PELERINAJ LA MĂNĂSTIREA ARAD-GAI, CU DEŢINUTELE DIN PENITENCIARUL ARAD

Ziua de 28 februarie 2018, prin binecuvântarea IPS Timotei Seviciu, Ariepiscop al Aradului, a fost o zi de aleasă prețuire pentru un grup de 10 femei, deţinute, de la Penitenciarul Arad, Secţia Exterioară, coordonate de către preotul capelan al Penitenciarului Arad, Vlad Oneț, alături de angajați ai Serviciului Educație și Asistență Psihosocială, care au asigurat buna desfășurare a pelerinajului de la Mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul Arad-Gai.
Din momentul ajungerii în Mănăstirea Arad-Gai, pelerinii au fost așteptați de către maica stareță Monahia Ecaterina Joldes și de către maica Lavrentia, ghid și viețuitoare a mănăstirii, care ne-a istorisit că Mănăstirea Gai a fost ridicată între anii 1760-1762 de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768) pentru veșnica sa pomenire și pentru a fi folosită de urmașii săi în scaunul episcopal al Aradului. Mănăstirea se înfățișa ca un ansamblu alcătuit dintr-un conac, reședinta episcopului, o biserică și anexe gospodărești. Conacul a avut funcția de reședință de vară, pentru episcopii Aradului. Biserica a constituit un lăcas de cult și închinare pentru credincioșii din apropiere. Această așezare monastică fiind prima mănăstire de maici din această parte de țară.
În incinta Mănăstirii Arad-Gai, au fost vizitate toate lăcaşurile de cult, participându-se la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, unde deținutele au participat la rugăciune împreună cu preotul Vlad Oneț. După Sfânta Liturghie a fost vizitat muzeul mănăstirii Arad-Gai.
Vizita la Mănăstirea Arad-Gai a fost încheiată cu o agapă creştină. Pe această cale aducem mulțumiri Arhiepiscopiei Aradului, păstorită de IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului pentru aleasa prețuire și grijă pe care a manifestat-o în cursul anilor pentru persoanele private de libertate aflate în Penitenciarul din Arad.
Mulțumire aducem și maicii Starețe Ecaterina Joldes, împreună cu tot soborul viețuitoarelor de la Mănăstirea Arad-Gai.

pr. Vlad Oneț

image

image

image