Instalarea primei starețe a Schitului „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Bodrogul Vechi

Duminica a cincea după marele praznic al Învierii Domnului, 14 mai 2017, a avut o însemnătate deosebită pentru viața monahală din eparhia Aradului.
Din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop TIMOTEI, a avut loc instalarea primei starețe a Schitului „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul Bodrogul Vechi.
În dimineața acestei sfinte zile, Înaltpreacuviosul Părinte Arhimandrit Nestor Iovan, delegat al Înaltpreasfinției Sale Dr. TIMOTEI Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu Preacuviosul Părinte Protos Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului și cu Preacuviosul Părinte Protos. Grigorie Timiș, starețul Sfintei Mănăstiri Hodoș-Bodrog, au săvârșit Sfânta Liturghie. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, care a făcut o tâlcuire duhovnicească și patristică a pericopei evanghelice evidențiind viața și mărturisirea femeii samarinence, devenită Sfânta Mc. Fotini.
Îndată după săvârșirea dumnezeieștii Liturghii a avut loc ceremonia de instalare a noii starețe a schitului. Înaltpreacuviosul Părinte Nestor Iovan a dat citire deciziei chiriarhale de instalare ca stareță a Schitului „Sfânta Cuvioasă Paraschiva”, a monahiei Teodora (Maria) Opriș, cu toate îndatoririle și drepturile care revin acestei funcții administrative și duhovnicești, după care a rostit un scurt cuvânt legat de importanța momentului, transmițând, totodată, prețuirea și purtarea de grija a Înaltpreasfinției Sale. În continuare a fost citită o rugăciune de mulțumire, după care, noua stareță a fost așezată în strana stărețească, după tradiția monahală ortodoxă și românească.
Noua stareță, în persoana Preacuvioasei monahii Teodora Opriș, este absolventă a unei Școli sanitare postliceale și a Facultății de Psihologie din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Formată, din tinerețe, în mănăstiri cu vechi tradiții monahale și românești, precum Mănăstirea Timișeni și Mănăstirea Dealu, din anul 1990 a slujit la Centrul Eparhial ca bibliotecar, dedicându-se păstrării și administrării valoroasei Biblioteci Eparhiale, sub ascultarea și îndrumarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop TIMOTEI.
Schitul, care astăzi și-a primit noua stareță, a fost înființat în urmă cu 17 ani, în frumosul peisaj natural din Lunca Mureșului, funcționând ca metoc al Sfintei Mănăstiri Hodoș-Bodrog. Prin decizia mai sus amintită, ca urmare a propunerii venite din partea conducerii mănăstirești, în conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, schitul a fost declarat de sine stătător, urmând a funcționa cu conducere și administrație proprie și sub ascultare deplină față de chiriarhul locului.
Schitul are două hramuri: Bunavestire și Sfânta Cuvioasă Parascheva.
Prof. dr. Marcel Tang

image

image

image

image

image

image