MĂSURI minimale de prevenire a incendiilor la obiectivele de cult cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști

  Privind lăcașurile de cult:

 • Desemnarea de personal cu atribuții de supraveghere atentă pe durata slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă cu mijloacele de stingere avute la îndemână (ex. stingătoare de incendiu), instruit în acest sens;
 • Pe perioada desfășurării slujbelor în interiorul bisericilor, menținerea ușilor de pe căile de acces și evacuare în poziție deschisă, îndepărtarea covoarelor, mochetelor și a mobilierului (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală;

 • Atenționarea participanților la slujbele religioase asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier sau alte obiecte din materiale combustibile din interiorul bisericii;
 • Recomandarea evitării deplasării cu lumânări aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze, etc.)
 • În cazul desfășurării slujbelor religioase în bisericile de lemn, a nu se permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece acestea prezintă un risc foarte mare de incendiu, au ușile de acces/evacuare de dimensiuni mici, ceea ce afectează evacuarea în caz de incendiu;
 • În cazul necesității asigurării evacuării de urgență a persoanelor din interiorul bisericii, instruirea privind apelul la păstrarea calmului, la evacuarea în ordine, stingerea lumânărilor și utilizarea lanternelor telefoanelor mobile;
 • Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor să se efectueze astfel încât să nu se blocheze sau diminueze gabaritul căilor de acces a autospecialelor pentru intervenție în caz de situații de urgență, sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu;
 • La terminarea slujbelor, efectuarea unui control riguros a spațiilor, pentru înlăturarea oricăror eventuale surse de inițiere a unui incendiu;

În cazul producerii unui incendiu:

 • Evacuarea enoriașilor din biserică, cu păstrarea calmului, ordinii și utilizând echilibrat toate căile de evacuare, o atenție deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus;
 • Concomitent cu evacuarea persoanelor, asigurarea primei intervenții pentru stingerea incendiului, utilizând mijloacele de primă intervenție avute la dispoziție;
 • Anunțarea SVSU al localității și a serviciilor de urgență profesioniste la numărul de apel unic 112;