Slujire arhierească în Parohia Șeitin

În Duminica a 33-a după Rusalii, prima din Triod, credincioșii ortodocși din Parohia Șeitin și-au sărbătorit ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Grigorie Teologul. La această zi de sărbătoare a parohiei a participat Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte Protos. Clement Iordache de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, Preot Aurel Bonchiș de la Parohia Arad-Șega I, Pr. paroh Mirel Lazăr, Preot slujitor Alin Bosancu, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.

În cuvântul de învățătură, pe marginea citirilor scripturistice ale Duminicii Vameșului și Fariseului, Ierarhul a vorbit celor prezenți despre importanța smereniei în rugăciunea bine primită de Dumnezeu și recunoștință pentru toate binecuvântările primite în această viață. De asemenea, Preasfințitul Părinte Emilian a făcut o legătură între pericopa evanghelică din această duminică și lupta Sfântului Grigorie Teologul pentru păstrarea curată a învățăturii de credință, mai ales cu privire la Dogma Sfintei Treimi și pentru a-i feri pe credincioșii din vremea sa de erezii. Preasfinția Sa a amintit și faptul că anul acesta se împlinesc 310 ani de la atestarea bisericii și 90 de ani de la pictarea acesteia.

La sfânta slujbă au participat domnul Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad și domnul Mircea Sabin Totorean, primarul localității.

În încheiere părintele paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul pentru prezență și binecuvântarea oferită credincioșilor la început de Triod, tuturor celor prezenți și celor care au organizat această frumoasă zi de sărbătoare. Biserica aceasta este și singura din cadrul Arhiepiscopiei Aradului care are acest hram. Evenimentul s-a încheiat cu îndătinata agapă creștinească.

***

Scurt istoric al parohiei

Primele informaţii despre biserica din Şeitin datează din septembrie 1728 când într-un caiet de dări bisericeşti al Episcopiei Aradului este amintită şi parohia Şeitin cu 46 de case şi doi preoţi. Date noi privind  biserica din localitate apar  la mijlocul secolului al XVIII-lea când episcopul Sinesie Jivanovici 1751-1768 a făcut o vizită canonică în  satele din Episcopia arădeană pentru a cunoaşte mai bine situaţia. În 1755 la Şeitin episcopul constată cu amărăciune că a ajuns „într-un sat dărâmat” dar unde exista o biserică de lemn ridicată de grăniceri care au început a se retrage în Rusia iar zona a fost depopulată. Biserica de lemn avea hramul Sfântul Nicolae. Ea a fost refăcută iar în 1783 și împodobită cu un iconostas realizat de Ştefan Teneţchi. După 1785 populaţia în zonă a crescut pentru că după răscoala lui Horea numeroşi ţărani din Apuseni au ajuns a locui în satele de pe malurile Mureşului. În acest context cei veniţi au început a aduna bani pentru ridicarea unei biserici noi pentru că cea veche era prea mică. Piatra de temelie a noi bisericii a fost pusă în 1789 când au început şi lucrările care au durat 10 ani. Biserica terminată în 1799 este ridicată în stil baroc cu hramul „ Sfântul Grigore de Dumnezeu Purtător”. În timpul păstoririi preotului Teodor Popoviciu 1852-1891 biserica a fost pictată şi a fost ridicat un iconostas nou, pentru că cel vechi era prea mic. În 1881 biserica a fost sfinţită de episcopul Ioan Meţianu.

Pictura actuală este din 1928 fiind realizată de Iulian Toader. Alte reparaţii au fost realizate în 1958 când a fost schimbată tabla de pe turn, în 1966 au fort făcute unele reparaţii în interior şi s-a înlocuit padimentarea uzată cu marmoră. Lucrările de restaurare s-au făcut și în 2010 și au fost conduse de prof. dr. Ţigu Viorel fapt ce a făcut ca iconostasul să fie salvat şi  restaurat iar pictura curăţită.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

4

5

6

7