Cerc pastoral-misionar la Cuvin

Duminică 6 august la praznicul Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos s-a întrunit Cercul misionar nr.3 Șiria în parohia Cuvin., prilej potrivit pentru organizarea Tainei Sfântului Maslu, unde au fost prezenți preoții din cadru cercului pastoral-misionar.
Cuvântul de învățătura a fost rostit de către preotul Flavius Ardelean de la parohia Pâncota, unde a făcut referiri la semnificația praznicului Schimbării la Față a Domnului, aducând în atenție o reprezentare iconografică a praznicului, în care locul Mântuirtorului este luat de Sfânta Cruce, iar explicația pentru aceasta reprezentare este legată de faptul că Mântuitorul le vorbește ucenicilor Săi pentru prima data despre Patima Sa, pentru ca să creadă în Hristos Cel răstignit.
Referatul cu titlul ”Patriarhul Justinian, ctitor de biserici și restaurator de biserici, mănăstiri și monumente istorice” a fost susținut de către preotul Flavius Ardelean. Referentul a evidențiat rolul vrednicului de pomenire patriarh Justinian Marina, care a fost un instrument prin care Dumnezeu a lucrat pentru păstrarea credinței ortodoxe pe tărâm românesc în timpul regimului comunist. În privința patriarhului Justinian Marina cuvântul cel mai potrivit aparține Sfântului Apostol Pavel: ”Tuturor toate m-am făcut, ca, în orice chip să mântuiesc pe unii. Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș la ea ”( I Cor. 9 22-23). Patriarhul Justinian a ctitorit foarte multe biserici si manăstiri și a salvat foarte multe de la demolare.
La final preotul paroh Jula Petru a mulțumit preoților și credincioșilor prezenți, iar seara duhovnicească s-a încheiat cu o agapă creștină.

Pr. Iulian Botezatu

image