ACTIVITATE METODICĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Joi, 23 februarie 2017, la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad a avut loc activitatea metodică cu tematica – „Predarea disciplinei Religie prin utilizarea softurilor educaționale”, destinată profesorilor care predau Religie ortodoxă, ciclul liceal. Activitatea demonstrativă a fost susținută de către d-na prof. Țolea Florina, la cl. a XI-a. Au fost prezenţi alături de profesorii de religie,  arhid. prof. Florin Sirca, inspector şcolar de specialitate, prof. Sinaci Maria, responsabil cerc, protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

Pentru început, d-na prof. Țolea Florina a susținut lecția demonstrativă cu titlul „Semnificația așezării sfintelor icoane în biserică”, în care a urmărit, pe de-o parte, consolidarea cunoștințelor despre icoana creștină și semnificația ei dogmatică, cultică și morală, prin audierea unor referate citite de către elevi, iar pe de altă parte, folosindu-se de aplicație interactivă intitulată „Sfânta Biserică- poartă către cer”, le-a prezentat elevilor un tur virtual al unei biserici, arătându-le cele trei părți componente ale bisericii (pronaos, naos și altar), icoanele prezente în fiecare dintre aceste părți, precum și semnificația așezării icoanelor în Sfânta Biserică. Pentru fixarea noilor cunoștințe, elevii au utilizat atât  fișe de lucru , cât și  softul educațional, recurgând la rezolvarea unor sarcini individuale de muncă. A urmat partea de analiză a activităţii didactice şi o dezbatere în legătură cu utilizarea mijloacelor moderne în actul de predare/învăţare/evaluare la  orele de religie. Părintele consilier dr. Iustin Popovici și-a exprimat mulțumirea față de cele prezentate în prima parte a activității metodice și i-a asigurat pe toți profesorii de Religie, de toată deschiderea şi susţinerea din partea Centrului Eparhial,  încurajându-i pe mai departe la mărturisirea lui Hristos în școlile și parohiile în care își desfășoară activitatea. Felicitând-o pe d-na prof. Țolea Florina, mai mulţi profesori au argumentat în favoarea unui demers didactic, apelând la facilităţile oferite de mijloacele moderne, astfel încât lecţiile să fie atractive pentru elevi şi cu maximă eficienţă în procesul de predare/învăţare. Propovăduirea valorilor creştine se poate face şi prin utilizarea noilor tehnologii de comunicare şi mass-media. Inspectorul de specialitate, diac. prof. Florin Sirca,  a îndemnat  participanţii  să utilizeze softul educațional în cadrul orelor de religie, dar să aibe în vedere efectul utilizării acestui mijloc de învățământ și să adapteze metoda în funcție de specificul clasei de elevi.

De asemenea profesorii au fost înștiințați de noile programe extracurriculare desfășurate în cadrul Arhiepiscopiei Aradului și chemați să implice cât mai mulți elevi în îndeplinirea lor.

Prof. Florin Gașpar

20170223_125421

20170223_131007

IMG-20170223-WA0018