Prima duminică din Triod în Parohia Arad-Şega I

În duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului,  a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt” a Parohiei Arad – Şega I, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte şi părintele Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ-bisericesc şi arhid. Tiberiu Ardelean.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Rugăciunea bineprimită” (cf. II Tim. 12; Luca 18) –  ca dar sfânt cu care este înzestrat creştinul spre înălţarea la cele spirituale. Este totdeauna primită eficacitatea diferind potrivit coordonatelor pe care se aşează, adică în echilibrul trebuinţelor omeneşti ca şi al dreptăţii dumnezeieşti. Învăţătura şi morala creştină călăuzeşte rugăciunea adevărată în comuniunea Bisericii. De aceea, în toate împrejurările vieţii individuale şi colective, practicare ei, pe care o recomandă mereu Biserica, aduce mult folos. Vremea Triodului, începând cu Pilda vameşului şi a fariseului din Evanghelia duminicală, este grăitoare în privinţa modului de a ne ruga, a mai adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, a hirotonit pe tânărul teolog Andrei Zadic, fiu duhovnicesc al acestei parohii, întru diacon.

Părintele paroh Aurel Bonchiş a mulţumit Chiriarhului pentru prezenţa şi slujirea Sfintei Liturghii în această biserică parohială şi pentru binecuvântarea oferită credincioşilor la început de Triod.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei.

Câteva date istorice despre biserica parohială

Pentru început am dori să amintim că un rol cu totul deosebit pentru obţinerea locului de zidire a bisericii de la Primăria municipiului Arad, cât şi pentru înzestrarea noii parohii cu pământ, l-a avut Episcopul Aradului Grigorie Comşa, care a urmărit de aproape bunul mers al lucrărilor. De asemenea, este de amintit aportul deosebit al Protopopului Traian Văţianu şi a preoţilor C. Turicu şi Florea Codreanu, care au ostenit pentru zidirea bisericii, până la instalarea celui dintâi preot al parohiei: Pr. Ilarion V. Felea la 1 septembrie 1930.

Piatra de temelie s-a pus la praznicul Rusaliilor din anul 1930, prilej cu care a fost ales şi hramul: ,,Pogorârea Duhului Sfânt’’, iar în toamna aceluiaşi an, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci, s-au sfinţit crucile care s-au aşezat pe turnurile bisericii, aceasta fiind ridicată în roşu. Biserica a fost zidită după planurile arhitecţilor Francisc Eberlein şi Ferdinand Wessely, aceştia fiind şi constructorii care au câştigat licitaţia de zidire a ei. Biserica are formă de cruce, iar în partea de apus două turle, după forma celor de la Catedrala mitropolitană din Sibiu. Lungimea bisericii este de 25 m, lăţimea la abside este de 14 m, iar înălţimea turlelor de 28 de m. Biserica este construită din cărămidă,beton şi fier. Biserica s-a pictat  în anul 1934 de către profesorul Iulian Toader din Arad, fiind repictată în 1983 de către pictorul C. Bălănescu din Craiova, în tehnică tempera, fiind restaurată în 2007. Dintre preoţii de seamă care au slujit în această biserică, amintim pe: Pr. Ilarion V. Felea (1930-1939); Pr. Demian Tudor (1939-1942); Pr. Gheorghe Liţiu (1942-1949); Pr. Traian Cibian (1949-1950); Pr. Emil Tomşa (1950-1953); Pr. Emilian Benţa (1953-1959); Pr. Axente Cadea (1959-1979); Pr. Ioan Hornea (1979-1997).

Protos. Iustin Popovici

image

image

image

image