Un nou cadru didactic pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În ziua de 19 iulie 2017 a avut loc concursul pentru ocuparea postului de lector universitar la disciplina Patrologie și literatură post-pastristică, Limba greacă biblică şi patristică și Istoria învăţământului teologic ortodox din Arad din Statul de funcțiuni al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. La acest concurs s-a înscris un singur candidat: dr. Marcel Tang. Comisia de examinare a fost formată din Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja (Preşedinte), Pr. Prof. Dr. Vasile Vlad, Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu, Pr. Lect. Dr. Gabriel Basa şi Pr. Lect. Dr. Ştefan Negreanu.

Conform metodologiei de concurs, a avut loc susţinerea unei prelegeri publice de către candidat, selectată de Comisie, cu titlul: Contextul istoric al convocării Sinodului II Ecumenic și contribuția Sfântului Grigorie Teologul. Această prelegere, care a durat 45 de minute, a fost urmată de întrebări şi răspunsuri cu referire la tema expusă. După aceasta, în prezenţa Comisiei de examinare, a Înaltpreasfințitului Părinte dr. TIMOTEI Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitul Părinte dr. EMILIAN Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, precum şi a cadrelor didactice şi a numeroşi studenţi din Facultatea de Teologie, candidatul a susţinut Planul de dezvoltare a carierei academice. În cadrul acestei secţiuni a examenului, candidatul a prezentat cele mai importante contribuţii ştiinţifice realizate până la această dată, concretizate în cărti de unic autor şi o carte în colaborare, precum şi studii, articole şi alte diverse contribuţii academice.

Președintele comisiei, Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja, a salutat prezența celor doi ierarhi, evocând  bucuria cadrelor didactice pentru acest bun prilej prin care, în continuarea manifestărilor bisericeşti din zilele precedente, dedicate instalării și aniversării onomastice a noului episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Dr. EMILIAN Crişanul, a putut fi realizată acum o întâlnire şi în context academic. Părintele Decan a făcut o sitetică prezentare a Facultăţii din punct de vedere academic-ştiinţific şi misionar-cultural, evidenţiind rolul Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei în dezvoltarea Facultăţii şi transmitând salut de bun venit noului ierarh din partea corpului academic.

Domnul candidat, Dr. Marcel Tang și-a prezentat contribuţiile ştiinţifice realizate şi a creionat perspectivele cercetării pentru viitor, precum şi modul în care va înţelege să-şi desfăşoare activitatea didactică şi formativă în Facultatea de Teologie din Arad. A urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri din partea Comisiei, precum și alte aprecieri din sală cu privire la temele dezbătute şi la modul în care candidatul şi-a prezentat perspectivele cercetării şi ale activităţii didactice. Primul dintre vorbitori a fost Înaltpreasfințitul TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului, care a mulțumit candidatului pentru frumoasa expunere și pentru toată activitatea depusă până acum, atât ca profesor de religie în cadrul Preparandiei arădene, cât și ca protopslat al Catedralei Vechi, recomandându-i câteva direcții teologice de urmat în preocupările sale viitoare.

Preasfințitul Părinte Episcop vicar EMILIAN Crișanul a mulțumit corpului profesoral pentru primire și a felicitat pe candidat.

După încheierea sesiunii de întrebări și răspunsuri, Comisia a apreciat cu notă maximă prestația academică şi întreaga activitate de până acum a domnului dr. Tang Marcel, președintele Comisiei felicitându-l pentru susținerea cu succes a acestui concurs, urmând ca, pe baza validării acestor rezultate  să devină, începând cu noul an universitar, cadru didactic titular al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. În același context, părintele decan Cristinel Ioja și-a exprimat speranța că și prin această nouă însuflețire a corpului academic, prestigiul acestei școli teologice răspunde provocărilor și exigențelor educațional-formative şi misionar-apologetice prezente şi viitoare.

Pr. Lect. Dr. Filip Albu

1

2

3

4

5

6