Proiect educațional interdisciplinar la Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” din Arad

MOTTO ,, Iisus Hristos, în marea Sa iubire de oameni, ne-a oferit, ca pe un dar ceresc, pe Mama Sa, ca să ne fie tuturor mamă bună, mamă care nu îmbătrâneşte, mamă care nu moare, mamă care nu ne părăseşte […] Mai puternică decât rugăciunea tuturor îngerilor, drepţilor şi sfinţilor este rugăciunea Maicii Domnului…” IPS Justinian Chira

Joi , 22 martie 2018 , la Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” din Arad, s-a desfășurat activitatea deschisă cu titlul ,,Maica Domnului – icoana din sufletul femeii creștine”, susținută de doamna profesor Mihiț Flavia Emanuela în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de religie ortodoxă din Arad .

Activitatea face parte din cadrul proiectului interdisciplinar cu același nume, urmărind dezvoltarea sentimentului de dragoste în rândul elevilor, față de Maica Domnului – mama tuturor oamenilor și față de ființa care le-a dat viață, cel mai drag element al orânduirii lumești ,, MAMA ”.
Elevii liceului, îndrumați de doamnele profesoare Mihiț Flavia și Lucaci Maria, au susținut un program artistic dedicat zilei de 25 martie – Ziua Mamei Creștine.
Proiectul educațional „ Maica Domnului – icoana din sufletul femeii creștine ” a fost inițiat cu scopul de a promova, cinsti și păstra semnificației zilei de 25 martie – Bunavestire, ca Ziua Mamei Creștine .
Maica Domnului este femeia prin excelenţă şi reprezină modelul suprem al vieţuirii în Hristos. Adevărata femeie modernă trebuie să ia aminte şi să-şi împlinească vocaţia sa de mamă, învăţând din viaţa Maicii Domnului acele trăsături sufleteşti şi virtuţi care au caracterizat-o pe Sfânta Fecioară Maria : smerenia, ascultarea, supunerea, delicateţea, gingăşia, sensibilitatea, credincioşia, jertfelnicia şi, nu în ultimul rând, maternitatea.
În finalul activității , profesorii de religie ortodoxă prezenți, sub îndrumare inspectorului școlar, arhidiacon prof. Sirca Florin, au discutat despre situația elevilor a căror mame sunt plecate în străinătate, situație întâlnită din ce în ce mai des în școlile din România .

La această activitate metodică a fost prezent din partea Centrului Eparhial, Părintele dr. Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care a felicitat-o pe doamna profesoară Flavia Mihiț pentru proiectul prezentat și a apreciat activitatea desfășurată în școli de către profesorii de religie prezenți la această întrunire și domnul Mario Stoica, directorul liceului.

Profesor de religie,
Mihiț Flavia

image

image

image