Dezbateri pe tema anului omagial în cadrul întrunirii cercului misionar la Parohia Arad-Micalaca Veche II

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, în data de 25 aprilie a.c. a avut loc întrunirea lunară a preoților din Cercul pastoral misionar nr. 1 al Protopopiatului Arad în biserica ,,Nașterea Domnului” a parohiei arădene Micalaca Veche II, coordonat de Părintele prof. univ. dr. Ioan Tulcan și de Părintele Emil Roman. Au fost prezenți, alături de preoții din municipiul de pe Mureș, Părintele Iustin Popovici, Consilier Cultural, Părintele Silviu Faur, consilier bisericesc și Părintele Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie ,,Ilarion V. Felea” Arad. În deschiderea întâlnirii a avut loc o scurtă introducere în tematica anuală în Patriarhia Română – cea a omagierii icoanelor, iconarilor și pictorilor bisericești și a comemorării Patriarhului Iustinian și a apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Preotul paroh a adus în atenția tuturor momentul fericit al întrunirii în vremea în care biserica parohială se înveșmântează cu haina picturii, realizată de pictorii bisericești Cătălin Băluț și Cezar Ivana, alături de o extraordinară echipă.

Domnul Cătălin Băluț a prezentat referatul principal al întâlnirii,  care a fost pus sub genericul unei ,,abordări ambivalente despre primirea cu bucurie a lucrurilor plăcute sufletului, în opoziție cu cele care pervertesc ochiul și viața printr-o falsă cultură media”. Din icoană trebuie să irumpă lumina ca și culoare și stare din Lumina-Hristos ce se dorește a fi trăită de fiecare om. Lumina sfântă a icoanei, dătătoare de bucurie și care împodobește biserica și casele credincioșilor cheamă la rugăciune și sfințenie spre a ne aduce aminte mereu că omul este icoană a lui Dumnezeu, în timp ce icoana este chipul omului îndumnezeit.

În cuvântul său Preacucernicul părinte Cristinel Ioja a subliniat următoarele aspecte: ,,Tema propusă spre reflecţie de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2017 este deosebit de realistă şi actuală, întrucât problematica sfintelor icoane rămâne valabilă şi importantă în toate timpurile prin implicaţiile teologice, eclesiale şi experimentale – nu doar în contextul contestării actuale a prezenţei icoanelor în spaţiul public, în special în şcoli; iar personalitatea Patriarhului Justinian rămâne emblematică pentru mărturisirea Bisericii în contextul comunismului românesc. Mărturisitorii Ortodoxiei nu sunt doar cei care au suferit temniţă şi chiar moarte, ci şi cei care au mărturisit pe Hristos în cadrul parohiilor, şcolilor teologice din timpul comunismului şi chiar cei care au mărturisit valorile Ortodoxiei în cadrul dialogurilor întercreştine şi ecumenice. Cu referire strictă la tema pusă în discuţie doresc să afirm că arta creştină în general a urmat dezvoltarea doctrinei, experienţei şi spiritualităţii Bisericii, în Ortodoxie, arta suferind în anumite perioade şi anumite influenţe generate de întâlnirea cu civilizaţia occidentală. Unii privesc icoana doar din perspectiva istoriei şi a faptelor pe care le-a săvârşit Hristos în istorie, de aceea uneori întâlnim o prezentare strict istorică, înfluenţată de realism în arta occidentală, cu accentul pe dimensiunea obiectivă a trupului şi a biologicului. În Răsărit, istoria este plină de eshatologie, sensul ultim al istoriei este ,,copleşirea” nu anularea eshatologică. De fapt, noi, în Biserică, în Liturghie, în Taine şi în icoană experiem prezenţa Celui nevăzut Care S-a făcut văzut prin Întrupare şi Înviere. Icoana descoperă sensul ultim al istoriei şi al umanului: transfigurarea, îndumnezeirea. De aceea, în ceea ce priveşte icoana nu vorbim simplu despre vreo filosofie a imaginii, nici de psihologie sau parapsihologie, ci de teologia persoanei şi de ontologie care ne deschide posibilitatea experienţei, a comuniunii şi transfigurării, depăşind astfel orice conceptualizare tematică a acestor realităţi. În icoane întâlnim o lume vie cu care înaintăm în comuniune spre plinătatea Împărăţiei„.

Părintele consilier Iustin Popovici a apreciat efortul ctitorului bisericii, preotului Iacob Bupte, de a fi ridicat într-un cartier modern o biserică tradițională ortodoxă și înfrumusețată cu pictură de inspirație cretană, precum și lucrarea deosebită pe care pictorul-referent de astăzi a pus-o în valoare îndeosebi la catedrala nouă arădeană. A  punctat, de asemenea, faptul că majoritatea preoților care au participat la această întrunire au în prezent sau au avut șantiere de construire, de pictură sau restaurare la bisericile unde slujesc.

Menționăm că domnul Cătălin Băluț pictează în momentul de față Catedrala ,,Sfânta Treime” din Arad și biserica arădeană gazdă a cercului pastoral.

La final gazdele au mulțumit preoților pentru prezență și referentului pentru osteneala de a fi adus înaintea tuturor atâtea lucruri interesante și folositoare, de această dată și prin intermediul cuvântului, nu doar al pensulei.

Pr. Mircea Bupte

20170425_092201

20170425_092235

20170425_101638