Comemorarea Patriarhului Justinian în cadrum cercului misionar Arad

Joi, 19 octombrie 2017, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a avut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar Arad, coordonat de către părintele dr. Ioan Tulcan. Întrunirea a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți în biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Arad-Centru. Răspunsurile liturgice au fost date de către preoții participanți. Întrunirea de astăzi a stat sub semnul comemorării a 50 de ani de la vizita Patriarhului Justinian la Arad (21-24 octombrie 1967) și totodată, de la târnosirea acestei biserici precum și a paraclisului ,,Sfânta Treime” din reședința episcopală. Doi dintre slujitorii de astăzi, părintele Emil Roman, respectiv arhid. Iov Orădan au fost prezenți și la vizita Patriarhului Justinian în anul 1967. La finalul Sfintei Liturghii, soborul de slujitori au oficiat o slujbă de pomenire a Patriarhului Justinian.

După săvârșirea sfintei slujbe au avut loc lucrările cercului misionar, la care au participat și consilieri de la Centrul Eparhial, protos.dr. Iustin Popovici, pr. Silviu-Nicolae Faur, pr. Gabriel Mariș precum și pr. Flavius Petcuț, protopopul Aradului. Lucrările au debutat cu un cuvânt din partea Chiriarhului locului. Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitatea providențială a Patriarhului Justinian, amintind de faptul că a condus Biserica într-o vreme de martirizare a ei. A fost patriarhul care a trecut prin multe și grele încercări, asumându-și cu tărie misiunea de Întâistătător al Bisericii din România. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a depănat preoților de față câteva amintiri despre felul în care l-a cunoscut pe Patriarhul Justinian și întâlnirile avute cu aceste cu diferite ocazii.

Referatul principal despre vizita Patriahului Justinian la Arad, pe parcursul celor patru zile, locurile și instituțiile vizitate precum și târnosirea celor două lăcașuri de rugăciune, a fost prezentat de către părintele Emil Roman, care era în acea vreme ostenitor la Centrul Eparhial. Părintele, a dat citire, apoi, unor secvențe biografice și câtorva mărturii revelatoare, în care este evocată personalitatea marelui ierarh. În cadrul întrunirii au avut loc luări de cuvânt din partea pr.dr. Vasile Pop, pr. Pavel Goldiș, arhid. Iov Orădan.

***

Se cade să amintim aici faptul că în fruntea Eparhiei Aradului, la acea vreme, era episcopul Teoctist Arăpașu, viitor patriarh al României, colaborator  apropiat al Patriarhului Justinian, iar mitropolit al Banatului, era vrednicul de pomenire Nicolae Corneanu.

Biserica târnosită atunci a fost construită între anii 1912-1913. În anii 1966-1967 au fost executate lucrări de restaurare interior-exterior. Concomitent, a fost pictată în interior, în tehnica fresco, de către pictorul bisericesc Ieremia Profeta din Bucureşti. Patriarhul a acordat ajutoare bănești pentru pictarea acesteia, precum și o Evanghelie cu icoane emailate și un Apostol.

Paraclisul târnosit tot cu această ocazie a fost construit din iniţiativa Episcopului Teoctist și este închinat Sfintei Treimi. A fost pictat în tehnica fresco de către pictorul bisericesc Gheorghe Vânătoru din Bucureşti, pe cheltuiala Episcopului Teoctist, iar în anul 1966 Patriarhul Justinian l-a înzestrat cu un iconostas din lemn, împodobit cu frumoase sculpturi, realizat de maestrul Grigore Dumitrescu de la Atelierele Institutului Biblic din Bucureşti, iar icoanele au fost pictate de Ieremia Profeta din Bucureşti. Patriarhul Justinian a dăruit pe seama Paraclisului o icoană a hramului, lucrată în atelierele Patriarhiei.Cu prilejul acelei vizite, Patriarhul nu i-a uitat nici pe preoţii merituoşi de la Centrul eparhial, protopopiate şi parohii, oferind unui număr de cincisprezece preoţi distincţia bisericească cea mai înaltă, anume „Crucea patriarhală”.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

4

5

6