Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Mina – ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Sâmbătă, 11 noiembrie a fost o zi aparte pentru profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea” din Arad. Aceasta întrucât în această zi îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul Paraclisului din curtea Facultăţii, alături de Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, prăznuit în ziua de 21 ianuarie. Şi în anul acesta, Sfântul Mare Mucenic Mina, a fost cinstit după cum se cuvine, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit patronul şi ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune. Astfel, Vineri seara, în ajun, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie la care a slujit și întâistătătorul eparhiei noastre, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori şi de către studenţii Facultăţii cu o vie emoţie şi bucurie sufletească, fiind condus în Sfânta Biserică.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții profesori slujitori la Paraclisul Facultății, părintele Arhidiacon Asist. Drd. Tiberiu Ardelean precum și foști studenți ai Facultății, acum preoți în parohiile eparhiei noastre. Răspunsurile la strană au fost date de asemenea de un grup format din studenți, masteranzi și absolvenți ai Facultății de Teologie arădene.
La sfârșitul slujbei Vecerniei cu Litie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit un frumos cuvânt de zidire sufletească, arătând că Sfântul Mare Mucenic Mina ne arată prin pilda vieţii sale că adevărata cinstire trebuie acordată numai lui Hristos, Domnul şi Stăpânul nostru, fiind din această privinţă un model autentic de slujire a lui Hristos pentru toţi preoţii şi viitorii slujitori ai Sfântului Altar, dar şi pentru toţi credincioşii Bisercii. Înaltpreasfinția Sa s-a referit și la ceilalți sfinți cinstiți în această zi: Victor și Vicențiu, Sfânta Muceniță Ștefanida, dar mai ales Sfântul Teodor Studitul, cel
care a luptat cu foarte multă râvnă și pricepere teologică pentru apărarea sfintelor icoane.
Părintele Arhiepiscop a legat faptul acesta al pomenirii Sfântului Teodor Studiutul și de lucrările care sunt în derulare la Paraclisul Facultății de Teologie din Arad, pentru pictarea acestuia, astfel încât Sfântul Locaș să fie împodobit și prin sfintele icoane care vor străluci pe pereții săi, constituind astfel și un îndrumar văzut pentru studenții teologi și credincioșii care vin în acest loc de rugăciune. Acest fapt are o importanță majoră, a arătat Înaltpreasfinția Sa, mai ales în anul închinat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre sfintelor icoane și tuturor iconarilor sau pictorilor de biserici, alături de pomenirea Patriarhului de pioasă memorie, Justinian Marina și a tuturor mărturisitorilor pentru dreapta credință și Ortodoxie din timpul perioadei comuniste.
Cuvântul de mulţumire adresat ierarhului a fost rostit la sfârşitul slujbei Vecerniei de către Părintele Ştefan Negreanu, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru dragostea părintească arătată întotdeauna părinților slujitori de la Paraclisul Facultății, pentru grija și atenția acordată studenților teologi, pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură împărtășit celor prezenți în biserică, invitându-l ca ori de câte ori timpul îi îngăduie, să poposească în mijlocul profesorilor şi studenţilor, la rugăciune, în Paraclisul Facultăţii, pomeninndu-i și în rugăciunile de toată vremea ale Înaltpreasfinției Sale.
Faptul că ierarhul locului a slujit rânduiala liturgică din preziua hramului Paraclisului Facultăţii are pentru noi o semnificație aparte, înţelegând din aceasta preocuparea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscopiscop pentru bunul mers al şcolii teologice arădene şi pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi.

După slujba Vecerniei cu Litie a fost săvârșită în continuare și slujba Utreniei Sfântului Mina. A doua zi dimineața au fost săvârşite în chip solemn slujba Acatistului Sfântului Mina, şi în continuare Sfânta Liturghie de praznic, de către soborul părinților profesori slujitori la Paraclisul Facultății, precum și mulți preoți din eparhia arădeană, foști studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Aceștia vin an de an la slujbele de hram ale Paraclisului pentru a retrăi bucuria pe care au adunat-o în acest loc de rugăciune în vremea formării lor teologice și duhovnicești. Cuvântul de învățătură la Sfânta Liturghie a fost rostit de către Părintele Lect. Dr. Ștefan Negreanu, care a vorbit despre puterea duhovnicească a Sfântului Mina nu doar de a recupera pagubele noastre materiale, ci mai ales de a reface așezământul nostru cel dinlăuntru, constituind astfel pentru noi nu doar un model, ci un mijlocitor puternic și un rugător tare la tronul slavei lui Hristos. La sfârşitul Dumnezeieștii Liturghii au fost binecuvântate prinoasele aduse întru cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Mina şi de asemenea, a fost săvârşită o panahidă pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul. Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina, alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul, ocrotitorii Paraclisului Facultății noastre, aduc prin rugăciunile lor înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvântare pentru Facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cerem sprijinul şi mijlocirea.
Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu
1
2
3