Sărbătoarea de hram a Bisericii Ortodoxe Buhani – „Duminica Tuturor Sfinților‘‘  

Duminică, 11.06.2017, a fost o zi aleasă de bucurie, pentru credincioșii Parohiei Buhani, Protopopiatul Sebiș, prilejuită de sărbătorirea hramului celor două lăcașe de cult din parohie. Acestea sunt singurele lăcașe de cult din cuprinsul eparhiei Aradului cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților‘‘.

Pentru a marca acest eveniment de seamă din cuprinsul parohiei, preotul paroh, alături de consiliul parohial și credincioșii parohiei au hotărât desfășurarea sărbătorii de hram într-un cadru festiv la biserica din Buhani în data de 11.06.2017 iar la Biserica filie din Minead în Duminica Tuturor Sfinților Români‘‘ -18.06.2017.

Ziua de sărbătoare de la Buhani, a debutat prin oficierea Slujbei Utreniei și a Sfintei Liturghii urmată de Slujba Parastasului pentru preoții și ctitorii sfântului locaș, de către pr. paroh Valentin Herbei și arhid. Florin Sirca – Inspector de Religie în cadrul ISJ Arad, care a răspuns invitației de a fi prezent la acest eveniment de seamă din viața parohiei.

În prezența unui însemnat număr de credincioși atât din parohie cât și localitățile învecinate, arhid. Florin Sirca a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care pornind de la citirile biblice ale Duminicii a subliniat importanța mărturisirii credinței creștine, după exemplul sfinților care s-au învrednicit de răsplata cerească a Mântuitorului. Ei reprezintă modele demne de urmat pentru toți creștinii, vase alese ale sălășluirii harului lui Dumnezeu, și tocmai de aceea Biserica îi pomenește la Sfintele Slujbe atunci când zice „Pe toți sfinții pomenindu-i, iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm‘‘.

Atmosfera înălțătoare de împreună rugăciune a fost întregită și prin împărtășirea copiilor și a tinerilor prezenți, mulți îmbrăcați în costume populare.

La finalul Sfintei Liturghii preotul paroh, a adus calde mulțumiri tuturor celor prezenți, autorităților locale, preotului pensionar Ioan Ardelean – fost preot paroh vreme de 37 de ani, care a asistat la slujbele oficiate în pofida stării de sănătate precară, părintelui arhidiacon pentru prezența și cuvântul de învățătură, precum și tuturor credincioșilor localității care și-au adus aportul la realizarea acestui eveniment.

În semn de recunoștință, preotul paroh a oferit apoi diplome de apreciere d–nului primar al Comunei Dezna, părintelui Ioan Ardelean și părintelui arhidiacon Florin Sirca, iar credincioșilor prezenți iconițe.

În cele ce au urmat, credincioșii prezenți au luat parte la agapa frățească oferită de parohia gazdă, atmosfera de sărbătoare continuând prin programul cultural –artistic, la care și-au adus aportul ansamblurile de dansuri populare ale tinerilor din Dezna și Aluniș, soliști de muzică populară, care au fost răsplătiți pentru bunăvoința de a fi prezenți la acest eveniment cu diplome și icoane.

Astfel ziua de hram a bisericii din Buhani, a constituit un prilej de mare bucurie pentru mica dar inimoasa comunitate ortodoxă, dar și o expresie reală și vie a lucrării lui Dumnezeu care cheamă oamenii la unitate și dragoste prin și în Biserică, într-o lume în care îndemnurile spre dezbinare sunt tot mai des întâlnite.

a transmis, Pr. paroh Valentin –Nicu Herbei

IMG-20170611-WA0156

IMG-20170611-WA0170

IMG-20170611-WA0020

IMG-20170611-WA0025

IMG-20170611-WA0068