Slujire Arhierească la hramul bisericii din Parohia Sebiș II

În ziua Praznicului Sfintei Treimi, credincioșii din Parohia Ortodoxă Sebiș II, Protopopiatul Sebiș, și-au sărbătorit hramul bisericii. Aceștia au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor, la această zi de sărbătoare, pe Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Cu această ocazie Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfânta Treime”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezenţa a numeroşi credincioşi, copii, tineri și vârstnici. Din sobor au făcut parte: Preotul Paroh Cătălin Rus-Mercea, Preotul Patriciu Covaci din Timișoara, Pr. Dan Pavel, fost protopop al Ineului, Pr. Vasilie Nistor, Pr. Mihail Popa, Pr. Beniamin Gligor, preoți pensionari, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Emilian le-a prezentat credincioșilor prezenți învățătura principală a Bisericii Ortodoxe despre Persoanele Sfintei Treimi. Despre cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi mărturisim când rostim  Simbolul credinţei, că noi credem „întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului…, şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii…, şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit…”. Orice lucrare a Bisericii se înfăptuiește în numele Sfintei Treimi, orice act liturgic sau rugăciune personală începe cu invocarea numelui Sfintei Treimi, a mai subliniat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii Preotul Paroh Cătălin Rus-Mercea, a mulțumit Preasfinţiei Sale precum și autorităților prezente pentru cinstea și onoarea, dragostea și bunăvoința de a poposi în mijlocul credincioșilor din Sebiș la această sărbătoare din viața comunității parohiale.

Protos. Iustin Popovici

1

2

3

4

5

6

8

9