Premiul I și II pentru doctoranzii Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, participanți la Simpozionul Teologic organizat la Mănăstirea Caraiman, în zilele de 25-28 mai 

Școala doctorală din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, condusă de către Pr. Prof. Dr. Constantin Rus, directorul ei, a înregistrat zilele trecute o mare împlinire, în sensul în care doi dintre doctoranzii acestei școli au obținut Premiul I și II la Simpozionul teologic cu tema Personalitatea patriarhului Justinian și apărătorii ortodoxiei în timpul comunismului, organizat la Mănăstirea Caraiman, în zilele de 25-28 mai 2017. Este vorba despre doctorandul Perșa Răzvan, care a prezentat referatul cu tema Excluderea din mănăstire a Părintelui Arsenie Boca.

O abordare juridică și canonică și despre doctorandul Nojea Traian, care a prezentat referatul intitulat Restitutio pro memoria – personalitatea episcopului Nicolae Popoviciu al Oradiei (1936 – 1950), în lumina unor documente inedite. La sfârșitul lucrărilor simpozionului a avut loc festivitatea de premiere, juriul acordând primele două premii doctoranzilor arădeni, pentru prestanța lor științifică și valoarea lucrărilor prezentate. Astfel, domnul doctorand Perșa Răzvan a obținut Premiul I, iar domnul Nojea Traian, Premiul II.

Obținerea acestor premii ne încurajează foarte mult în activitatea pe care o desfășurăm în cadrul școlii noastre doctorale, constituind o confirmare a muncii asidui pe care coordonatorii de lucrări ai acestei școli, dar deopotrivă și doctoranzii ei o desfășoară cu multă seriozitate și acrivie științifică, dând dovadă de o temeinică pregătire teologică.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu

IMG_5938

IMG_5940

IMG_5976