Lucrare teologic-istorică de excepție lansată la Arad

Aniversarea celor 25 de ani de existență a învățământului teologic ortodox în Universitate la Arad în anul 2016 a însemnat, pe lângă evenimentele bisericeşti şi teologic-culturale, şi o ilustrare în plan editorial şi publicistic a tradiţiei teologice din vestul României. Lucrarea Învăţământul teologic ortodox din Arad. Itinerar. Forme. Perspective, elaborată de Pr. Prof. Univ Dr. Cristinel Ioja şi Lect. Univ. Dr. Marcel Tang marchează pe de o parte cei 25 de ani de Teologie în Universitate şi 195 de ani de tradiţie teologică la Arad (1822-2017). Lansarea acestei lucrări, inedite în peisajul teologic actual, prin structură, conţinut şi design a avut loc în data de 16 martie 2017 în Librăria Diecezana a Arhiepiscopiei Aradului, spaţiu încărcat de istorie şi de multiple semnificaţii teologice, bisericeşti şi cultural-naţionale.

Evenimentul s-a desfăşurat cu binecuvântarea şi în prezenţa IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a Rectorului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, a reprezentanţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldis”, a Domnului Iustin Cionca, Preşedintele Consiliului Judeţean din Arad, a Domnului Viceprimar Călin Bibarţ, a PC Părinţi Consilieri, Părinţilor Profesori, Părinţilor Protopopi şi preoţi din Arhiepiscopia Aradului, a numeroşi oameni de cultură şi a studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad.

În deschiderea evenimentului Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad a salutat prezenţa ierarului şi a înaltelor oficialităţi precum şi prezenţa celorlalţi invitaţi subliniind faptul că un asemenea eveniment reprezintă o sărbătoare teologică şi culturală nu doar a Facultăţii de Teologie, ci a Arhiepiscopiei Aradului şi a oraşului întrucât prin lucrarea referitoare la învăţământul teologic ortodox din Arad, fiecare ne întâlnim cu identitatea noastră spirituală şi culturală. Este o carte-document prin care am căutat dimpreună cu Domnul Lect. Dr. Marcel Tang să ilustrăm în texte şi imagini memoria tradiţiei teologice arădene cu rădăcini adânci la începutul secolului al XIX-lea. Tradiţia teologică trebuie asumată ca tradiţie vie şi ca manifestare a Duhului lui Hristos în fidelitate, permanenţă şi continuitate, în universalitate şi nuanţă specifică totodată. Această lucrare se integrează specific în eforturile istoriografiei arădene exprimate magistral de Pr. Prof. Dr. Teodor Botiş prin monografia Institutului Teologic cu prilejul centenarului acestuia (1822-1922) până la contribuţiile preotilor profesori Mihai Săsăujan, Pavel Vesa şi Gabriel Basa. Părintele Decan a adus multumiri IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului pentru sprijinul conceptual şi financiar ăn editarea acestei lucrări, precum şi Centrului Municipal Cultural din Arad reprezentat prin Doamna Dr. Pădurean-Andreica Daniela.

A fost invitat la cuvânt Pr. Lect Univ. Dr. Gabriel Basa, profesor de specialitate în cadrul Facultăţii de Teologie din Arad. Acesta a prezentat datele istorice inedite regăsite în album, a vorbit despre formele insituționale diverse prin care a trecut această școală teologică în cei  aproape 200 de ani, despre implicarea ierarhilor şi dascălilor de teologie  în promovarea, păstrarea și valorizarea credinței dreptmăritoare și a românismului într-un spațiu geografic și istoric special.

Domnul Lect. Univ. Dr. Marcel Tang a evocat, la rându-i, emoția trăită acum, stare datorată încununării unei munci neobosite de peste opt luni, fiind necesare căutarea unui număr impresionant de poze de epocă, de cercetarea arhivelor și de consultare a specialiștilor. În final, acesta a mulțumit  părintelui decan atât pentru încrederea acordată cât și pentru frumoasa colaborare avută pe parcursul definitivării acestui proces de editare.

Dintre cei prezenți, Domnul Doru Bogdan, profesor la Preparadia arădeană a ținut să adreseze un cuvânt de felicitare autorilor și să sublinieze rolul extrem de important al acestui volum, domnia sa ținând să precizeze valoarea întreită a acestuia: „lucrarea nu este un simplu album, ci o carte de istorie în care se află prezentate și analizate fapte istorice. Deasemeneaea este și un frumos dicționar al personalităților care au activat în cadrul acestei școli teologice”. Referindu-se la apropiatele aniversări ale centenarului Unirii, domnia sa a conchis:„Fără biserică și fără școală nu ar fi existat unirea din 1918, pentru care albumul acesta înseamnă un fericit preambul, o omagiere cuvenită a înaintașilor”.

Încheind șirul alocuțiunilor, ÎPS Arhiepiscop Timotei, a felicitat pe autori pentru faptul că au pus în valoare bogatul tezaur teologic existent la Arad, remarcând faptul că forma în care apare volumul poate fi considerată o  icoană a învățământului teologic arădean, având în vedere contextul anului omagial, dedicat de către Patriarhia Română, icoanei și iconarilor. Au fost amintite și câteva importante nuanțe care evidențiază continuitatea între vechea Academie Teologică, închisă în anul 1948, și Facultatea de Teologie, înființată în anul 1991, prin aceea că aici la Arad s-au continuat tradiția școlii teologice, permanentizată în perioada regimului comunist sub forma cursurilor de formare preoțească și a examenelor de capacitate și grade profesionale ale preoțimii.

La final, Părintele Decan a mulțumit celor prezenţi, oficialităţilor, colegilor de la Facultatea de Teologie şi colegilor slujitori la altarul Catedralei istorice a Aradului. Evenimentul s-a încheiat cu vernisarea imaginilor cuprinse în lucrare şi cu un Dineu.

***

Din conţinutul lucrării desprindem următoarele idei de referinţă: „Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad este continuatoarea Tradiţiei învăţământului teologic ortodox din vestul României. Rădăcinile acestei instituţii de învăţământ teologic superior sunt fixate într-un mod organizat – cum am amintit – la începutul secolului al XIX-lea prin înfiinţarea Preparandiei (1812) – care conţinea în structura ei discipline teologice – a Institutului Teologic (1822) şi mai târziu, a Academiei Teologice (1927). În perioada de la începutul secolului al XIX-lea până la desfiinţarea Academiei Teologice (1948) şi instaurarea comunismului în România, diferitele forme de învăţământ teologic ortodox de la Arad, au fost slujite de episcopi şi profesori de teologie de prestigiu, cu contribuţii notabile la dezvoltarea teologiei ortodoxe române. Pleiada personalităţilor teologice care au slujit învăţământul teologic arădean însumează peste 70 de episcopi, profesori, duhovnici care au păstrat vie conştiinţa teologică dimpreună cu valorile naţional-bisericeşti. Prin urmare, Aradul are o Tradiţie teologică viguroasă, recunoscută de istorici şi teologi, vădită în numeroasele contribuţii publicistice şi teologic-culturale care stau mărturie vie a vocaţiei şi continuităţii acesteia. La Arad nu au fost făurite şi apărate doar ideile naţionale, ci au fost apărate şi valorile Ortodoxiei româneşti în contextul confesional şi multicultural specific acestei părţi de ţară.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad reprezintă expresia Tradiţiei în actualitate, identitatea idealurilor teologic-culturale şi social-naţionale ale arădenilor şi una din sursele centrale ale istoriei locale. Dar Tradiţia este dinamică şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad asumă continuu dinamica Tradiţiei în Biserică şi în învăţământul teologic românesc. Argumentele unei asemenea viziuni sunt multiple: 1) rămâne în fidelitate faţă de Întâistătătorul eparhiei şi valorifică contextul academic, social şi cultural în care fiinţează; 2) exprimă la cel mai înalt nivel exigenţele academice prin studiile masterale şi doctorale, prin cercetarea academică concentrată în zeci de volume ale simpozioanelor naţionale şi internaţionale şi în publicaţiile periodice proprii; 3) este racordată la viaţa parohiilor şi la necesităţile conceptuale şi practice ale predării religiei în şcoala românească; 4) are deschidere naţională şi internaţională prin parteneriate concrete, prin participări la conferinţe şi colocvii; 5) participă prin profesori instruiţi, titulari în disciplina predată, în cadrul proiectelor lansate la nivelul Patriarhiei Române: conferinţe, manuale universitare, enciclopedii, tratate, dicţionare; 6) participă prin profesori instruiţi la comisiile altor Şcoli doctorale, la comisiile de titularizare pe posturi superioare a cadrelor universitare din alte Facultăţi de Teologie; 7) participă la viaţa cetăţii prin activitatea corală, publicistică, culturală.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad rămâne conectată la valorile Bisericii Ortodoxe şi la cele ale învăţământului superior european, la valorile tradiţiei locale integrată în Tradiţia universală a Bisericii, la exigenţele cercetării ştiinţifice şi la modelele formative şi de sfinţenie ale Bisericii. Ea reprezintă spaţiul intensificării unui dialog constructiv cu ştiinţele, precum şi spaţiul formării de caractere şi profiluri spirituale atât de necesare în contextul unei lumi secularizate şi globalizate.

Facultatea de Teologie Ortodoxă iradiază lumină şi identitate spirituală Aradului. Ea aşează pe cei care intră într-un sistem de relaţie cu ethosul ei, în conexiune directă, nu doar cu valorile Bisericii Ortodoxe dintotdeauna, ci şi cu trecutul românesc identitar al Aradului.”[1]

[1] Din cuvântul înainte semnat de Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja

Au consemnat

Protos. Iustin Popovici

Pr. Filip Albu

http://trinitastv.ro/stiri-video/album-dedicat-invatamantului-teologic-ortodox-din-arad-80633

DSC_2878

_MG_7841

DSC_2880

_MG_7860

DSC_2875

Image_247

Image_251

Afiș lansare Album