Momente festive la Școala din Cintei

Zilele trecute la școala din localitate s-au derulat mai multe evenimente festive legate de încheierea anului școlar 2017-2018. Ca întotdeauna și în acest an Biserica a fost prezentă la aceste festivități.
Aici trebuie să amintim primul eveniment legat de absolvirea ciclului primar a elevilor din clasa a IV-a îndrumați de prof. învățător Milaș Cristina. În cuvântul de deschidere mentorul micilor absolvenți a arătat:,, Am parcurs împreună un drum lung și frumos și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu că a avut grijă de noi în tot acest timp. Sunt mândră de voi, de ceea ce sunteți, vă doresc ca în anii ce vor veni binele și frumosul să vă însoțească mereu,,. De asemenea au fost aduse mulțumiri părinților care s-au arătat receptivi la activitățile școlare.
Părintele paroh dr. Nicu Breda în cuvântul rostit cu acest prilej a apreciat activitatea didactică a Doamnei Învățătoare îndemnând elevii ca pe mai departe să aducă rezultate pozitive propășind în cultură și spiritualitate. De asemenea a îndemnat părinții să fie implicați în formarea intelectuală și morală a copiilor lor.
Toți elevii au primit diplome de absolvire iar cei mai buni au fost premiați
În contextul anului centenar părintele paroh a oferit micilor absolvenți Diploma ,, Centenarul Marii Uniri (1918-2018),, pentru a marca anul omagial al unității de credință și de neam.
Tot în contextul acestor festivități părintele paroh a participat și la încheierea a anului școlar pentru toate clasele școlii gimnaziale adresând dascălilor, elevilor și părinților cuvânt de felicitare și responsabilizare pe mai departe în formarea cultural-morală a viitorilor credincioși ai Bisericii și cetățeni ai patriei străbune.
Breda Mircea

image

image

image