Cerc pastoral-misionar în Parohia Nadăş

Duminică, 2.07.2017, în biserica din Nadăş, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a avut loc întrunirea cercului pastoral-misionar Târnova, condus, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către P. C. Părinte Teodor Păiuşan de la parohia Târnova.

Evenimentul a început la orele 16:00 prin săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, unde a slujit un sobor format din 8 preoţi. Pe lângă preoţii din cadrul cercului misionar au mai fost invitaţi părintele Teodor Poneavă, din Şiria, preot pensionar şi părintele Ioan Florea de la parohia Miniş, Protopopiatul Lipova, înainte-vreme preot paroh la parohia Nadăş.

Credincioşii s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a preotului Ioan Florea, cel care odinioară le tămăduia acestora rănile duhovniceşti. La finalul slujbei părintele Teodor Poneavă a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, prezentând câteva aspecte importante ale Sfântului Maslu. Părintele a menţionat un aspect foarte important, şi anume că cel care vine la maslu trebuie să-şi pregătească conştiinţa pentru primirea acestei sfinte taine, trebuie să se mărturisească şi să primească Sfânta Cuminecătură în virtutea iertării păcatelor, ca vindecarea care o aduce sfântul maslu să fie una deplină. Părintele nu a uitat să mulţumească lui Dumnezeu şi a îndemnat şi pe cei de faţă să mulţumească pentru izbânda pe care au avut-o împotriva celor care, din lăcomie şi rea voinţă, au încercat să-şi însuşească pe nedreptate strădaniile locuitorilor din Nadăş, pământurile şi locuinţele de o viaţă.

După slujbă preoţii s-au îndreptat spre casa parohială, unde părintele Voicu Ivănuţ de la parohia Chier a susţinut, în conformitate cu tematica anului omagial 2017 în Patriarhia Română, referatul cu tema: “Icoana în cultul ortodox: afirmare a credinţei ortodoxe, chemare la rugăciune şi sfinţenie, frumuseţe a Casei Domnului”. Părintele referent a menţionat că icoana este imaginea care te împinge spre rugăciune, iar rugăciunea aduce sfinţenie în viaţa creştinului. Icoana este şi podoaba care înfrumuseţează locaşul lui Dumnezeu, făcând din acesta şi mai mult un loc în care să grăieşti către Preaînaltul Dumnezeu, către Maica Cerului şi către sfinţii mărturisitori.

La final, părintele paroh Gheorghe Giurgiu a mulţumit tuturor preoţilor prezenţi pentru osteneală, oferind o agapă frăţească.

Gabriel Streulea, Parohia Şilindia

20170702_163113

20170702_174340

20170702_174351