” la parohia Arad-Subcetate aflată sub păstorirea preotului Radomir Stoica.

Joi, 18 august – Chiriarhul a fost prezent, cu rostirea unei alocuțiuni la manifestărilor ştiinţifice și culturale, în Aula „Ştefan Cicio Pop” la simpozionul ARADUL, IPOSTAZE CULTURALE, care a deschis manifestările dedicate „ZILELOR ARADULUI”.

Vineri, 19 august – Chiriarhul a fost prezent, cu rostirea unei alocuțiuni la deschiderea manifestărilor ştiinţifice și culturale, organizate de Zilele Aradului alături de preoţii din municipiu şi de ceilalţi reprezentanţi ai cultelor locale, la Conferinţa naţională de comunicări ştiinţifice „Arad – economie şi societate”care a avut loc la Primăria Municipiului Arad, în Sala „Ferdinand”. A participat la Vernisarea expoziţiei „Evoluţia istorică a Aradului în hărţi şi fotografii” – prezentată de prof. Horia Truţă (Sala „Ferdinand”).

Sâmbătă, 20 august – Participă la ședința festivă a Consiliului Local Arad în cadrul căreia au  fost acordate ,,Titluri de excelenţă” unor personalităţi care ”s-au identificat cu idealurile oraşului în decursul anilor”.

Duminică, 21 august – Chiriarhul alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului au oficiat slujba de târnosire a noii biserici cu hramul ,,Sfânta Treime”, din Parohia Sebiş II, Protopopiatul Sebiş. Slujba a fost urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși credincioşi din Sebiş, cât şi din localităţile învecinate, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale și locale. În cadrul slujbei, P.C. Părinte pensionar Mihail Popa, cel care a construit biserica, a fost distins cu rangul de iconom stavrofor. După amiază Chiriarhul alături de Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan al Banatului și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria au efectuat o vizită  în Parohia Covăsânţ, Protopopiatul Lipova, din Arhiepiscopia Aradului,  unde s-a desfăşurat cea de a VII-a ediţie a Festivalului Românilor de Pretutindeni, manifestare cultural-spirituală ce se desfăşoară în această comunitate la iniţiativa P.C. Pr. paroh Mihai-Octavian Blaj, consilier economic la Centrul eparhial. În seara zilei Chiriarhul împreună cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan al Banatului, au poposit la Catedrala Veche din Arad. Popasul înalților ierarhi a fost legat de adunarea generală anuală a Oastei Domnului care a avut loc în Catedrala Veche din Arad. Chiriarhul în cuvântul său a mulțumit Părintelui Mitropolit pentru dragostea și purtarea de grijă arătate eparhiei arădene și pentru popasurile duhovnicești săvârșite.

Vineri, 26 august – Participă la Manifestările organizate de autoritățile locale, alături de un sobor de preoți, dedicate memoriei eroilor români din Primul Război Mondial dar și de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, care au debutat cu oficierea unei slujbe religioase și rostirea unui cuvânt solemn.

Duminică, 28 august – Chiriarhul a oficiat slujba de târnosire  a bisericii cu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din parohia Pârnești, Protopopiatul Lipova, a săvârşit o slujbă de binecuvântare a lucrărilor efectuate în ultimii ani la sfântul locaș de cult, urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși credincioşi, cât şi din localităţile învecinate, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale și locale. Cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarh a fost pus sub titlul ,,Bobul de credinţă şi muntele de lucrare”. Chiriarhul a oferit preotului paroh Alexandru Neicu distincţia de iconom, ca semn al aprecierii pentru munca depusă. În după-masa zilei, Chiriarhul a efectuat o vizită pastorală în Parohia Vărădia de Mureş, pentru a da îndemnurile necesare preotului paroh Gheorghe Ile, pentru restaurarea lăcaşului de cult.

Luni, 29 augustLa praznicul ,,Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Chiriarhul slujește și rostește cuvânt de învățătură sub titlul ,,Cale tainică” la Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala Veche din Arad, în fruntea soborului de preoţi şi diaconi ai parohiei.

SEPTEMBRIE    

Joi, 1 septembrie  – Slujeşte la Sfânta Liturghie în biserica Sfintei Mănăstiri Arad Gai, cu prilejul  începutului anului bisericesc, cinstind unul dintre hramurile străvechii aşezări monahale – ,,Sfântul Cuv. Simeon Stâlpnicul”.Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Soare neapus” voind să cuprindă momente reprezentative din sinaxarul zilei, înțelegând mai ales din viața Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Sâmbătă, 3 septembrieSăvârşirea slujbei de înmormântare în biserica parohială Arad-Șega I, a  Părintelui iconom stavrofor Ioan Hornea, înconjurat de un sobor de preoţi, în sobor slujind şi Pr.Prof. univ. Dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie din Sibiu, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.Rostirea necrologului.

Duminică, 4 septembrie – Slujeşte în Parohia Prăjești, Protopopiatul Sebiș, la invitația preotului paroh. Inainte de începerea Sfintei Liturghii, Chiriarhul a târnosit biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” şi a săvârşit o slujbă de binecuvântare a lucrărilor efectuate în ultimii ani la sfântul locaș de cult, mai apoi, înconjurat de un sobor  de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie. Cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarh a fost pus sub titlul ,,Darul și altarul”. La momentul rânduit, preotul paroh a fost hirotesit întru sachelar și preotul Rus Mercea Cătălin întru iconom stavrofor, fost preot paroh al acestei comunități, actualmente preot paroh la Parohia Sebiș II. În după-masa zilei, Chiriarhul a efectuat o vizită pastorală în filia Donceni, aparținătoare acestei parohii și mai apoi la Văsoaia, la cea din urmă asistând la întâlnirea anuală a locuitorilor din zonă.

Luni, 5 septembrie –Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvare  problemelor curente.

Miercuri, 7 septembrie – Chiriarhul, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi şi preoţi de mir, a săvârşit slujba de Priveghere la Sfînta Mănăstire Arad Gai, în seara de ajun a praznicului „Nașterii Maicii Domnului”.

Joi, 8 septembrie –  Slujeşte şi rostestește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Maica Domnului bucuria lumii creștine”, în baza citirilor scripturistice ale praznicului,  în cadrul Sfintei Liturghi la Mănăstirea Arad Gai de praznicul „Nașterii Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de slujitori de la mănăstirile Hodoş-Bodrog, Feredeu şi preoţi de la parohiile învecinate.

Duminică, 11 septembrie-  Slujeşte şi rostește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Înălţarea prin cruce” la Sfânta Liturghie în Parohia Hunedoara Timişană, Protopopiatul Arad. La invitaţia preotului paroh, a oficiat  slujba de târnosire a Bisericii cu hramurile: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Treime, eveniment unic pentru comunitatea creştin-ortodoxă de aici, urmată săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.

Luni, 12 septembrie–  Participă la slujba de Te-Deum cu ocazia festivităților de început de an școlar a elevilor seminariști de la Seminarul Teologic Ortodox Arad, rostind la momentul cuvenit un cuvânt de învățătură.

Marți , 13 septembrie – Participarea la ceremonialul militar şi religios organizat de I.S.U.-„Vasile Goldiș” Arad, cu ocazia „Zilei Pompierilor Români”, rostindu-se cuvântul cuvenit.

Miercuri, 14 septembrie – La praznicul Înălţarea Sfintei Cruci Chiriarhul slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la Sfânta Mănăstire Feredeu, înconjurat de un sobor  de preoţi şi diaconi în prezența a numeroși pelerini  prezenți la această mare sărbătoare. La momentul cuvenit, Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Înălţarea credincioşilor prin cea a Sfintei Cruci”, înţelegând tâlcul unora din imnele praznicului în lumina citirilor biblice. În seara zilei participă și slujește în Catedrala Arhiepiscopală la acatistul Sf. Ier.Iosif cel Nou de la Partoș.

Joi, 15 septembrie –  Chiriarhul în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, și cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la canonizarea ocrotitorului Banatului și 70 de ani de la târnosirea Catedralei Mitropolitane din Timișoara unde slujeşte Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de ierarhi, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan- Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. În cadrul Sfintei Liturghii, soborul slujitorilor a săvârșit o slujbă de pomenire a ctitorilor Catedralei Mitropolitane, între aceștia fiind numărați și vrednicii de pomenire mitropoliți ai Banatului, Vasile Lăzărescu și Nicolae Corneanu.

Sâmbătă, 17 septembrie a participat la ceremoniile tradiţionale dedicate comemorării eroilor martiri ce şi-au pierdut viaţa în septembrie 1944 şi a oficiat slujba  Parastasului la Monumentul de la Păuliş, protopopiatul Lipova, în cinstea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale pe valea Mureşului, cu rostirea cuvântului omagial. Asistarea la slujba vecerniei la Catedrala Arhiepiscoplală.

Duminică, 18 septembrie – Slujeşte şi rostește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Calea crucii” la Sfânta Liturghie în Parohia Lipova, Protopopiatul Lipova. În după-amiaza zilei, Chiriarhul a participat la întrunirea Cercului pastoral-misionar, coordonat de părintele Ilie Nădăban, în Parohia Sederhat. Chiriarhul a vorbit celor prezenţi despre importanţa istorică şi simbolică a Tainei Sfântului Maslu.

Luni, 19 septembrie –Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial,rezolvare problemelor curente.

Duminică, 25 septembrie – Slujeşte şi rostește un bogat cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Ascultarea poruncilor lui Dumnezeu” la Sfânta Liturghie în parohia Scânteia, Protopopiatul Arad unde a oficiat slujba de binecuvânatare a lucrărilor de renovare săvârșite la  biserica parohială cu hramurile „Naşterea Mântuitorului” şi ,,Sfântul Siluan Athonitul”, continuându-se cu săvârşirea Sfintei Liturghii Arhiereşti. La momentul cuvenit Chiriarhul a oferit preotului paroh ca semn al răsplătirii pentru munca depusă distincţia de sachelar.

Marți, 27 septembrie – Chiriarhul participă la manifestările religioase ce se desfășoară în Arhiepiscopia Râmnicului alături de Ierarhi membrii ai Sfântului Sinod.

Miercuri, 28 septembrie – Chiriarhul participă la manifestările religioase dedicate ocrotitorului Anului 2016 în Patriarhia Română la Râmnicu Vâlcea alături de Ierarhi membrii ai Sfântului Sinod.

Vineri, 30 septembrie – Participă alături de un sobor de Ierarhi membrii ai Sfântului Sinod  la Sfânta Liturghie din Catedrala Patriarhală cu ocazia împlinirii a nouă ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

OCTOMBRIE

Sâmbătă, 1 octombrie  – Chiriarhul asistă la Sfânta Liturghie în biserica nouă a Mănăstirii Arad – Gai de praznicul hramului Acoperământului Maicii Domnului, oficiată de un sobor de preoţi și monahi, condus de Înaltpreacuviosul Părinte Arhim.  Ilarion Tăucean, stareţul Sfintei Mănăstiri Feredeu, în cadrul căreia rostește cuvânt de învățătură sub titlul ,,Gânduri de hram”. Participă în sala festivă a Colegiului Național ”Moise Nicoară” din Arad la consfătuirile profesorilor de Religie din județul Arad,  în cuvântul rostit Chiriahul a reliefat necesitatea unei prezențe mai active a slujitorilor Bisericii în mijlocul profesorilor de Religie. Această implicare fiind crucială în societatea actuală.

Duminică, 2 octombrie – Chiriarhul a fost prezent în mijlocul credincioşilor parohiei Revetiş din Protopopiatul Sebiş, unde a săvârşit slujba de binecuvântare de lucrări exterioare la biserica parohială și slujba Sfintei Liturghii înconjurat de un sobor de preoţi, cu rostirea unui cuvânt de învățătură pus sub titlul ,,Slăbiciune și putere”,  în prezenţa oficialităţilor judeţene şi locale şi a numeroşi credincioşi. Preotul paroh Gheorghe-Cristian Pop, a primit din partea Ierarhului distincţia de sachelar, în semn de apreciere pentru efortul depus.

Luni, 3 octombrie – Participă la deschiderea festivă a anului universitar, într-un cadru special, în incinta Palatului Sporturilor „Victoria” din Arad, fiind prezente cele două Universități arădene: „Aurel Vlaicu” și „Vasile Goldiș”, de față fiind prezente oficialitățile locale, cadrele didactice și studenții celor două universități. În cadrul acestei manifestări Chiriarhul a adresat un cuvânt de binecuvântare la deschiderea comună a anului universitar a celor două universități, care evocă, prin cei doi patroni ai lor: Vasile Goldiș si Aurel Vlaicu, aspiratia spre unitate si înălțime materială și spiritual.

Marți, 4 octombrie – Chiriarhul asistă la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împreună cu părinții profesori și absolvenții clerici prezenți, în parohia Arad-Centru, la întâlnirea organizată a absolvenților celei de-a doua promoții a Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad, care s-au reunit pentru sărbătorirea celor două decenii de când au absolvit această instituție academică.

Miercuri, 5 octombrie – Chiriarhul asistă la slujba de TE Deum la deschiderea  conferinței de toamnă a preoților din cadrul Protopopiatului Arad, prezidează lucrările acestei conferințe ce a avut loc în biserica parohială a Parohiei Arad-Centru, rostind la momentul cuvenit un cuvânt, în care a contextualizat cinstirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul cu evenimente recente de mare importanţă pentru Ortodoxie, cum ar fi Marele Sinod Ortodox, precum şi cu evenimente din trecutul istoric.

Joi, 6 octombrie Chiriarhul asistă la slujiba de TE Deum și prezidează deschiderea conferinţei semestrială de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Ineu, care s-a desfăşurat la sediul Protopopiatului Ineu, rostind la momentul cuvenit un cuvânt reliefând evenimentele din eparhie ce se înscriu în contextul anului omagial.

Duminică, 9 octombrie – Chiriarhul este prezent în mijlocul credincioşilor din oraşul Ineu, unde a oficiat slujba de sfinţire a Bisericii cu hramul „Izvorul Tămăduirii” din incinta Spitalului Orăşenesc din Ineu, Protopopiatul Ineu. După slujba de târnosire, Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie pe un amplasament din curtea noii biserici, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităţilor centrale şi locale şi a numeroşi credincioşi prezenţi la acest eveniment din Cetatea Ienopolei. Rostește cuvântul de învăţătură pus sub titlul ,,Echilibrul vieţii omeneşti”, reflectat în evenimentul târnosirii noii biserici.

Luni, 10 octombrie – Asistă la slujiba de TE Deum și prezidează deschiderea conferinţei semestrială de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Lipova, care s-a desfăşurat în Mănăstirea Feredeu, Protopopiatului Lipova, rostind la momentul cuvenit un cuvânt.

Marți, 11 octombrie  – prezidează sesiunea de toamnă a examenului de Capacitate preoţească pentru absolvenţii de la licență şi master ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”din Arad, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

 

Joi, 13 octombrie –  Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.

Vineri, 14 octombrie – Chiriarhul slujește și rostește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Sfânta Parascheva şi mărturisirea Ortodoxiei”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta Liturghie în  Biserica cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Schitului de maici Bodrogul-Vechi din eparhia arădeană.

Sâmbătă, 15 octombrie participă la Ceremonia militară de înmânare a Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Vasile Goldiș” al județului Arad, ceremonie ce e avut loc pe platoul din faţa Primăriei municipului Arad. Cu acest prilej, a săvârșit o slujba de sfințire a drapelului de luptă, în prezența d-lui Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi şef al Departamentului Situaţii de Urgenţă, oficialităților centrale și locale și a numeroase persoane venite să asiste la acest eveniment.

Duminică, 16 octombrie – slujește și predică despre ,,Propovăduirea şi primirea Cuvântului lui Dumnezeu” la slujba Sfintei Liturghii în Parohia Mănăștur, com. Vinga, Protopopiatul Arad, înconjurat de un sobor de preoţi. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul arădean a efectuat o vizită de lucru la locul unde se va construi o capelă mortuară şi a dat îndemnurile necesare pentru ducerea la bun sfârşit a acestei lucrări.

Luni, 17 octombrie – Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.

Marți, 18 octombrie Participă la slujba Vecerniei în Biserica ortodoxă din Turnu, Protopopiatul Arad, la care a luat parte un sobor de preoți, în cadrul căreia s-au binecuvântat și lucrările de înfrumusețare ce s-au realizat în parohie. La momentul cuvenit a rostit un emoționant cuvânt de învățătură, în care a evidențiat importanța Sfântului Apostol Luca în istoria creștinismului, dar și în viața fiecăruia dintre noi, reliefând totodată și importanța Evangheliei sale, în devenirea duhovnicească a fiecăruia.

Miercuri, 19 octombrie- Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente. Efectuează vizită de lucru la Catedrala Arhiepiscopală.

Duminică, 23 octombrie – Chiriarhul a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Iosășel, Protopopiatul Sebiș, pentru a săvârşi slujba de târnosire a Bisericii, unde a fost întâmpinat în fața bisericii de un sobor de preoţi, oficialități centrale și locale şi numeroşi credincioşi prezenţi la acest eveniment. După târnosirea bisericii a urmat săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, în biserica nou târnosită. Cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a fost pus sub titlul: ,,Harul, credinţa şi faptele bune”. În după-amiaza zilei, Chiriarhul, a poposit în mijlocul credincioşilor din Parohia Seleuş, Protopopiatul Ineu, pentru a sfinţi o troiţă ridicată prin contribuţia bunilor credincioşi, rostind un cuvânt solemn, arătând că, Sfânta cruce aşezată la răspântie de drum devine simbol al lucrării binelui pe cărările vieţii. În după-amiaza zilei Chiriarhul alături de Preasfinţitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeşului au poposit în Parohia Galşa din Protopopiatul Lipova, unde cei doi ierarhi înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi au sfinţit o troiţă ridicată în curtea bisericii şi au binecuvântat noul lumânărar şi noua bibliotecă parohială, urmată de săvârșirea slujbei Vecerniei în cadrul căreia a rostit un cuvânt de învățătură.

Luni, 24 octombrie- Prezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.

Marți , 25 octombrie – Slujește la slujba religioasă de comemorare a celor căzuţi în luptele pentru apărarea ţării în Piața Avram Iancu la manifestările prilejuite de Ziua Armatei, rostind la momentul cuvenit un cuvânt solemn.

Miercuri, 26 octombrie- Chiriarhul a participat la Slujba Utreniei în biserica ,,Bunavestire” din Parohia Odvoș, unde a fost întâmpinat de preotul Cosmin-Călin Corâci. După aceea, Chiriarhul a poposit în satul Juliţa aparţinător comunei Vărădia, unde a asistat la Sfânta Liturghie săvârșită de preotul paroh Casian Blaga și la momentul rânduit a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură în care a prezentat viața și mucenicia Sfântului Mare Mc. Dimitrie ca model de viețuire creștină pentru tineretul de astăzi.

Joi, 27 octombrie –  slujește, cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale și a Capitalei, alături de alți Ierarhi membrii ai Sfântului Sinod la Sfânta Liturghie oficiată de Preafericitul Părinte Daniel- Patriarhul României, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Vineri, 28 octombrie- asistă la slujba de Te Deum la Catedrala Patriarhală în deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu la ședința solemnă a acestui for de conducere bisericesc.

Sâmbătă, 29 octombrieChiriarhul participă la continuarea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române întrunit în ședință de lucru.

Duminică, 30 octombrie – Chiriarhul înconjurat de soborul preoților profesori ai Facultății de Teologie din Arad, a slujit Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala istorică a Aradului. Sfânta Liturghie din această zi, deschizând seria manifestărilor organizate de Facultatea de Teologie din Arad, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la reînființare, evidențiat și în cuvântul de învățătură, rostit de către Chiriarh sub titlul ,,Cunoaştere şi conştiinţă”, urmat de citirea mesajului de consolare și comuniune la un an de la tragedia din Clubul Colectiv, transmis de Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită rânduiala Parastasului pentru tinerii decedați în urma incendiului din Clubul Colectiv, la împlinirea unui an, potrivit îndrumărilor date de Patriarhia Română. În seara zilei participă la Concertul aniversar al corurilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad desfăşurat în Sala Ferdinand al Primăriei Municipiului Arad, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de Teologie în Universitate, rostind la momentul cuvenit un cuvânt de binecuvântare.

Luni, 31 octombrie – Chiriarhul participă alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului și de reprezentanți ai autorităților centrale și locale, la manifestările dedicate sfertului de veac scurs de la redeschiderea porților Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, la momentul cuvenit, a rostit un cuvânt, evocând implicarea centrului eparhial de la Arad în continuitatea școlii teologice. În după amiaza zilei, Chiriarhul înconjurat de un sobor de preoți a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor de renovare ce s-au efectuat, de către Arhiepiscopia Aradului, prin grija Pr. Blaj Mihai-consilier economic, la complexul Facultății de Teologie.

NOIEMBRIE    

Marți, 1 noiembrie – Participă în aula Regele Ferdinand a Primăriei Municipale din Arad la Conferinţa sub genericul  ,,Implicațiile sistemului tehnologic actual. Provocări semnificative pentru lumea de astăzi”, susținută de dl. Conf. univ. dr. Adrian Lemeni de la Universitatea din București, activitate ce s-a desfășurat în cea de-a treia zi a manifestărilor aniversare dedicate Facultății de Teologie din Arad.

Miercuri, 2 noiembrie  Participă la „Simpozionul Școlii doctorale” și lansarea revistei anuale ,,Studia doctoralia”, moment ce a premers și deschiderea oficială a simpozionului școlii doctorale. Adresează cu acest prilej  un cuvânt de felicitare studenţilor doctoranzi pe care i-a îndemnat totodată la seriozitate, la fidelitate faţă de tradiţie şi Biserică. În a doua parte a zilei, Chiriarhul oficiază slujba de sfințire la inaugurarea noilor spații ale complexului Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Academia Teologică, renovate în această perioadă, eveniment ce s-a înscris ​în cadrul manifestărilor aniversare dedicate celor 25 de ani de la redeschiderea porților Facultății de Teologie Ortodoxă au fost la care au participat preoți profesori,  consilieri eparhiali, au asistat preoții profesori ai facultății și invitații prezenți la Simpozionul academic desfășurat cu prilejul aniversar amintit. La momentul rânduit Chiriarhul a rostit un cuvânt evocând câteva aspecte istorice legate de această străveche clădire și de interesul manifestat de centrul eparhial pentru renovarea acesteia.

Vineri, 4 noiembriePrezidarea Permanenţei Consiliului Eparhial, rezolvarea problemelor curente.

Duminică, 6 noiembrie – Slujeşte și predică la Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi la  Parohia Bârzava, Protopopiatul Lipova. Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Pomenirea celor adormiţi”. La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită slujba parastasului la împlinirea unui an de la trecerea la cele veşnice a fostului cântăreţ bisericesc George Cozma, continuat de fiul său dr. Florinel-Iosif  Cozma, membru al stranei arădene şi membru în Adunarea Naţională Bisericească. La orele Vecerniei Chiriarhul a fost prezent în Parohia Săvârşin, Protopopiatul Lipova, unde a săvârșit Taina Sfântului Maslu de obște, încojurat de un numeros sobor de preoți, rostind un cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Pregătirea de sărbătoare”, a sărbătorii Sfinţilor Arhangheli sub ocrotirea cărora este pusă biserica parohială. Chiriarhul a acordat cu acest prilej, preotului paroh Călin Mădăluţă, rangul de iconom stavrofor.

Marți, 8 noiembrie – Slujeşte și rostește cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre creaţie” la Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși pelerini prezenți de hramul Mănăstirii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş.

Joi, 10 noiembrie – Participă la Centrul cultural ,,Sfântul Nicolae” al Parohiei Arad-Bujac la întrunirea preoților și profesorilor de religie de pe raza Municipiului Arad, la finalul căreia în cuvântul rostit, i-a felicitat pe organizatori pentru inițiativă și buna organizare a evenimentului, a prezentat și o retrospectivă a evenimentelor importante din cadrul eparhiei desfășurate în scopul educației religioase. Acordă un interviu cu prilejul împlinirii a 25 de ani de învățământ teologic la Arad, pentru Televiziunea națională, în biserica parohială Șega I din Arad despre viața și activitatea Preotului Ilarion V. Felea, difuzat în cadrul emisiunii„Universul credinței”.

Sâmbătă, 12 noiembrie – Asistă la slujba Sfintei Taine a cununiei tinerilor din familia Pr. Mladin Simion la Catedrala Arhiepiscopală. Slujeşte cu rostirea unui cuvânt de învățătură pus sub titlul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur în timpul său şi al nostru”, la slujba Vecerniei cu litie, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedralei Arhiepiscopale. Momentul culminant al serii a fost procesiunea cu sfintele moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur, purtate de soborul slujitor, după care au fost aşezate în mijlocul lăcaşului de cult spre a fi cinstite de către credincioşi.

Duminică, 13 noiembrie –  Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală cu rostirea unui cuvânt de învățătură pus sub titlul ,,Milă, milostenie şi milostivire”, înconjurat de soborul preoţilor și diaconilor slujitori. La momentul rânduit, Chiriarhul a hirotesit întru arhidiaconi pe părinţii Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul ISJ Arad şi pe Alexandru Tiulea, profesor de religie, amândoi slujitori la Catedrala arhiepiscopală din Arad. În seara zilei a săvârşit Slujba Vecerniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, rostind un cuvânt părintesc intitulat ,,Puţinul ca mult”, în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din Parohia Arad-Grădişte împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, cu prilejul instalării noului preot paroh în persoana părintelui Mihai-Octavian Blaj, consilier economic al eparhiei, în urma pensionării părintelui Viorel Mierluşcă.

Marți , 15 noiembrie – Participă la invitația decanului Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” și prezidează ședința Consiliului Facultății, rostind un cuvânt în care a evidențiat câteva aspecte care privesc școla teologică în slujba Bisericii.

Miercuri, 16 noiembrie-  Participă la ședința Consiliului profesoral la Seminarul teologic orthodox din Arad.

Duminică, 20 noiembrie Slujește și rostește cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Rodire şi nerodire” la slujba Sfintei Liturghii din Parohia Şimand, împreună cu părinţii slujitori din această parohie şi cele învecinate,  din sobor a făcut parte şi părintele Petru Puşcaş, din Parohia Gyula, în calitate de delegat al Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodocşilor Români din Ungaria. La sfârşitul Sfintei Liturghii, Ierarhul înconjurat de soborul de slujitori, a săvârşit Slujba Parastasului la un an de la trecerea la cele veşnice a vrednicului părinte ic.stavr. Leonte Para, fost paroh al acestei biserici. În seara zilei, Chiriarhul participă la Taina Sfântului Maslu, săvârşită în Parohia Mândruloc, rostind un cuvînt de învățătură, de hramul bisericii ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Luni, 21 noiembrie – Slujește și rostește cuvântul de învățătură sub titlul ,,În Biserica slavei sfinte” la Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi și în prezența a numeroși pelerini, la Biserica Sfintei Mănăstirii Hodoș-Bodrog care poartă  hramul praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică. La ceas de seară, Chiriarhul însoțit de un sobor de preoți, a săvârșit o slujbă de pomenire, în Catedrala arhiepiscopală din Arad, cu rostirea unui cuvânt, de Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere.

Vineri, 25 noiembrie –  Slujește la slujba de Te Deum la Parohia Apateu din Ungaria, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, răspunzând invitației adresate de Preasfințitul Părinte Siluan, Chiriarhul locului, alături de un sobor de preoţi, la deschiderea unui simpozion științific și o manifestare spiritual- culturală, dedicată Sfântului Ierarh Andrei Șaguna  în prezența reprezentanţilor autorităţilor de stat, precum și a credincioșilor din Apateu, Oradea și alte localități românești din Ungaria, rostind la momentul cuvenit o alocuțiune.

Duminică, 27 noiembrie Slujește și rostește cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Împliniri şi neîmpliniri” la slujba Sfintei Liturghii în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a Parohiei Micalaca Nouă – Pasaj, din Arad,  înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Teodor-Călin Baba.

Miercuri, 30 noiembrie – În ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei, Chiriarhul oficiază și rostește cuvânt de învățătură intitulat ,,Sub semnul curajului” la Slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sfântul Apostol Andrei” a Parohiei din cartierul arădean Micalaca Nouă – zona 300, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Slujba a fost înfrumuseţată prin hirotonia întru preot a diaconului Teodor-Călin Baba, pe seama Parohiei Şiştarovăţ, Protopopiatul Lipova şi a tânărului teolog Marius-Emanuel Ardelean întru diacon. La finalul Sfintei slujbe, Chiriarhul, înconjurat de soborul slujitorilor, a săvârşit un Te-Deum de mulţumire, închinat acestei zile de sărbătoare.

DECEMBRIE

Joi, 1 decembrie  – Participarea la festivităţile omagiale organizate de către instituţiile oficiale: Prefectura, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Arad cu prilejul Zilei Naţionale, prin săvârşirea unei slujbe de pomenire în dimineaţa zilei, slujirea parastasului Corifeilor Marii Uniri,Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu Ia cimitirul Eternitatea, depunerea coroanelor de flori, rostirea unei cuvântări de cinstire a înfăptuitorilor Marii Uniri. Săvârşirea slujbei de Te-Deum la Crucea martirilor din municipiu Arad, cu prilejul cinstirii Zilei Naţionale de 1 Decembrie. Rostirea unei cuvântări festive închinate Zilei Naţionale.

Vineri, 2 decembrie  – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la parohia Arad-Centru. Rezolvarea problemelor curente. În după amiaza zilei, Chiriarhul se ocupă de primirea la reşedinţa eparhială a preoţilor, protopopilor, delegaţilor Sfintelor Mănăstiri, ai Şcolilor teologice, ai autorităţilor locale, cu prilejul împlinirii a 7 ani de la ridicarea la rangul de Arhiepiscopie  și 32 de ani de la instalarea la cârma Eparhiei Aradului, rostirea unui cuvânt de mulţumire.

Duminică, 4 decembrie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la parohia Andrei-Șaguna. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre ,,Dreptatea dumnezeiască”.

Luni, 5 decembrie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la biserica cu hramul „Sfinților Apostoli Petru și Pavel” din cadrul Penitenciarului Arad. La momentul cuvenit a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură, pus sub titlul ,,Din roada duhului”.Cu acest prilej, instalează ca preot capelan al acestei unități pe preotul Vlad Oneț. În după amiaza zilei, se ocupă de audienţe și de rezolvarea problemelor curente.

Marți, 6 decembrie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Înaltpreasfinţia Sa a vorbit sub titlul ,,Flori pentru biruitori”.

Vineri, 9 decembrie – Participă și transmite un mesaj în cadrul manifesătilor organizate cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea Universității Aurel Vlaicu din Arad.

Duminică, 11 decembrie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie în parohia Apateu. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbit despre ,,Cină şi ospăţ de taină”. În după amiaza zilei, oficiază Slujba de Sfințire a Clopotelor bisericii din Parohia Sintea Mare, rostind şi un cuvânt de învăţătură cu acest prilej.

Luni, 12 decembrie – Program de audienţe. În după amiaza zilei, Chiriarhul participă la a treia ediție a Festivalului de Colinde ,,Vin colindătorii”, organizat de Parohia Arad-Bujac.

Marți, 13 decembrie – La ceas de seară, Chiriarhul participă la concertul de colinde al corurilor Facultății de Teologie ,,Ilarion Felea” din Arad.

Miercuri, 14 decembrie – În după amiaza zilei, Chiriarhul participă la ședința Consiliului Facultății de Teologie din Arad.

Joi, 15 decembrie – Chiriarhul se deplasează la București, pentru a lua parte la Ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Vineri, 16 decembrie – Participarea la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în sala sinodală a Patriarhiei Române, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Duminică, 18 decembrie – Slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie la parohia Arad-Bujac. Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură pus sub titlul ,,Cartea vieţii”. La ceas de seară, slujește la Vecernie în Catedrala Arhiepiscopală din Arad, iar după slujba Vecerniei, participă la concertul de colinde susținut de corul Catedralei Arhiepiscopale.

Luni, 19 decembrie – La ceas de seară, Chiriarhul participă la concertul de colinde al Grupului psaltic Sfântul Ioan Damaschin, organizat de ASCOR la Liceul ,,Moise Nicoară” din Arad.

Marți, 20 decembrie – Chiriarhul participă la concertul de colinde organizat la Seminarul Teologic din Arad.

Miercuri, 21 decembrie – Chiriarhul participă la manifestările prilejuite de comemorarea Revoluției din decembrie 1989. Săvârșește o slujbă de pomenire la biserica ,,Paraclisul Martirilor – Arad din Piața UTA.

Joi, 22 decembrie – La manifestările prilejuite de comemorarea Revoluției din decembrie 1989, care continua și în această zi la Arad, chiriarhul ia parte la ceremoniile organizare lângă monumentele arădene reprezentative, ridicate în cinstea Eroilor Revoluției din Municipiul Arad. La ceas de seară, chiriarhul slujește Vecernia la Parohia Arad-Centru, iar la sfârșitul slujbei participă la concertul de colinde susținut de Corala Preoților din Arhiepiscopia Aradului.

Vineri, 23 decembrie – Chiriarhul participă în cea de-a treia zi de omagiere a Eroilor Revoluției din 1989, la comemorarea lui Toth Șandor, eveniment organizat în apropierea podului Decebal, acolo unde se află monumentul ,,Toth Șandor”.

Sâmbătă, 24 decembrie – În Ajunul Nașterii Domnului, chiriarhul primește grupurile de colindători la Reședința Arhiepiscopală.

Duminică, 25 decembrie – Chiriarhul slujește și predică la Sfânta Liturghie din prima zi de praznic a Nașterii Domnului, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. În seara de Crăciun, participă la tradiţionalul concert de colinde susţinut de corul parohiei Micălaca Veche II.

Luni, 26 decembrie – În a doua zi de Crăciun, chiriarhul slujește în Parohia Arad-Centru, la Sfânta Liturghie cu prilejul Soborului Maicii Domnului. Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Steaua care arată Soarele”.

Marți, 27 decembrie – Chiriarhul slujește și predică la Sfânta Liturghie cu prilejul celei de-a treia zi de Crăciun și a prăznuirii Sfântului întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, la Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” – Gai din Arad. Ierarhul a vorbit pelerinilor sub titlul ,,Mărturie a slujirii sfinte”.

întocmit de,

Preot drd. Silviu-Nicolae Faur

Preot drd. Radu Constantinescu

itinerar pag 8 sus