Parteneriatele civile: Ce s-a hotărât la Sinodul din Creta?

Una dintre temele aflate pe agenda Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe care s-a întrunit în 2016 în insula Creta a fost Taina Căsătoriei. În dezbaterile pe acest subiect s-a acordat atenție relativizării valorilor familiale, inclusiv prin inventarea contractelor de coabitare cunoscute și sub denumirea de parteneriate civile.

„Presiunea care se exercită în lumea contemporană prin recunoașterea a noi forme de coabitare constituie o adevărată amenințare pentru creștinii ortodocși”, menționează documentul final semnat de ierarhii celor zece Biserici Ortodoxe Autocefale în a patra zi de lucrări sinodale.

„Criza căsătoriei și a familiei, sub multe aspecte, îngrijorează profund Biserica Ortodoxă, nu numai din cauza consecințelor negative asupra structurii sociale, ci și din cauza amenințării asupra relațiilor particulare din sânul familiei tradiționale. Victimele principale ale acestor tendințe sunt cuplul și, în principal, copiii, care, din păcate, prea adesea, suportă martiriul încă din fragedă copilărie, fără să fie vinovaţi”.

„Căsătoria civilă dintre un bărbat și o femeie înregistrată legal nu are un caracter sacramental, ci ea constituie un act de coabitare asigurat de stat, diferit de căsătoria binecuvântată de Dumnezeu și Biserica Sa. Membrii Bisericii care contractează o căsătorie civilă trebuie tratați cu responsabilitatea pastorală necesară, pentru ca ei să înțeleagă valoarea Tainei Cununiei și binecuvântările care decurg din ea”.

Sfântul Sinod din Creta a reiterat faptul că Biserica Ortodoxă nu acceptă ca membrii ei să încheie parteneriate civile și nici o altă formă de coabitare diferită de căsătorie.

„Biserica nu acceptă ca membrii ei să încheie contracte de coabitare (cu persoane n. tr.) de același gen, precum și nici o altă formă de coabitare diferită de căsătorie. Biserica trebuie să depună toate eforturile sale pastorale astfel încât membrii ei care se angajează în astfel de forme de coabitare să poată înțelege adevăratul sens al pocăinței și al iubirii binecuvântate de Biserică”.

Prin intermediul documentului despre Sfânta Taină a Cununiei, ierarhii ortodocși au lansat un apel tuturor membrilor Bisericii Ortodoxe și tuturor oamenilor de bunăvoință „să apere fidelitatea față de sacralitatea familiei”, în pofida tuturor problemelor cu care se confruntă societatea contemporană.

Te-ar putea interesa și: Poziția Bisericii Ortodoxe Române față de parteneriatul civil

sursa:http://basilica.ro/parteneriatele-civile-ce-s-a-hotarat-la-sinodul-din-creta/

Foto: wisegeek