Încununare a Praznicului Buneivestiri la Parohia Prăjeşti

​În toiul primăverii duhovniceşti a Sfântului şi Marelui Post Parohia Prăjeşti din Protopopiatul Sebiş a trăit un moment de bucurie duhovnicească prin întrunirea cercului pastoral-misionar Sebiş I, sâmbătă seara la final de praznic. Datorită faptului că biserica parohială este închinată Maicii Domnului activitatea de cerc a fost precedată de săvârşirea Tainei Sfântului Maslu într-un sobor numeros de preoţi.
​Prezent la eveniment ca invitat al parohiei şi delegat din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preacuviosul Părinte Protosinghel Iustin Popovici a slujit împreună cu preoţii cercului misionar şi apoi a moderat lucrările cercului închinate anului omagial al Sfintelor Icoane şi iconarilor, dar şi anul comemorativ al Patriarhului Justinian şi al slujitorilor pătimitori în temniţele comuniste în Patriarhia Română. Tot ca invitat a fost prezent şi Preaonoratul Părinte Protopop Alexandru Botea care şi-a manifestat bucuria de a fi prezent şi de a cosluji împreună cu ceilalţi preoţi spre folosul duhovnicesc al credincioşilor.
După săvârşirea Tainei Sfântului Maslu Preacuvioşia Sa a ţinut un înălţător şi emoţionant cuvânt de învăţătură în strânsă legătură cu tematica sărbătorii Buneivestiri, amintind deopotrivă de chipul duhovnicesc al femeii creştine ce o are drept model pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, dar şi de necesitatea vieţuirii în ascultare faţă de cuvântul lui Dumnezeu asemenea Maicii Domnului şi de primirea pruncilor ce vin în familie ca dar de la Cel Preaînalt, dar ce trebuie acceptat şi preţuit cu smerenie, ca unul ce aduce multă bucurie şi folos duhovnicesc. În încheierea cuvântului său, Părintele Iustin a adus mulţumiri preotului paroh Cătălin Heler pentru invitaţie şi pentru căldura cu care a fost întâmpinat, oferindu-i în dar o icoană a Maicii Domnului, copie după icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog.
​La finele întâlnirii părintele Sandu Costin de la Parohia Sălăjeni a susţinut o lucrare ce a surprins trei aspecte ale anului omagial şi comemorativ, reliefând:
1. Fundamentele bublice şi patristice ale cinstirii Sfintelor icoane;
2. Activitatea Patriarhului Justinian Marina în legătură cu apostolatul social;
3. Părintele Arsenie Boca şi Părintele Arsenie Papacioc – închisoarea, loc de întărire a vieţii în Hristos. Pe lângă cinstirea întemeiată a Sfintelor icoane ceea ce a atras atenţia în lucrarea părintelui a fost deopotrivă modul în care Patriarhul Justinian a acţionat mereu în raport cu societatea, dar mai ales felul în care fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate se oglindeşte în perioada de detenţie a părinţilor Arsenie Boca şi Arsenie Papacioc.
Părintele paroh a mulţumit credincioşilor pentru prezenţă şi răbdare, fraţilor preoţi pentru comuniune în rugăciune, părintelui protopop şi părintelui consilier pentru osteneală, rugându-l pe acesta din urmă să ducă Înaltpreasfinţiei Sale Părintelui Arhiepiscop un cuvânt de recunoştinţă pentru purtarea de grijă pe care o are şi faţă de Parohia Prăjeşti. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

image

image

image