Zi binecuvântată pentru Biserica nouă a Parohiei Ineu Traian și pentru preoții din Protopopiatul Ineu

Ziua de 7 aprilie 2017, Vineri, în Săptămâna Floriilor, va rămâne în memoria preoților din Protopopiatul Ineu și în special a credincioșilor din Parohia Ineu Traian, o zi cu o încărcătură emoțională deosebită, deoarece, după mai bine de opt ani de muncă, biserica nouă a parohiei și-a primit credincioșii.
La invitația Preotului Paroh Iconom Stavrofor Sever Mocanu, din încredințarea și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Părintele Iconom Stavrofor Adrian Zaha, Protopopul Ineului, în prezența preoților din protopopiat, a Domnului Călin Abrudan, Primarul Ineului, a oficialităților locale și a numeroșilor credincioși, a săvârșit Slujba Aghiasmei Mici, după care a stopit cu aghiasmă Biserica cu Hramurile „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici”, urmând ca de acum înainte slujbele parohiei să se oficieze în Biserica nouă.
După îndătinata tradiție, preoții din cadrul protopopiatului, s-au pregătit pentru Praznicul Invierii Domnului, mărturisindu-și păcatele prin Taina Spovedaniei, mai apoi au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, săvârșită de părintele protopop, înconjurat de un sobor de preoți, în cadrul căreia s-au împărtăsit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.
În cuvântul său, Părintele protopop a transmis binecuvântarea Chiriarhului, a arătat importanța ridicării unui nou locaș de cult, subliniind că Biserica este cerul de pe pământ. De asemenea a mulțumit neobositului părinte paroh Sever Mocanu, credincioșilor și tuturor celor care s-au ostenit la ridicarea acestui sfânt locaș precum și preoților din protopopiat, care au luat parte la această zi de curățire și zidire sufletească, dorind tuturor praznice cu Lumină, în Hristos.
La finalul slujbei Părintele Paroh Sever Mocanu, cu vădite lacrimi în ochi, a mulțumit lui Dumnezeu pentru darul Său revărsat peste el și peste această biserică, Înaltpreasfințitului Arhiepiscop pentru atenta îndrumare și purtare de griji, oficialităților centrale și locale, precum și tuturor celor care au făcut ca această biserică să poată astăzi să ne primească în inima sa, invitând pe toți la agapa oferită de credincioșii parohiei, dorindu-le tuturor asemenea bucurii de Înviere.
Piatra de temelia a noii biserici din Parohia Ineu Traian a fost pusă de Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la data de 2 noiembrie 2008. Biserica este construită prin jertfelnicia bunilor credincioși locali, sub directa îndrumare și supraveghere a Părintelui Paroh Iconom Stavrofor Sever Mocanu, sprijinit de Primăria Ineu, a Consiliului Județean, a Secretariatului de Stat pentru Culte, precum și a altor oameni iubitori de Dumnezeu. Biserica are formă de cruce cu trei turle, fiind construită din beton, acopetită cu tablă, având 25 m lungime, 10 m lățime, iar la abside 16 m. La interior aceasta este placată cu marmură, are încălzire în pardoseală, instalație de sonorizare și redarea sunetelor a 10 clopote, două balcoane laterale și unul pentru cor. Iconostasul este realizat din lemn sculptat de Meșterul Hanter Ioan din localitatea Grumăzești, Jud. Neamț, iar icoanele sunt pictate pe pânză de pictorul Bumbu Constantin din localitatea Cășeiu, Jud. Cluj (pictor a peste 150 de biserici, între care și Biserica Mănăstirii Crișan). Cele opt cruci de inox de pe biserică au fost confecționate de Inginerul Man Nicolae, fiu al parohiei pe cheltuiala familiei sale. Biserica este împrejmuită cu gard de fier pe soclu de beton, pavajul și poarta de acces fiind donate de Frații Sas Mircea și Adrian. În curtea Bisericii în aceste zile va fi montată o troită de lemn, executată în Bârsana Maramureș. Biserica veche a parohiei va rămâne capelă mortuară a Cartierului Traian, iar cea nouă este pregătită pentru a îmbrăca haina de pictură.
Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru, Parohia Moțiori

image

image

image