Cerc misionar în Parohia Iosăşel, Filia Iosaș

În data de 24.06.2018, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit  în filia Iosaș, parohia Iosășel, în biserica cu hramul „Buna Vestire” din protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Iosăşel şi parohiile învecinate.

La Sfânta Taină alături de preoții apaținători cercului a luat parte și Preaonoratul Părinte Protopop Botea Alexandru, care a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat rolul activ pe care l-a avut Biserica prin preoții ei, la înfăptuirea Marii Uniri.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca  „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”,   preotul Rocsa Sebastian de la parohia Pescari a susținut următoarele teme: 1. Persecuții în spațiul românesc și martirajul ca mod de păstrare și mărturisire a dreptei credințe(martirii din Dobrogea, Transilvania, etc.); 2. Obținerea Independeței de stat și recunoașterea Autocefaliei.

În cuvântul său părintele Rocsa arăta că: martirii prin mărturisirile lor de credință în fața judecătorilor păgâni, ne arată credința lor nezdruncinată în puterea lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos, care S-a întrupat și S-a răstignit pentru mântuirea oamenilor.Pentru noi creștinii de astăzi, exemplul lor are mare preț, căci ne arată cum trebuie să ne conducem viața după poruncile Mântuitorului, păstrate în Evanghelia Sa. Numele martirilor au trecut din martirologii în calendarele creștine și sunt pomenite și astăzi.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Vesa Ioan a mulţumit Preaonoratului Părinte Protopop și tuturor pentru participare.

Moț Aurelian Iulian

20180624_163702

20180624_181446