CERC PASTORAL MISIONAR ÎN PAROHIA PLEȘCUȚA

În Duminica Înfricoșatei Judecăți, Cercul Pastoral- Misionar Hălmagiu condus de preot Cristian-Mihăiță Bacoș, s-a întrunit în parohia Pleșcuța, protopopiatul Sebiș.

Soborul format din nouă preoți a săvârșit Taina Sfântului Maslu în prezența a unui număr mare de credincioși, a autorităților locale și județene.

După terminarea Sfintei Taine, preotul Florin Oarcea din parohia Almaș, fiind invitat în acestă parohie a susținut un frumos cuvânt de învățătură.

Preotul Cristian- Mihăiță Bacoș din Parohia Hălmagiu a susținut  temă ,,Cinstirea Sfintelor Icoane”,  pezentând  Icoana ca pe chipul sau reprezentarea, pentru ochii noștrii, a unei ființe existente în mod real, a adevăratului Dumnezeu, a Fiului Său, a Maicii Domnului sau a Sfinților.

Ea este un fel de ,,treaptă” sau ,,scară”, pe care ne ridicăm cu întreaga noastră ființă spirituală, prin credință, către Dumnezeu.

Icoana ne pune în evidență ,,originalul ”, adică lucrul pe care nu îl avem în față, căci dacă- ar fi de față n-am mai avea nvoie de icoană. Existența și cinstirea icoanelor izvorăște din dorința creștinului de a se apropia de divinitate.

Cinstim icoana pentru că atunci când preotul sfințește o icoană, Duhul Sfânt se revarsă asupra ei. În fața icoanei inima trebuie să se încălzească de o ,,căldură sfântă”, care se aseamănă cu căldura Duhului Sfânt care a sființit icoana. Omul, când stă în fața icoanei, se închină de fapt la Dumnezeu, căci el rostește ,, Doamne, ajută-mă, Doamne iartă-mă !”

De câte ori vedem icoane să ne închinăm, să le sărutăm, să le împodobim cu flori, căci, noi creștinii, stăm sub oblăduirea icoanelor de la naștere până la moarte. Pruncul nou-născut este adus și închinat icoanelor, mirii se închină și sărută icoanele, credincioșii  se închină  și sărută icoanele la intrarea și la ieșirea din biserică, se fac procesiuni cu icoane. În suferință ceștinul se mângâie privind icoana, pe pieptul mortului se pune icoană.

A fost dicutată și tema ,, Patriarhul Justinian- Înțelept apărător al Bisericii în timpul unui regim ostil religiei și Bisericii ”.

După moartea Patriarhului Nicodim Munteanu, în 24 mai 1948, a fost ales Patriarh Justinian Marina.

Vremurile care se prefigurau grele și nesigure covârșeau răspunderea celui ce urma să succeadă în acest scaun, pentru că Biserica avia nevoie de o minte lucidă și pătrunzătoare, de un spirit organizator, care să știe s-o călăuzească în zoriile încă cețoase ale viitorului și să-i asigure o viață normală. Se cerea deci un om tânăr, devotat Evangheliei și Neamului, apt pentru medieri și la nevoie, suficient de dârz și energic pentru a fi scut și pavăză Bisericii, ca ea să-și împlinească misiunea sfântă în viața credincioșilor.

Luînd pe umerii săi viguroși greutatea acestei înalte răspunderi, Patriarhul Justinian Marina anunța pe scurt în următorii termeni, în fața membrilorConsiliului Electoral, punctele principale ale programului pe care urma să-l pună în aplicare: ,,Cel dintâi și cel mai de seamă lucru pe care îl voi avea de făcut, în hotarul radițiilor noastre bisericești, este păstrarea credinței, care în decursul istoriei s-a arătat a fi o piatră de temelie tare..”

La agapa frățească enoriașii parohiei Pleșcuța, împreună cu preoții Cercului, l-au felicitat pe preotul părintele Simion Păiușan, cu ocazia zilei sale de naștere, urându-i ,, La mulți și binecuvântați ani !”

La sfârșitul întâlirii preotul paroh a mulțumit tuturor pentru frumoasa prezentă la Sfânta Taină.

Preot Cristian- Mihăiță Bacoș